Tragajte za „zdravim”isceljujućim situacijama

Tragajte za „zdravim” isceljujućim situacijama u kojima je moć isceljenja u vašim rukama

Veoma je važno da verujemo u moć samoisceljenja, kao sastavnog dela naše energetske moći, jer smo upravo energija koja može delovati kako u negativnom tako i u pozitivnom pravcu

U prošloj kolumni govorili smo o značenju i značaju termina isceljenje i važnosti našeg učestvovanja u njemu, i upoznali prva tri od osam saveta. Nastavljamo sa savetima koji podrazumevaju proširenje procesa isceljenja, bilo da je katalizator isceljenja zvuk (kojim se ja bavim) ili nešto drugo.

4. BUDITE SVESNI „IGARA MOĆI”

Tragajte za „zdravim” isceljujućim situacijama – onim u kojima je moć isceljenja u vašim rukama, radije nego da očekujete da će vas druga osoba isceliti. Ako, recimo, idete kod terapeuta zvukom, odaberite onog čiji je pristup da „klijent zna”, koji ume da vas vodi tako da sami spoznajete i koji vam odgovara.

Isceljujući tretman/konsultacija je onaj u kome osoba koja vas „vodi” ume dobro da sluša vaše potrebe, da ih prilagođava, i tako vam omogući da sami odaberete vaš put isceljenja umesto da vas „impresionira” svojim predlozima.

Identifikacijom i otpuštanjem misli i emocija koje nas i dalje drže na „nezdravom mestu”, dajemo šansu procesu isceljenja

5. PRIMETITE PREPREKE ZA ISCELJENJE

Kada biste zapitali svakog čoveka da li želi da bude zdrav, odgovor bi sigurno bio potvrdan. Međutim, u životu se često pokazuje da ipak biramo nezdrav život, pa čak i stanje bolesti, kako bismo privukli pažnju, naučili lekciju… često teško i otpustili tu nezdravu „zonu komfora”.

Kada proces isceljenja započne, veoma je važno uvideti šta smo zapravo „dobili“ kroz bolest, na koji način nas je bolest vratila na važne stvari u našem životu, zaustavila, kao i zašto smo u otporu da je otpustimo.

Često upravo te skrivene energetske sile, tzv. sile skrivenih motivacija, mogu da koče proces isceljenja i prave otpor. Nema ničeg pogrešnog u takvim osećanjima, ali identifikacijom i otpuštanjem misli i emocija koje nas i dalje drže na „nezdravom mestu” dajemo šansu procesu isceljenja.

Energetska higijena treba da bude svakodnevna rutina i sastavni deo života svakog čoveka, baš kao i higijena tela

6. OSLOBODITE SE VEZANOSTI ZA ISHOD

Isceljenje i ozdravljenje mogu se manifestovati na mnogo načina. Fiksiranje na samo jedan ishod može otežati proces, čak ga i zaustaviti. Ukoliko se fiksiramo na samo jedan cilj, može se desiti da, čim ga dostignemo, nećemo i dalje da se bavimo isceljenjem i preventivom, što je često zamka današnjeg vremena.

Energetska higijena treba da bude svakodnevna rutina i sastavni deo života svakog čoveka, baš kao i higijena tela, odlazak na fizičke vežbe, posvećenost ishrani i slično.

Isceljenje je, takođe, i put učenja ljubavi prema sebi i pronalaženje „dara i blagoslova” u takvom zdravstvenom stanju

7. NAUČITE DA VOLITE SEBE, SIMPTOME I SVE NA PUTU ISCELJENJA

Isceljenje je, takođe, i put učenja ljubavi prema sebi i pronalaženje „dara i blagoslova” u takvom zdravstvenom stanju. U umu savremenog čoveka nalazi se puno bola i patnje, zabrinutosti, straha, stresa…

Ako vidimo naše simptome kao „loše”, dajemo poruku našem mentalu da pati i pogoršavamo simptome bolesti. Na fizičkom nivou dešava se da stres (negativno, panično razmišljanje) kreira napetost u fizičkom telu, smanjuje emocije i podiže krvni pritisak.

Takođe, utiče i na autonomni nervni sistem (koji kontroliše disanje i srčani ritam). Svi ovi faktori kreiraju nepotrebne prepreke za isceljenje. Međutim, ako vidimo naše simptome u pozitivnijem svetlu, možda kao mogućnost da više naučimo o sebi, onda kreiramo vredniju isceljujuću energiju u sebi, koja omogućava da ne budemo u otporu i da procesuiramo simptome za naše najviše dobro.

Jednostavna promena percepcije može da otvori naš um za lakše obnavljanje opšteg blagostanja celog tela.

Tragajte za „zdravim” isceljujućim situacijama – onim u kojima je moć isceljenja u vašim rukama

8. PRIHVATITE DA SE ISCELJENJE MOŽE DESITI

Istraživanja pokazuju da je naš unutrašnji isceljujući proces potpuno prirodan i da telo i um teže da se uvek vrate u prirodan balans. Na tom putu je veoma važno da verujemo u moć samoisceljenja, kao sastavnog dela naše energetske moći, jer smo upravo energija koja može delovati kako u negativnom tako i u pozitivnom pravcu.

Pitanje je šta biramo i koliko verujemo u sopstvenu moć i moć sadašnjeg trenutka?

Grlim vas glasom,

Ana, alhemičarka