pogled devojke kroz srce od ruku

Alhemičarka – vidim te očima srca!

Šesti energetski centar nalazi se na čelu, između obrva i to je dirka naše klavijature za osećaj svrhe, otvorenosti za intuitivne i duhovne potencijale, kao i za viziju svog života. U ovom centru nalazi se naše treće oko

Sećam se moje ushićenosti nakon odgledanog filma Avatar. Nekog čudnog osećaja prepoznavanja suštine, osećaja poverenja u ljubav i pripadnost, osećaja da je sve moguće kada vidim očima srca i kada mogu unutrašnjim vidom da vidim dublju istinu iza granica i filtera uma. Ta istina je da smo ljubav i svetlost, zvučna struna upravo te vibracije! Pokretni instrument koji je potrebno s vremena na vreme naštimovati na frekvenciju ljubavi. Ne one vezane, već duboke kosmičke.

Danas pričamo upravo o tom progledavanju i promeni „uobičajenog” pogleda na svet – o mudrosti unutrašnjeg vida i moći vizuelizacije. O trećem oku.

Moć jasnovidosti

devojka pritiska celo

Sa harmonizovanim šestim centrom možemo videti sadržaj iza forme, što bi u narodu rekli – predviđati

Šesti energetski centar nalazi se na čelu, između obrva i to je dirka naše klavijature za osećaj svrhe, otvorenosti za intuitivne i duhovne potencijale, kao i za viziju svog života. U ovom centru nalazi se naše treće oko za otkrivanje smisla, univerzalnu ljubav, naš unutrašnji vid jasnog sagledavanja. Iz te osnovne potrebe posledično se i dešava da dobijemo osećaj znanja – bez saznanja kako znamo. Zapravo, da otvorimo intuiciju i postanemo VIZIONARI koji lagano mogu da predviđaju. Moć jasnovidosti fantastična je navigacija u životu, jer sa harmonizovanim šestim centrom možemo videti sadržaj iza forme, što bi u narodu rekli – predviđati. Šesti energetski centar ima sanskritsko ime AJNA što u prevodu znači: prepoznati i kontrolisati, oko mudrosti, treće oko. Kako pročistiti svoj unutrašnji „ekran” i dopustiti sebi da maštamo, kreiramo i vidimo dublju svrhu, dragocenu za neponovljivi kreativni film – Život?

Poznato je da je snaga naših misli, naša vokalizacija iz grlenog centra, povezana sa vibracijom našeg osećaja u telu, da je zapravo manifestuje. Ono što još čini ovu jednačinu jeste moć korišćenja našeg unutrašnjeg vida, moć VIZUELIZACIJE, jer upravo te slike i proizvode osećaj u telu. „Dok ne možeš da vidiš i osetiš – nije se ni desilo!” Mi, kao svesna ljudska bića, za razliku od životinja, imamo najmlađi deo mozga – cerebralni korteks, koji je upravo zadužen za vizuelizaciju – od kreiranja novih naučnih dostignuća, pa sve do toga kako ćemo skuvati današnji ručak.

Svaku, baš svaku „buduću” realnost, upravo iz ovog centra možemo zamisliti, obojiti, promeniti, naštelovati da nam se dopada… Koristite li ovu mogućnost? Svako, baš svako „prošlo sećanje” možemo isceljivati svojim unutrašnjim vidom i iskoristiti taj „svesni daljinski upravljač” da neke unutrašnje programe promenimo, utišamo, drugačije obojimo, osenčimo i zauvek se oslobodimo, kako bismo kreirali harmoničnu sadašnjost… Umete li da ga koristite?

Sanskritsko ime šestog energetskog centra je AJNA što u prevodu znači: prepoznati i kontrolisati, oko mudrosti, treće oko

sedenje na doku na jezeru

Često je čeoni energetski centar zatvoren i u disbalansu, zbog zatvorenosti srčanog centra koji osećanjima ne može da podrži viziju koju želimo da ostvarimo. Naravno da iza toga stoje uverenja koja nisu bazirana na balansiranom drugom energetskom centru – ne dolaze iz lakoće i zadovoljstva. Zato je važno da razumemo da su šesti i drugi centar povezane energije koje, kada je naše srce otvoreno, lagano mogu da kruže i manifestuju želje srca i potrebe naše duše. Suštinski katalizator ove manifestacije jeste da možemo da uživamo u lakoći kreacije, zahvalnosti i zadovoljstvu onim što vidimo, da možemo da prepoznamo oko sebe sve kao LEPO.

Dobar osećaj

Spiritualna lekcija čeonog centra jeste da izađemo iz moda reptilnog, „bori se i beži” dela mozga i dopustimo sebi da otkrivamo šta je naš životni plan i svrha. Ne da nesvesno živimo i ulazimo u FORME, već da otkrivajući SUŠTINU, SADRŽAJ, kreiramo NOVE forme, dimenzije i svetove. Da pri kreiranju životnih okolnosti ne koristimo samo iskustva iz prošlosti i logični razum, već da toj jednačini dodamo i INTUICIJU, taj dobar osećaj koji nema logično objašnjenje i tako postanemo podržavajući VIZIONARI sopstvenog života.

Da bismo videli tu drugačiju stvarnost, nove načine i rešenja, moramo promeniti naša stara uverenja koja u sebi sadrže predrasude, predubeđenja i krutu očiglednost. Za to nam je upravo potrebno veliko POVERENJE koje dolazi iz balansiranog šestog energetskog centra. SVEŠĆU da MENJAMO STVARNOST ili po zakonima kvantne fizike – SVEDOČENJEM da KREIRAMO REALNOST!

Evo predloga za jednu od energetskih vežbi za šestu čakru, u kojoj koristimo jezik vibracija – boja i zvuka/glasa.

1. Udobno sednemo i zatvorimo oči. Ispravimo kičmeni stub i dobro osetimo stopala i sedalni deo. Napravimo tri duboka udaha i izdaha, a zatim pažnju, svojim unutrašnjim vidom prebacimo na čeoni deo iznad nosa i između obrva.

Svako „prošlo sećanje” možemo isceljivati svojim unutrašnjim vidom

drzanje svetlosti u rukama

2. Potpuno opušteno dišemo i samo svesnom pažnjom prizovemo sliku/događaj/viziju koju želimo da ostvarimo. Osećamo šta opažamo i kako osećamo ovu sliku. Ako je ocena 10 osećaj potpunog poverenja u ostvarenje, potpunog prepuštanja i zadovoljstva dok „gledamo unutrašnji ekran”, povezanost sa osećajem svrhe…, a ocena 1 mentalna zbunjenost kroz podelu i dualnost (dobro/loše, može/ne može…), limitirajuća uverenja kroz sliku, iluzije kao beg od stvarnosti, „preširoke ideje”…, damo sebi ocenu od 1 do 10 sa pitanjem: „Koliko verujem u ostvarenje onoga što vidim?”

3. Sada, kada imamo osećaj u telu sa tačnom ocenom na našoj intuitivnoj skali, pustimo da vidimo, čujemo ili osetimo šta nam stoji na putu da osećaj bude 10. Primećujemo i svedočimo koje je boje to što nam stoji na putu i puštamo da se iskristališe baš jasna boja našeg „problema”. Budimo strpljivi i nežni u radu sa sobom i ukoliko ne vidimo jasnu boju iz prvog pokušaja, napravimo još dublju relaksaciju disanjem, dajmo sebi malo vremena i ponovimo prvi deo vežbe.

4. Sada, kada vidimo boju energetskog disbalansa, čujmo kakav je zvuk tog disbalansa. Čujmo kako zvuči taj naš „emotivni/osećajni problem”, do kojeg smo intuitivno stigli kroz boju i osećaj.

5. U petom koraku počinjemo sa oslobađanjem ove energije kroz izdisanje boje i puštanje zvuka kroz naš glas. Pravimo snažne udahe čiste bele boje direktno u taj deo i izdišemo boju do koje smo stigli, kao i zvuk koji smo čuli kroz naš glas. Na taj način ćemo ovu „zamrznutu energiju” pokrenuti i rastopiti.

6. Nakon oslobađanja, „unutrašnjim vidom” i dalje držimo pažnju na mestu čeone čakre i uradimo harmonizaciju ovog sada „pročišćenog prostora”. Pitamo sebe:

Da bismo videli drugačiju stvarnost, nove načine i rešenja, moramo promeniti naša stara uverenja koja sadrže predrasude

• Šta mi je ovde potrebno umesto energije koju sam otpustila?

• Koji je to osećaj/vrlina/sposobnost koji me podržava da se ostvari moja vizija – hrabrost, samopouzdanje, milost, oproštaj, poverenje…?

• Kada sam se makar jednom u životu tako osetila? I pustimo da kroz sećanje dozovemo taj osećaj.

• Kako bi zvučao moj glas iz tog osećaja kroz pevanje EEEJ? Damo sebi par udaha/izdaha da osetimo taj osećaj, a zatim počnemo da pevamo glas EEEJ kroz taj osećaj. Sada je boja koju udišemo u ovaj deo tela – INDIGOPLAVA, vibracija balansa ovog centra. Potpuno se prepustimo vibraciji svog glasa, kao i ugradnji indigoplave boje kroz snažne udisaje i izdisaje. 

devojka iz filma avatar
Alex Kay Visuals © / Shutterstock.com

Reč avatar ima nekoliko značenja – od silaska božanstva, preobražaja, pa sve do „virtuelnog lika” u digitalnom svetu

7. Nakon nekoliko minuta, prema sopstvenom osećaju pre svega, zaustavimo se sa vežbom. Napravimo duboki udah i duboki izdah indigoplave boje i osetimo kako se SADA osećamo. Setimo se naše intuitivne skale sa početka i ocenimo sebe od 1 do 10. Primetimo koliko se skala promenila. Zatim pitamo sebe: „Šta je potrebno da radim svaki dan, na šta da obraćam pažnju kako bi ovaj osećaj ostvarene vizije postao moja nova navika?” Pustimo da verujemo ovoj intuitivnoj poruci i obećamo sebi da ćemo u narednih 28 dana svakodnevno sprovesti ovu akciju u delo!

8. U poslednjem koraku uvek se sebi zahvalimo na iskustvu, a s obzirom da se skala promenila, naš um će početi da veruje telu i pokrenuće se ta fina energetska povezanost uma i tela. Kroz svakodnevnu vežbu, koja traje oko 15 minuta, telo će početi više da se otvara i da sve verodostojnije kreira vibraciju glasa i boje.

Reč avatar ima nekoliko značenja – od silaska božanstva, preobražaja pa sve do virtuelnog lika u digitalnom svetu. A kako vi vidite sebe i druge? Želite li da budete BOGINJA koja živi svoju svrhu na zemlji ili neki virtuelni lik sa iluzijom života na društvenim mrežama? Ja biram prvu opciju otkrivanja moje božanstvene suštine i autentične žene kojoj je dopušteno da živi u raju „sočne svakodnevice”. I SEE YOU – poruka je filma Avatar. Šta vam je potrebno da vidite sebe onako kako bi vas i drugi videli? Ne u formi, već u suštini!

Grlim vas glasom,
Ana