Žene

Snaga je ženskog roda

Ne čekajte da osećate zdrave vibracije zato što su vezane za želju, ne razgovarajte sa drugima o vašim željama, već se namerite da budete prisutni i da „imate te osećaje” bez obzira na kanal manifestacije

Sigurna sam da smo svesni da je stvarnost koja nas okružuje ispunjena bezbrojnim mogućnostima i stvarima koje, uopšte, možemo i da opazimo. Univerzum je energetsko polje svih mogućnosti samo je pitanje šta mi iz tog polja privlačimo i materijalizujemo u svom životu.

Intuitivni osećaj

Problem današnjice jeste glad za intelektualnim razumevanjem svega umesto da se prepustimo i intuitivno osećamo šta je ono što želimo da bude energija našeg života. Naš zadatak nije da razumemo sve, već da iz neizmernog broja mogućnosti izvučemo one koje se podudaraju sa našim ličnim životnim planom. Planom naše duše!

Zakon najmanjeg otpora jedan je od osnovnih zakona Univerzuma

Da bismo imali zdravo usmerenje u našem životu važno je da razvijemo osećaj u kom pravcu želimo da se usmerimo (ko smo mi, kakve su naše namere, ko su ljudi za koje želimo da nas okružuju, šta je smisao našeg života…). Jasan osećaj i prisutnost u toku sopstvenog života proizvodi i jasan i snažno privlačan magnet. A već znamo da – kako zračimo tako i privlačimo!

Ono što životu daje magiju jeste jedna vrsta čežnje u nama, koja ne znači da uvek moramo postići konkretan cilj, već pre svega da nam pokaže koju vrstu osećanja želimo da doživimo. I onda znamo šta nam je činiti – naučiti da moć generisanja baš takvih osećanja vratimo sebi, zbog sebe. Da bi se to desilo potrebno je, pre svega, da imamo JASNOĆU o putu kao cilju i SNAGU da putujemo sa tokom života, bez vezanosti za krajnji ishod.

Snaga bez napora

Često primećujem da vrlinu snage za životno putovanje ljudi ne koriste da im koristi već da ih još više udaljava od željenog stanja ili rezulatata. Zašto? Zato što snagu povezuju sa „teškim radom”, krutom vezanošću i tvrdoglavom upornošću, umesto da joj daju nešto drugačiju energetsku osnovu koja će više biti iz ženskog principa.

Mi često maštamo i želimo, pričamo o svojim snovima i sve ostane na pukoj priči i pustim željama

Ta snaga mora biti bez otpora pre svega, jer je zakon najmanjeg otpora jedan od osnovnih zakona Univerzuma. Ta snaga je bez napora jer proističe iz naše jasne namere, vrednovanja iskustva putovanja (umesto krajnjeg cilja) i radosti koju doživljavamo na celoživotnom putovanju otkrivanja sebe i čuda oko nas.

Prva dragocena snaga jeste razumevanje da imamo nameru umesto želje. Mi često maštamo i želimo, pričamo o svojim snovima i sve ostane na pukoj priči i pustim željama. Osećaćemo ljubav tek kada upoznamo partnera, bićemo srećni tek kada smršamo ili ćemo osetiti mir tek kada odemo na godišnji odmor. Ne čekajte da osećate zdrave vibracije zato što su vezane za želju, ne razgovarajte sa drugima o vašim željama, već se namerite da budete prisutni i da „imate te osećaje” bez obzira na kanal manifestacije. Kada nešto želimo onda je često za to vezan osećaj da moramo nešto da uradimo, da moramo da čekamo, da uradimo „na pravi način”…

Dragocene snage

Kada osvestimo da je osećaj namere ono što je važno onda, jednostavno, kao da smo progledali i skinuli teret sa naših leđa. Zašto? Zato što smo već dovoljni i ne postoji nedostatak. Zato što slobodna volja, namera i odluka „da nešto imamo” (čitaj osećamo) već pokreće naš magnet, osnažuje nas kao ličnost i pokreće na inspirativnu akciju. Iza želje se uvek skriva nešto ili neko ko će ispuniti našu želju, što nas direktno vodi u zavisnost i umanjuje naš potencijal da kreiramo dobro energetsko stanje.

Osećaj da smo na putu znači da smo jedno sa sadašnjim trenutkom ovde i sada, da prihvatamo sebe u svakom koraku putovanja i da nam cilj lagano vibrira u telu

Druga dragocena snaga jeste da vrednujemo i osećamo putovanje ka cilju umesto same vezanosti za cilj. Dragocena je jasnoća u vezi sa onim što želimo, međutim prepuštanje putovanju i radoznalost istraživanja načina ostvarenja je ono što čini magiju života. Često su nas slepe vezanosti za cilj dovele do razočaranja, a ponekad i tuge što i nakon ostvarenog cilja to nije bilo to. Osećaj da smo na putu znači da smo jedno sa sadašnjim trenutkom ovde i sada, da prihvatamo sebe u svakom koraku putovanja i da nam cilj lagano vibrira u telu.

To znači da, recimo, imamo cilj da se ostvarimo kroz partnerski odnos i da možemo da osećamo jednotu sa tim šta želimo u odnosu, možemo da osetimo kako nam se putevi sa partnerom ukrštaju, a da istovremeno volimo i prihvatamo sebe – osećamo jednotu sa sadašnjim trenutkom, baš ovde i sada, kada partnerska veza još nije manifestovana.

Treća dragocena snaga jeste da osećamo radost umesto važnosti. Naravno da u životu postoje situacije koje nas veoma opterećuju i prirodna je naša želja da ih promenimo. Međutim, što veću važnost pridodamo tim situacijama, to više patimo. Ta patnja nam oduzima svu snagu koja je neophodna da bi se stvorila drugačija budućnost i drugačija reaktivnost na istu.

Problem današnjice jeste glad za intelektualnim razumevanjem svega umesto da se prepustimo i intuitivno osećamo šta je ono što želimo da bude energija našeg života

Smanjen osećaj važnosti

Neophodno je ići sa tokom života, prihvatiti izazovne situacije, ali sa smanjenim osećajem važnosti, kako bismo postali slobodni za osećaj radosti stvaranja novog i pronalaska nekog od mogućih rešenja.

Čim pomenutim situacijama oduzmemo osećaj važnosi pravimo prazan prostor i oduzimamo im moć nad nama! Sloboda izbora vodi u radosno kreiranje!

Negujte svoju zdravu snagu, a evo i inspirativne melodije za njeno buđenje

Jennifer RushThe Power Of Love (Official Video) (VOD)

Grlim vas glasom,

Ana