Portret Milene Pavlović Barilli

Značenja i pitanja slike s potpisom Milene Pavlović Barili

Junona i Vulkan, do sada nepoznata slika s potpisom naše velike umetnice Milene Pavlović Barili, zbunila je javnost cenom koju je postigla na onlajn aukciji, održanoj 28. septembra ove godine. Aukciju je organizovala aukcijska kuća Potomak kompani (Potomack Company) iz Vašingtona, a slika je otišla nepoznatom učesniku u nadmetanju za 95.000 dolara.

Za sliku je bio zainteresovan i Muzej grada Beograda, ali njegov fond od 90.000 nije bio dovoljan.

Cifra koju je slika postigla iznenadila je sve upućene. Mada je početna cena bila 1.000 dolara, ona je dostigla iznos znatno veći od do sada najskupljeg Mileninog dela, koje je dostiglo cenu od 35.000 dolara.

Slika obavijena tajnama

Pojavile su se pretpostavke da je privatni kolekcionar koji je kupio sliku iz Beograda, ali to nije potvrđeno. Identitet novog vlasnika Junone i Vulkana nije jedina misterija koja leluja nad ovim slučajem. Pitanja i pretpostavke kao da se naizmenično pojavljuju i skrivaju iza čuvenih poluprovidnih velova sa Mileninih slika.Poznavaoce Mileninog stvaralaštva začudilo je što se u Americi pojavila slika koja je datirana u 1936. godinu. Oni s velikom željom iščekuju pojavljivanje slika koje je Milena radila u Njujorku, tokom ratnih godina, od sredine 1941. do 1945. U tom periodu bila je prekinuta prepiska i svaka druga komunikacija između Milene i njene majke u Požarevcu, oca u Italiji, drugih rođaka i prijatelja u ratom zahvaćenoj Evropi.

Mnoge slike nastale u Njujorku, posle Milenine smrti otišle su privatnim kolekcionarima o kojima nema podataka, a nije sačuvana ni kompletna dokumentacija o tom periodu. 

Međutim, slika Junona i Vulkan ni po stilskim karakteristikama, ni po godini koja je upisana na platnu ne pripada tom periodu Mileninog stvaralaštva. Ona se po svemu uklapa upravo u tu 1936, za Milenu veoma značajnu, ali i specifičnu godinu.

Godina predaha od nomadskog života

Rođena 5. novembra 1909. godine u Požarevcu, od majke Danice Pavlović i oca Italijana Bruna Barilija, Milena je od najranijeg detinjstva vodila nomadski život. Kuća majčinih roditelja Stojana i Bosiljke Pavlović, u kojoj se danas nalazi njena memorijalna galerija u Požarevcu, bila joj je sigurna luka u kojoj je odrastala i kojoj se uvek vraćala s brojnih putovanja, prvo s majkom, a potom sama. Studirala je slikarstvo u Beogradu i Minhenu, boravila u Španiji i Francuskoj radi usavršavanja, s majkom živela jednu godinu u Londonu, gde je imala i prvu samostalnu izložbu van Srbije, da bi se potom sama otisnula u Pariz, gde je njeno slikarstvo dobilo podsticaj u uzavrelom umetničkom životu grada svetlosti. Pre nego što se 1939. uputila u Njujork, Milena je živela i radila između Pariza i Rima.

Fotografij Milne Pavlović Barilli , snimljena u Njujorku 1940.godine, autor Karl Van Vehten

Fotografija Milene Pavlović Barilli, Njujork 1940, autor Karl Van Veht

U jednom trenutku, pritisnuta egzistencijalnim i zdravstvenim problemima, Milena se vratila u majčinu kuću u Požarevcu i tu provela celu 1936. godinu. Uz majčinu negu i u miru, Milena je intenzivno radila i naslikala veliki broj slika. Većinu tih radova Milena je ponela sa sobom kad se po isteku 1936. vratila u Pariz, ali je prethodno napravila kompletan spisak i evidenciju svih tih slika. Taj spisak sačuvala je Milenina majka Danica, i on se i danas nalazi u arhivu Galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu.

Sumnja u autentičnost slike

Na tom spisku nema slike pod naslovom Junona i Vulkan, niti slike pod nekim drugim imenom, koja bi po opisu i dimenzijama odgovarala onoj koja se pojavila na aukciji. To je jedan od razloga što poznavaoci Mileninog dela izražavaju sumnju u autentičnost novopronađene slike.

Uvek postoji mogućnost da je pri popisu slika neka preskočena, ali kustos Galerije Violeta Tomić ukazuje i na još neke stilske karakteristike Junone i Vulkana koje odstupaju od Milenine ikonografije tog perioda. 

Odlazeći iz Požarevca, Milena nije mogla da pretpostavi da će to biti njen poslednji boravak u rodnom domu. Slike koje je ponela iz tog veoma plodnog perioda doneće novu stepenicu u njenoj karijeri. Prema podacima koje je dao ponuđač na aukciji „Kolekcija privatnih zaostavština Merilenda i Masačusetsa”, slika je prvi put prodata 1938. u Rimu, a potom je nepoznatim putevima stigla u Ameriku.

Mitologija i psihoanaliza

Milena je retko posezala za mitološkim nazivima svojih slika, ali ako je sama izabrala ovo ime, ona je njime posegla za pričom o lepoj boginji Junoni, koja je imala jednog lepog i ratobornog sina Marsa i drugog ružnog, ali kreativnog sina Vulkana. Vulkan, koji je bog kovača, stvaralaca i umetnika, bio je hrom, što jedan od likova na Mileninoj slici jeste. Ali, asocijaciju na ovaj mit Milena je usložnila činjenicom da drugi lik u ruci drži kovački meh, pa se na prvi pogled moramo čuditi i pitati ko je sad ovde Vulkan a ko Junona, da bi nam tek pažljivijom analizom postalo jasno da su oba lika istovremeno i Junona, i Vulkan.

Tema dvojnosti provlači se kroz gotovo celo Milenino stvaralaštvo, ali prvi put ovako eksplicitno pojavljuje se na Junoni i Vulkanu, da bi vrhunac dostigla u remek-delu Slikarka sa strelcem (ili Autoportret sa strelcem), koje je nastalo iste ili naredne godine.

Osim dijaloga sa umetničkim nasleđem, u ovim slikama vidan je i uticaj psihoanalize, koju je u tom periodu Milena ozbiljno proučavala, o čemu svedoče neka Frojdova dela koja su ostala među knjigama u njenoj rodnoj kući u Požarevcu.

Alegorija napetog odnosa s majkom

Naziv Junona i Vulkan takođe bi mogao da ukazuje i na napet odnos između Milene i njene majke, ako bi se uzela direktna analogija sa onim segmentom mita po kome je majka Junona odbacila svog sina Vulkana, koji se nije uklapao u opštevažeće kriterijume i standarde. Na osnovu nekih sačuvanih pisama, može se izvući zaključak da je majka vršila pritisak na tada 27-godišnju Milenu da se uda i da tako reši problem svojih oskudnih i neizvesnih prihoda od umetnosti.

Milena je tada već bila u strasnoj, stresnoj i besperspektivnoj vezi sa kubanskim pijanistom Gonzalesom, i nije pristajala na majčine predloge da nađe muža koji bi joj bio mirna luka. Međutim, podaci pokazuju da ako i jeste bilo svađa između Milene i majke tokom te 1936. godine koju su provele zajedno u požarevačkom domu, to nije narušilo blizak i topao odnos između njih. 

I narednih godina, majka je odlazila u posetu Mileni u Pariz i u Rim. Majka je i dalje, koliko je mogla, finansijski pomagala svoju ćerku, a Milena ju je i dalje redovno i iscrpno izveštavala ne samo o slikama koje radi, o izložbama, događajima i ljudima, već joj je pisala i o svojim osećanjima i dilemama, a u svakom pismu slala joj je isečke iz novina i fotografije novih završenih slika.

Iako je tek izronila na svetlo javnosti i zagolicala radoznalost i maštu, slika Junona i Vulkan već se sakrila iza mnogih velova. 

Ako novi vlasnik bude voljan da je ponovo izloži, poštovaoci Mileninog dela moći će lično da je razgledaju, da sami razmiču velove i tragaju za sopstvenim tumačenjima, ne samo te slike već i celokupnog dela Milene Pavlović Barili.

Naslovna ilustracija:  © Iz fonda Galerije MPB u Požarevcu