Devojka sa kratkom kosom

Otpornost na stres – aktivna vera u život

Koliko će neki problem za nas biti stresan, zavisi od toga koliki mu značaj pridajemo, što znači da je stres individualna reakcija

Na našem razvojnom putu susrećemo se sa mnogo različitih problema vezanih za zdravlje, partnerske odnose, posao, lošu komunikaciju, kao i za reproduktivne probleme, posebno za psihogeni sterilitet. Ali najvažnije je pronaći način kako da ih rešimo.

U osnovi problema je „trajni stres”, onaj kojem smo stalno izloženi, posebno u poslednje dve godine. Koliko će neki problem za nas biti stresan, zavisi od toga koliki mu značaj pridajemo, što znači da je stres individualna reakcija.

Osnovni simptomi koji će nam ukazati da smo pod trajnim stresom su: razdražljivost, umor, nestrpljivost, plačljivost, kao i poremećaj sna; oni su uvek posledica nekog problema.

Prvi korak u otklanjanju stresa je prihvatanje promena i želja da se sa njim izborimo u budućnosti

Bodrite sebe

A osnovni pratilac svakog problema je… strah! Prvi korak u otklanjanju stresa je prihvatanje promena i želja da se sa njim izborimo u budućnosti.

Da bismo ga otklonili, treba da živimo „ovde i sada” i da prihvatimo promene kao normalne. Sa stresom se treba „boriti”, konstruktivno reagovati na stres. Ako bežimo od stresa, na taj način izbegavamo problem i prokrastiniramo – odlažemo njegovo rešavanje, uvek se nadajući da će ga neko drugi rešavati umesto nas.

U opciji koja se zove „skameni se”, poričemo da stres uopšte postoji, nadajući se da će nestati sam od sebe.

Zato se treba okrenuti onome što u psihologiji zovemo „tri P”, a to znači da problem treba prihvatiti (P), produžiti dalje (P) i planirati (P), jer nas plan izvodi iz začaranog kruga u kojem se trudimo da prihvatimo nešto što nam deluje nepodnošljivo.

Bodrite sebe, motivišite se, polako, korak po korak, izađite iz ustaljenog obrasca življenja koji vam ne donosi napredak

Otpornost na stres možemo povećati optimizmom, mentalnom usredsređenošću – fokusiranjem na problem i samoprihvatanjem, jer ono znači potvrdu i priznanje da je čovek, u suštini, pogrešno tj. nesavršeno biće; tako ste uvek spremni za nešto novo i ne plašite se promena. Ophodite se prema sebi kao što biste se ophodili prema onima koje volite.

Volite sebe i ne dozvolite da vas strah blokira i preraste. Kažite sebi svakoga dana neku lepu reč. Bodrite sebe, motivišite se, polako, korak po korak, izađite iz ustaljenog obrasca življenja koji vam ne donosi napredak. Budite puni ljubavi, jer samo ona može pobediti strah.

Veoma je važno da sebi damo dozvolu da kvalitetno živimo, da obezbedimo svoju podršku i prihvatimo bol koji nam promena može naneti, jer u njemu nema ničega lošeg.

Ophodite se prema sebi kao što biste se ophodili prema onima koje volite

Živite želeći

Rešavanje emocionalnog problema podrazumeva i razvijanje emocionalne svesnosti, tj. neophodnosti da se pozabavimo svojim emocijama, da ne dozvolimo da nas one nose, već da na vreme prepoznamo da li su to nezdrave emocije i da pokušamo da ih prebacimo u zdrave (da umesto depresije povodom nekog problema budemo samo tužni).

A psihoterapija može biti u službi promene kvaliteta misli i reči, jer je važno da se ne krećete u zatvorenom krugu negativnih misli. Samo aktivna vera u život ima snažan uticaj na našu podsvest.

Dato nam je kratko vreme u životu, a zadato da mnogo toga uradimo. Zato živite kvalitetno i bez problema. Izaberite da ne brinete i ne dozvolite da vas briga iscrpljuje.

Tražite od života želeći! Iako zvuči teško izvodljivo, nije nemoguće. Svet je postao mesto konfuzije i stresa, životne uloge čine da se povremeno izgubite i zaboravite na svoje potrebe i želje.

Iako se trudite da sve aspekte svog života održite, čini vam se nekada da samopouzdanje i uspeh bivaju sve dalje i nedostižnije, a to kod većine ljudi uzrokuje brigu i strah. Želite, život nije lak, jer da je tako, ne bismo se rađali plačući.