Kad te kozmetika stvarno voli

Genetika određuje 50–60 odsto načina na koji starimo, a na ostalo utiče životni stil. Testovi ukazuju na jače i slabije strane naše kože i upućuju na personalizovanu kozmetiku

Zahvaljujući novim saznanjima iz molekularne biologije, ubrzan je razvoj genetskih tehnologija koje omogućavaju da se sve više ide ka personalizovanim proizvodima.

To podrazumeva testiranje gena određene osobe i na taj način dalje diferenciranje proizvoda ili tretmana. Dalje, terapeut na osnovu rezultata testa može da planira pristup koji odgovara klijentu, njegovom telu i životnom stilu, kao što ključ odgovara samo određenoj bravi.

Terapeut na osnovu rezultata testa može da planira pristup koji odgovara klijentu, njegovom telu i životnom stilu, kao što ključ odgovara samo određenoj bravi

U današnje vreme ima preparata podeljenih po tipu kože, ali u ogromnoj ponudi vrlo teško otkrivamo šta je najbolje za nas. Lični genetski testovi mogu da pomognu pri izboru. Postoji digitalno testiranje kože i prilagođavanje preparata, ali takvi testovi ne određuju predispoziciju i ne testiraju gene vezane za kožu na molekularnom nivou, kao što to čine genetski testovi.

Genetski markeri za kožu i kosu

U svetu postoje specijalizovane firme koje nude genetske analize. Jedan takav test  omogućava da se utvrdi šta našu kožu i kosu čini jedinstvenom i šta DNK analiza pokazuje.

Genetski markeri su podeljeni u sedam kategorija i obuhvataju analizu 28 gena. U te kategorije spadaju i stvaranje bora i faktora koji utiču na njih, zatim genetske varijacije koje utiču na smanjenje prirodne zaštite od UV zračenja, osetljivost kože na zapaljenske procese i zagađenje. Takođe, testira se elastičnost kože i kvalitet kolagena, pigmentacija i predispozicija za pege od sunca, zatim kako se kolagen razlaže i formira, kao i geni koji su povezani sa zaštitom kože od slobodnih radikala. Mogu čak predvideti kada ćemo osedeti.

Na primer, ako test pokaže da postoji genetska varijacija koja utiče na umanjenu elastičnost kože, onda se preporučuje beta-glukan (polisaharid glukoze), vitamin E i drugi sastojci koji pospešuju zatezanje i smanjuju gubitak elastičnosti.

U današnje vreme ima preparata podeljenih po tipu kože, ali u ogromnoj ponudi vrlo teško otkrivamo šta je najbolje za nas

U slučaju da geni pokažu da postoji genetska varijacija koja utiče da telo ne stvara esencijalne antioksidante koji štite od slobodnih radikala, preporučuje se skvalen, vitamin E i drugi sastojci koji štite kožu od slobodnih radikala. Skvalen je organsko jedinjenje koje se uglavnom dobija iz ulja koje potiče iz jetre morskog psa. Može se preporučiti i mezoterapija lica sa preparatima koji sadrže enzim CoQ10.

Gotovi proizvodi u skladu sa rezultatima DNK testa

Kompanija Geneu otišla je najdalje u spoju genetike i kozmetičkih formulacija. Nudi prilagođene proizvode u skladu sa rezultatima DNK testa. Uzima se bris sa unutrašnje strane obraza i analizira DNK pomoću mikročipa. Na osnovu rezultata, posle samo 30 minuta pravi se serum sa tačnom koncentracijom aktivnih sastojaka koji bi našoj koži povratili prirodnu antioksidativnu zaštitu i potreban nivo kolagena. U njihovoj londonskoj prodavnici gde se rade testovi, vrlo je zanimljivo uređen prostor sa čitavim zidom koji je ukrašen mikročipovima.

Genetski markeri su podeljeni u sedam kategorija i obuhvataju analizu 28 gena. U te kategorije spadaju i stvaranje bora i faktora koji utiču na njih

Otvoreni za nova saznanja

Pomenuti testovi pokazuju da li smo skloni borama i da li ranije treba da počnemo sa odgovarajućim tretmanom. Genetika određuje 50–60 odsto načina na koji starimo, a na ostalo utiče životni stil. Ono što se nekim tretmanom postigne na jednoj koži, ne znači da će se postići i na drugoj. DNK izveštaj govori nam na šta najviše da obratimo pažnju i uz konsultaciju odaberemo najbolje proizvode za nas. Test ne može uzeti u obzir spoljne uticaje, kao što su ishrana, izloženost zagađenom vazduhu, dim od cigareta, neumereno konzumiranje alkohola, UV zračenje… Na te faktore moramo sami da obratimo pažnju.

Genetsko testiranje pomaže da se odredi predispozicija, kao i trenutno stanje i da se preduzmu odgovarajuće mere na vreme. Svakako, bitno je i da smo spremni da prihvatimo sve ono što nudi moderna tehnologija u analizi individualnog slučaja.