zdravi-i-lepi
Alopecija – značaj vitamina i minerala za rast kose | To sam ja

Alopecija – značaj vitamina i minerala za rast kose

Jasno je da se nedostaci mikronutrijenata moraju korigovati. Ono što je nejasno je idealan raspon nivoa mikronutrijenata za sprečavanje ili korekciju gubitka kose

Vasko de Gama je još 1497. godine zabeležio da je kod 100 od 160 mornara došlo do smrtnog ishoda usled skorbuta, a tek 300 godina kasnije Džejms Lind je otkrio uzrok skorbuta, odnosno da nedostatak vitamina C dovodi do krvarenja na koži i gubitka kose.

Dobro je poznato da ljudsko vlasište sadrži oko 100.000 folikula dlake i da je od toga 90 odsto u anagenoj fazi (fazi rasta) kada nema alopecije, kao i da su za rast kose neophodni makro i mikronutrijenti, uključujući vitamine i minerale u tragovima.

Uloga ishrane u lečenju alopecije zahteva sprovođenje opsežnih istraživanja. Danas se poseban akcenat stavlja na ispitivanje značaja mikronutrijenata, vitamina A, C, D, E i vitamina B grupe i minerala, kao što su gvožđe, selen i cink, za rešavanje alopecije (opadanja kose).

Vlasište sadrži oko 100.000 folikula dlake; od toga je 90 odsto u anagenoj fazi (fazi rasta) kada nema alopecije

Vlasište kose | To sam ja

Gvožđe

Deficit gvožđa je najčešći nutritivni nedostatak na svetu i dobro je poznat kao uzrok gubitka kose. Nije jasno koji stepen deficita gvožđa doprinosi gubitku kose i nije poznat mehanizam kojim gvožđe utiče na rast kose.

Deficit gvožđa često se javlja kod poremećene apsorpcije – malapsorpcije (kao što je celijakija), kao i kod ahlorhidrije (nedostatak hlorovodonične kiseline u želucu) ili pri korišćenju nekih lekova (npr. H2 blokatora, jer je potrebna kisela sredina za apsorpciju gvožđa). Često kod oba pola može doći do deficita gvožđa zbog gubitka krvi iz gastrointestinalnog trakta (erozije sluznice želuca, hijatus hernije – želudačne kile – sa erozijama, ulkusi želuca i dvanaestopalačnog creva, ulcerozni kolitisi, hemoroidi koji krvare, polipi, kancer, dugotrajna upotreba aspirina, itd.). Vegani i vegetarijanci mogu imati deficit gvožđa, jer su njihove potrebe za gvožđem u ishrani 1,8 puta veće nego za konzumente mesa. Utvrđeno je da ne-hem gvožđe u biljkama ima nižu bioraspoloživost, od hem gvožđa u mesu. Veće potrebe za gvožđem su u periodu trudnoće, dojenja, kao i u periodu rasta kod dece, pa se može očekivati deficit gvožđa.

Obično se anemija uzrokovana deficitom gvožđa manifestuje upornim osećajem umora, kratkim dahom, glavoboljom, nesvesticom, vrtoglavicom, lupanjem srca, bledom prebojenošću kože i sluznica, suvom, krtom i lomljivom kosom, krtim i lomljivim noktima, itd.

Niska vrednost feritina (skladištenog gvožđa) dobar je pokazatelj da osoba ima anemiju zbog nedostatka gvožđa. I hipotireoza može biti razlog niskih vrednosti. Međutim, osoba može i dalje da ima anemiju zbog nedostatka gvožđa, čak i ako je vrednost feritina normalna. Nepoznato je da li niska vrednost feritina doprinosi gubitku kose, jer su primećeni suprotni rezultati. Neke studije su otkrile da je nizak feritin češći kod pacijenata sa hroničnim telogenim efluvijumom (TE), gubitkom kose kod žena (FPHL), androgenetskom alopecijom (AGA) i alopecijom areatom (AA), a druge nisu pronašle ovu vezu. Međutim, druga studija koja je isključila žene sa rizikom od deficita gvožđa, pokazala je da žene sa hroničnim TE ili FPHL, u premenopauzi ili postmenopauzi, nemaju značajno češće deficit gvožđa od žena bez alopecije.

Neophodno je da svaka nadoknada gvožđa bude pod nadzorom lekara. Prekomerno unošenje gvožđa vodi toksičnosti. Ovo se može desiti čak i sa preparatima koji sadrže malu dozu gvožđa ako se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. Unos vitamina C je ključan kod pacijenata sa gubitkom kose koji je povezan sa nedostatkom gvožđa.

Cink

Cink je esencijalni mineral, čiji tačan mehanizam delovanja nije razjašnjen. On je komponenta brojnih metaloenzima važnih u sintezi proteina i deobu ćelija i ima ogroman značaj za proces morfogeneze folikula dlake. Nedostatak cinka može biti nasleđen ili stečen. Deficit cinka može uzrokovati dijareju, imunološke efekte i odloženo zarastanje rana. Često može postojati poremećeno čulo ukusa i mirisa. Takođe, može doći do opadanja kose (TE).

Za rast kose neophodni su makro i mikronutrijenti, uključujući vitamine i minerale u tragovima

Dlake na češlju | To sam ja

Deficit cinka javlja se kod autozomne recesivne bolesti pod nazivom acrodermatitis enteropathica (usled poremećene apsorcije cinka), ali i kod sindroma malapsorpcije (inflamatorna bolest creva, kod želudačnog bajpasa), maligniteta, disfunkcije jetre ili bubrega, alkoholizma i tokom trudnoće. Neki lekovi (valproična kiselina, neki antihipertenzivi), takođe, mogu uticati na nivo cinka u organizmu. Vegani i vegetarijanci mogu imati deficit cinka, jer je bioraspoloživost cinka iz povrća niža nego iz mesa. Sve namirnice (npr. mahunarke i žitarice od celog zrna) koje sadrže fitate vezuju cink i na taj način inhibiraju apsorpciju cinka. U jednoj seriji slučajeva, gde je pet osoba imalo TE i deficit cinka, došlo je do rasta kose nakon oralne suplementacije cinkom. Studija na 312 pacijenata sa AA, muškim gubitkom kose (MPHL), ženskim gubitkom kose (FPHL) ili TE, pokazala je da su sve grupe imale statistički niže koncentracije cinka u poređenju sa 30 zdravih kontrola. Jedino je kod pacijenata sa AA i niskim nivoom cinka u serumu, suplementacija dala željene efekte.

Suplementacija u odsustvu poznatog deficita cinka može dovesti do toksičnih efekata cinka. Akutni neželjeni efekti uključuju bol, povraćanje i dijareju, dok hronični efekti uključuju interakciju sa gvožđem i smanjenu imunološku funkciju. Neophodna su dalja istraživanja u ovoj oblasti.

Selen

Selen je esencijalni mikronutrijent koji se može naći u tlu, vodi i namirnicama biljnog i životinjskog porekla. On ima važnu ulogu u zaštiti od oksidativnog oštećenja, kao i u morfogenezi folikula dlake. Potreban je za biosintezu 25 različitih selenoproteina. Dobri prirodni izvori selena su: orasi (poput brazilskih oraščića i oraha), mnoge vrste ribe (tuna, bakalar, haringa, losos), govedina, perad i žitarice.

Najveći rizik od deficita selena imaju osobe koje žive u oblastima sa niskim sadržajem selena u zemljištu (neki delovi Kine, Tibeta i Sibira), kao i osobe koje su dugo vremena na hemodijalizi, koje imaju HIV i poremećenu apsorpciju (malapsorpciju). U jednom izveštaju opisana je retka kosa kod deteta koja se, posle dodavanja selena u ishranu, poboljšala. Mali je broj istraživanja o nedostatku selena i alopeciji kod ljudi, što zahteva sprovođenje daljih istraživanja. Toksičnost selena usled njegovog prekomernog unošenja u organizam može se manifestovati generalizovanim gubitkom kose, kao i pojavom gastrointestinalnih simptoma i poteškoćama u pamćenju.

Vitamin C

Mnoge supstance mogu se klasifikovati kao antioksidansi, uključujući cink, selen, vitamine A, E i C i polifenole. Oksidativni stres je povezan sa gubitkom kose. Dok antioksidansi u ishrani igraju ključnu ulogu u jačanju našeg endogenog antioksidativnog sistema, visoke doze egzogenih antioksidanasa mogu zapravo poremetiti ravnotežu između oksidacije i antioksidacije. In vitro studije su pokazale da dok polifenoli imaju antioksidativna svojstva pri niskim koncentracijama, oni mogu potencirati stvaranje slobodnih radikala kiseonika pri višim koncentracijama. Jedinjenja u biljnoj hrani, kao što su voće, povrće i žitarice, sigurnija su i zdravija u poređenju sa izolovanim, visokim dozama prisutnim u suplementima.

Vitamin C, askorbinska kiselina, rastvorljiv je u vodi; kao moćan antioksidans sprečava oksidaciju lipoproteina niske gustine i oštećenja usled delovanja slobodnih radikala. Takođe je važan za sintezu kolagenih vlakana i apsorpciju gvožđa. Zbog toga je unos vitamina C važan kod pacijenata sa gubitkom kose koji je povezan sa nedostatkom gvožđa. Ne postoje podaci koji povezuju nivoe vitamina C i gubitak kose. Posebno visoke koncentracije vitamina C imaju agrumi, krompir, paradajz, zelena paprika i kupus.

Vitamin A

Vitamin A predstavlja grupu retinoida rastvorljivih u mastima koji uključuju retinol, retinal i retinil estre. Ovaj vitamin važan je za vid, uključen je u imunološku funkciju i neophodan je za rast i diferencijaciju ćelija. Vitamin A unosi se ishranom kao prethodno formirani vitamin A (iz životinjskih izvora) i kao provitamin A karotenoidi (iz biljaka). Interesantno je da nedostatak vitamina A nije povezan sa gubitkom kose, ali hipervitaminoza jeste. Potrošnja vitamina A koja prelazi preporučenu dnevnu granicu od približno 10.000 IU dnevno može dovesti do toksičnosti vitamina A.

Još 1979. godine uočeno je kod 28-godišnje žene koja je bila na dijalizi da dolazi do gubitka kose, jer je svakodnevno uzimala suplement vitamina A (5000 IU), tako da je nivo vitamina A u serumu bio znatno iznad normalnog (140 mg/dL). Mesec dana nakon prestanka uzimanja vitamina A došlo je do rasta kose. U jednoj studiji koja je imala za cilj da utvrdi dejstvo izotretinoina na akne vulgaris na koži, posebna pažnja je bila posvećena proceni promena u kosi i rastu kose. Kod trideset pacijenata u periodu lečenja od 4 meseca do 7 meseci došlo je do smanjenja broja dlaka, gustine i procenta anagenih dlaka.

Vitamin D

Vitamin D je rastvorljiv u mastima, a sintetiše se u epidermalnim keratinocitima. On ima antiinflamatorno i imunoregulatorno dejstvo, a važan je i za održavanje adekvatnog nivoa kalcijuma i fosfora u serumu. Deficit vitamina D zabeležen je kod nekoliko autoimunih bolesti.

Metaanaliza, koja je obuhvatila 14 studija (1255 osoba sa AA i 784 kontrola bez AA), analizirala je vezu između deficita 25-hidroksivitamina D u serumu i AA. Prosečan nivo 25-hidroksivitamina D u serumu kod osoba sa AA bio je značajno niži od onog u kontrolnoj grupi bez AA, za 8,52 ng/dL. Predloženo je da je neophodno da se meri nivo 25-hidroksivitamina D u serumu kod osoba sa AA. Međutim, metaanaliza nije pronašla nikakve jasne korelacije između stepena gubitka kose i nivoa 25-hidroksivitamina D u serumu.

Vitamin D | To sam ja

Da bi se razjasnila uloga vitamina D kod osoba sa AA, neophodna su dodatna istraživanja. Na osnovu podataka 13 relevantnih studija, uočeno je da vitamin D u serumu može da bude dobar indikator za dijagnozu početka i težine AGA. S druge strane, hipervitaminoza vitaminom D može da dovede do visokog pritiska, gubitka koštane mase i oštećenja bubrega (stvaranje konkremenata, odnosno kamena u bubregu).

Vitamin E

Vitamin E je važan antioksidans i pomaže u zaštiti od oštećenja koja nastaju delovanjem slobodnih radikala. Ramadan i kolege su utvrdili da je nivo vitamina E u serumu i tkivu kod 15 ispitanika sa AA niži nego kod zdravih ispitanika iz kontrolne grupe. Ove rezultate nisu potvrdili drugi istraživači. Studija koja je obuhvatila 21 dobrovoljca pokazala je značajno povećanje broja dlaka kod osoba koje su dobijale tokotrienol (100 mg mešanih tokotrienola dnevno) u poređenju sa grupom ispitanika na placebu. Međutim, prekomerna suplementacija može dovesti do hipervitaminoze vitaminom E, što može povećati rizik od krvarenja i smanjiti proizvodnju tiroidnih hormona. Neophodna su istraživanja u ovoj oblasti u cilju davanja preporuka za efikasno lečenje gubitka kose suplementima koji sadrže vitamin E.

Preporuke

S obzirom na ulogu vitamina i minerala u normalnom razvoju folikula dlake i funkciji imunih ćelija, potrebna su velika dvostruko slepa kontrolisana ispitivanja da bi se utvrdio efekat suplementacije mikronutrijentima na rast kose.

Folikuli kose | To sam ja

Jasno je da se nedostaci mikronutrijenata moraju korigovati. Ono što je nejasno je idealan raspon nivoa mikronutrijenata za sprečavanje ili korekciju gubitka kose. Prekomerna suplementacija nekim mikronutrijentima može dovesti do višestruke toksičnosti, a prekomerna suplementacija vitaminom A, vitaminom E i selenom dovodi do gubitka kose.