Dečak mašta da postane pilot

Što su veći dečji snovi, to su veće njihove karijere

Nova studija je obelodanila da su dečja maštanja o tome šta će biti kad porastu jednako važna za kasniji uspeh koliko i inteligencija i porodične okolnosti i nasleđe. Ako ne i važnija.

Istraživanje je nedavno završeno, a započeto je 1958. godine na uzorku od 17.000 ispitanika. Naučnici su svih ovih godina pratili rast i razvoj dece, njihov napredak i postignuća u životu. Pokazali su da je za uspeh u zrelom dobu izuzetno važno koliki su dečji snovi.

Zato je poruka roditeljima i svima koji učestvuju u odrastanju dece: Podržite njihove najave da će, kad porastu, biti astronauti, pop zvezde ili najbolji fudbaleri.

Dečak sanja da postane fudbaler

U ovim vremenima promena i kriza, kada se veliki deo populacije roditelja bori sa stresom i brigom kako da svoju decu usmere na dobre fakultete, zdrav razum bi preporučio da je bolje usmeravati ih ka što realnijim maštarijama šta će biti kad porastu. Zašto? Da bi se ublažila razočaranja što je više moguće. Što je sigurno, sigurno je.

Ali, pomenuto istraživanje nije podrška ovakvom stavu.

Čemu ’veliki snovi’

Zašto bi roditelji trebalo da ohrabruju svoju decu da sanjaju velike snove?

Kada su istraživači obrađivali podatke, otkrili su da deca iz manje privilegovanih sredina imaju skromnije želje i manje su ambiciozna od dece iz ’boljih’ porodica. Na primer, samo 22 odsto sedmogodišnjaka iz porodica skromnijeg socioekonomskog statusa planira da nastavi školovanje nakon srednje škole. S druge strane, za nastavak školovanja izjasnilo se nešto više od 40 odsto dece, ali iz imućnijih sredina. Popularno govoreći, mališani ’lošijeg’ porekla sanjaju manje i postižu manje. Nažalost, tako je.

Ako je verovati istraživačima, okolnosti u kojima deca žive i odrastaju sigurno utiču na njihove buduće ciljeve, ali istina je i ovo – što veći dečji snovi, veća karijera.

I još nešto važno do čega su istraživači došli.

Odrasli imaju veliku ulogu u dečjim maštanjima šta će biti kad porastu. Roditelji, rodbina, vaspitači, daleko više utiču na dečje aspiracije, težnje i dostignuća nego socioekonomska sredina, navodi se u studiji Britanskog psihološkog društva.

Dečak sanja da postane lekar

Poruka roditeljima

Što su deca iz ovog istraživanja imala više ciljeva i više maštala o tome šta će biti kad porastu, pokazalo se da su postala uspešnija. A smelost da sanjaju ’velike snove’ zavisna je od podsticaja roditelja i nastavnika. ’Veliki snovi’ su imali daleko veći uticaj na kasniji uspeh nego inteligencija ili društveni i ekonomski status.

Jedan od autora ove studije Reto Odermat zapisao je poruku roditeljima:

•        „Podstičite decu da sanjaju o velikim stvarima bez obzira na ograničenja koja vas okružuju ili sposobnosti dece. To je zaista, zaista važno.”

•        „Manje ambiciozni dečji ciljevi za karijeru i uspeh deo su objašnjenja zašto odrasli žive društveno limitirano.”

•        „To koliko deca sanjaju u rukama je roditelja i vaspitača.”

Razumna pitanja

A onda, postavljaju se razumna pitanja:

Nije li podsticanje nerealnih dečjih težnji i ciljeva pomalo okrutno?

Da li u tom slučaju roditelji i vaspitači decu koriste kao kompenzaciju za svoje neuspehe?

Neće li se deca kasnije razočarati kada shvate da su njihovi snovi iz detinjstva beznadežni?

Možda deluje i pomalo okrutno kada roditelji govore svojoj deci da idu napred, da sanjaju da postanu biznis moguli ili operski pevači svetskog glasa, a sami jedva spajaju kraj sa krajem i obavljaju operativne poslove.

I, istraživači su postavili ovakva pitanja i dali odgovore bazirane na ovom istraživanju i godinama praćenja i analize.

Pokazali su da kada su deca postavljala nerealne ciljeve u tinejdžerskim godinama, u mlađem zrelom dobu bila su nesrećnija. „Međutim, ovi negativni efekti nestaju u kasnijem radnom dobu”, zapisao je Odermat. Dodao je i poručio roditeljima da svakako ne treba da odustaju.

Deca koja sanjaju muzičku karijeru

Čak iako svojoj deci žele da postanu rok zvezde pored ne baš razvijenog sluha za muziku ili fudbaleri ’sa dve leve noge’, nikako ne smeju da umanjuju ambicije i maštanja.

Podaci iz ovog istraživanja potvrdili su ideju da decu treba podržavati da sanjaju ’velike snove’ bez obzira na okolnosti, jer tako deca podižu nivo svojih očekivanja. Kao krajnji rezultat, ovom planetom će hodati ljudi koji će imati dobre karijere i biće njima zadovoljni bez obzira odakle su počeli.