žena se vakciniše

Značaj primene Fajzer-Biontek Kovid-19 vakcine

Široko rasprostranjena vakcinacija protiv kovida-19 visokoefikasnim i bezbednim vakcinama, od kojih je jedna nastala zajedničkim radom kompanija Fajzer i Biontek, predstavlja važan alat u naporima za suzbijanje pandemije. Obavezno se vakcinišite bilo kojom dostupnom vakcinom!

Već 11. decembra 2020. godine, prema hitnom postupku, Američka uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je primenu Fajzer-Biontek vakcine protiv kovida-19. Ovu vakcinu razvile su američka farmaceutska kompanija Fajzer (Pfizer) i njen nemački partner Biontek (BioNTech).

Efikasnost vakcine u prevenciji kovida-19 je 95 odsto i može se davati osobama uzrasta 16 i više godina. Preporuka je da se vakcina daje intramuskularno u deltoidni mišić, u dve doze, a minimalan razmak između doza je od 21 do 28 dana.

Preporučuje se da razmak između davanja ove vakcine i bilo koje druge vakcine bude najmanje 14 dana. Fajzer-Biontek vakcina ne sadrži SARS-CoV-2 virus i ne može da dovede do obolevanja od kovida-19.

Kontraindikacije za primenu Fajzer-Biontek vakcine

Kontraindikacije za primenu ove vakcine su teška alergijska reakcija na bilo koju komponentu ove vakcine i teška alergijska reakcija nakon prve doze vakcine. Ne sme se davati osobama sa poznatom istorijom teške alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG) ili srodne molekule, jer je PEG komponenta vakcine.

Teška alergijska reakcija obično bi se javila u periodu od nekoliko minuta do jednog sata nakon primene Fajzer-Biontek vakcine

Neželjeni događaji

Postoji mala verovatnoća da bi Fajzer-Biontek vakcina mogla da izazove tešku alergijsku reakciju. Teška alergijska reakcija obično bi se javila u periodu od nekoliko minuta do jednog sata nakon primene ove vakcine.

Znaci teške alergijske reakcije mogu da obuhvataju: otežano disanje, otok lica i ždrela, ubrzan rad srca, težak osip po celom telu, vrtoglavicu i slabost.

Prema podacima istraživanja, sprovedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, objavljenog u vodećem naučnom časopisu JAMA, 21. januara 2021. godine, lekari u američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) procenjivali su izveštaje o teškim alergijskim reakcijama i anafilaksiji nakon vakcinacije, koji su kroz nacionalni pasivni nadzor beleženi u Sistem za izveštavanje o neželjenim događajima nakon vakcinacije (VAERS).

Svaki izveštaj o prijavljenom slučaju u vezi sa neželjenim događajem posle primene vakcine klasifikovan je, prema tačno definisanim kriterijumima, kao anafilaksija ili neanafilaksija. Iz analize su isključeni nealergijski neželjeni događaji, uglavnom vazovagalni (kratkotrajni, prolazni gubitak svesti) ili anksiozni, kao i svi slučajevi alergijske reakcije, ako su se javili jedan dan kasnije od vakcinacije.

Od 14. do 23. decembra 2020. godine, nakon primene 1.893.360 prvih doza Fajzer-Biontek vakcine (1.177.527 kod žena, 648.327 kod muškaraca, dok kod 67.506 primalaca nije prijavljen pol), CDC je identifikovao 21 slučaj anafilaksije, odnosno procenjeno je da se na milion datih doza vakcine javlja 11,1 slučaj anafilaksije.

Očekivane neželjene reakcije koje su prijavljene nakon primene Fajzer-Biontek vakcine protiv kovida-19 jesu: bol na mestu injekcije, zamor, glavobolja, bol u mišićima, jeza, bol u zglobovima…

Sedamnaest od 21 pacijenta (81 odsto) sa anafilaksijom imalo je prethodno potvrđenu alergiju na lekove ili medicinske proizvode, hranu i ubode insekata, a sedam (33 odsto) anafilaksiju, uključujući jednu nakon primljene vakcine protiv besnila i drugu nakon primljene vakcine protiv gripa A (H1N1).

Vreme od davanja vakcine do pojave simptoma kretalo se od dva do 150 minuta (medijana 13 minuta). Najčešći simptomi i znaci bili su  koprivnjača, otok lica i ždrela, osip i otežano disanje.

Tokom istog perioda, nakon primanja Fajzer-Biontek vakcine protiv kovida-19, utvrđena su 83 slučaja neanafilaktičkih alergijskih reakcija (svrab kože, osip, grebanje u grlu, blagi respiratorni simptomi…).

Smernice za upravljanje anafilaktičnim reakcijama

Smernice CDC za primenu mRNK kovid-19 vakcine i upravljanje anafilaksijom ukazuju da je neophodno da mesta za vakcinaciju imaju potrebne zalihe za upravljanje anafilaksijom, naročito dovoljne količine epinefrina u napunjenim špricevima ili autoinjektorima.

Takođe, neophodno je pregledati potencijalne primaoce vakcine, kako bi se identifikovale osobe sa kontraindikacijama i u mogućem riziku.

Postoji mala verovatnoća da bi Fajzer-Biontek vakcina protiv kovida-19 mogla da izazove tešku alergijsku reakciju

Nakon vakcinacije, neophodno je posmatrati vakcinisana lica, 15–30 minuta, u zavisnosti od prethodne istorije alergijskih reakcija svakog pacijenta.

Važno je osigurati da lekari i drugi zdravstveni radnici mogu rano prepoznati znake i simptome anafilaksije. Takođe, treba odmah lečiti sumnju na anafilaksiju intramuskularnim epinefrinom (zbog akutne, po život opasne prirode anafilaksije, nema kontraindikacija za primenu epinefrina).

Očekivane postvakcinalne reakcije

Očekivane, blage postvakcinalne reakcije koje su prijavljene nakon primene Fajzer-Biontek vakcine protiv kovida-19 jesu: bol na mestu injekcije, zamor, glavobolja, bol u mišićima, jeza, bol u zglobovima, povišena telesna temperatura, otok na mestu injekcije, crvenilo na mestu injekcije, mučnina, povraćanje, otok limfnih čvorova (limfadenopatija). Navedene reakcije najčešće prolaze spontano tokom nekoliko dana.

Znaci teške alergijske reakcije (anafilaksije) mogu da obuhvataju: otežano disanje, otok lica i ždrela, ubrzan rad srca, težak osip po celom telu, vrtoglavicu, slabost…

Preporuke

Širom sveta beleži se značajno umiranje usled kovida-19 u populacijama sa visokim rizikom, a mogućnosti lečenja su ograničene. Takođe, nedovoljan je broj istraživanja o dugoročnim posledicama ove infekcije u vezi sa oštećenjem pluća, srca, mozga, bubrega i drugih organa.

Široko rasprostranjena vakcinacija protiv kovida-19 visokoefikasnim i bezbednim vakcinama, od kojih je jedna nastala zajedničkim radom kompanija Fajzer i Biontek, predstavlja važan alat u naporima za suzbijanje pandemije.

Obavezno se vakcinišite bilo kojom dostupnom vakcinom, a savet potražite od svog izabranog lekara!

Važno je znati – rizik od covida-19, protiv koga se daje vakcina, neuporedivo je veći nego rizik od neželjenog događaja nakon primene vakcine.