anksioznost i fatalisticka uverenja

Anksioznost i fatalistička uverenja prepreke za redovne kontrole

Pored ostalih faktora, psihologija žene jedan je od ključnih problema za odgovarajuću prevenciju malignih bolesti

Karcinom grlića materice predstavlja drugi najzastupljeniji maligni tumor kod žena u Srbiji i četvrti je uzročnik smrti od malignih bolesti.

A dojka, koja je od davnina simbol ženstvenosti i lepote, kao i dojenja i materinstva, na jednoj strani je božji dar, a na drugoj kazna. Rak dojke je na prvom mestu po broju smrti od onkoloških bolesti kod žena!

Osnovna poruka 16. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, čiji je cilj podizanje svesti žena o ovoj bolesti i načinu prevencije, glasi – rak grlića materice je maligna bolest koja se može sprečiti (prevencijom), kako bi se ostvarila njena eliminacija!

Osnovna metoda u prevenciji je skrining koji podrazumeva preventivne medicinske preglede kojima se ispituje populacija naizgled zdravih žena

Šta je to prevencija?

To je združena primena medicinskih, psiholoških i socijalnih mera za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, tj. Bolje sprečiti nego lečiti – kako do bolesti ne bi došlo, ali i kako bi ljudi funkcionisali na mentalno zdraviji način.

Osnovna metoda u prevenciji je skrining, koji podrazumeva preventivne medicinske preglede kojima se ispituje populacija naizgled zdravih žena, kako bi se pronašle one osobe koje pokazuju rane znake bolesti ili predispoziciju za nastanak određenog oboljenja.

Uradili smo psihološko istraživanje o prevenciji na uzorku od 1100 žena, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a u okviru programa Srbija protiv raka.

Osnovni cilj istraživanja bio je ispitivanje eventualnog uticaja pojedinih sociodemografskih i psiholoških karakteristika žena na njihov odnos prema programima primarne prevencije karcinoma grlića materice (i karcinoma dojke) tj. na sklonost žena da redovno (samoinicijativno) odlaze na takve preventivne preglede.

Najčešće se kontrolišu udate žene, razlog za to je strah da će se zbog bolesti odvojiti od porodice, posebno od dece!

Rezultati istraživanja

Dobijeni rezultati su nam pokazali da su žene koje se redovno kontrolišu savesne, odgovorne, koriste dobre mehanizme odbrane, informisane su o karcinomu grlića materice i raku dojke, aktivno se bave svojim zdravljem i imaju pozitivan stav prema svojoj seksualnosti.

One žene koje se ne kontrolišu redovno ili ne odlaze redovno na preventivne preglede imaju povećanu anksioznost, lošije mehanizme odbrane (najčešće pomeraju ili negiraju postojanje bolesti), nemaju adekvatan uvid u svoje zdravlje, poseduju smanjen aktivizam, ne osećaju se bolesno dok se ne pojave prvi telesni simptomi, a tada je kasno. Imaju puno fatalističkih stavova, naime smatraju da je njihovo zdravlje nezavisno od njih, lenje su da odlaze kod lekara, funkcionišu po principu „što češće odlaziš kod lekara veća je verovatnoća da ti nešto nađu”.

Upadljivo je bilo i da, praktično, skoro polovina ispitanih žena nije u stanju da proceni sopstveni rizik za obolevanje od karcinoma grlića materice (karcinoma dojke).

Najčešći razlozi neredovnih kontrola

Najčešće se kontrolišu udate žene: razlog za to je strah da će se zbog bolesti odvojiti od porodice, posebno od dece!

Inače, kao razlog neredovnog odlaska na preventivne preglede, žene navode: velike gužve kod lekara (posebno u vreme pandemije korona virusom), sopstvenu lenjost, kao i prezaposlenost i, na kraju, neinformisanost.

Zato možemo zaključiti da bi kampanja o preventivnim pregledima trebalo da bude intenzivirana u sredstvima javnog informisanja, a strategiju kampanje, s obzirom na sve dobijene rezultate, trebalo bi osmisliti tako da žene motiviše da odgovore na apel preventivnog skrining programa, a nikako da ih zaplaši! Jer, videli smo da one žene koje ne odlaze redovno na preventivne preglede imaju u svojoj strukturi ličnosti povećanu anksioznost!

Stručnost našeg kadra ne zaostaje za svetom, a procenat obolevanja premašuje svetski, pa zaključujemo da je, pored ostalih faktora, psihologija žene jedan od ključnih problema za odgovarajuću prevenciju ovih bolesti.

A testovi za rano dijagnostikovanje karcinoma grlića materice i dojke trebalo bi da budu lako dostupni svim ženama.