Značaj BE-SE-ŽE (BCG) vakcine u borbi protiv korona virusa

Tokom pandemije kovida-19 pojavilo se veliko interesovanje za BCG vakcinu, jer je od ranije uočeno da ona doprinosi ne samo prevenciji teških oblika tuberkuloze, nego i prevenciji nekih drugih bolesti.

Pitanje koje stalno postavljamo je da li se stara BCG vakcina može koristiti protiv nove bolesti, kovid-19, uzrokovane SARS-KoV-2 virusom.

Šta znamo o BCG (skraćenica od Bacillus Calmette-Guerin) vakcini?

Posle Kohovog otkrića bacila tuberkuloze, Leon Šarl Alber Kalmet i Žan-Mari Kamij Gerin uspeli su, 1908. godine, posle trinaestogodišnjeg rada i preko 230 pasaža, da od bovinog bacila dobiju avirulentni (oslabljen) BCG (Bacillus Calmette-Guerin) bacil od kojeg je napravljena BCG vakcina, koja je prvi put primenjena 1921. godine na deci u Parizu.

Interesantno je da BCG vakcina nije napravljena od uzročnika same bolesti, bacila koji se zove Micobacterium tuberculosis, nego od bacila Micobacterium bovis koji dovodi do nastanka infekcija kod goveda i drugih životinja, a sa kojih može da se prenese na ljude (najčešće konzumiranjem nepasterizovanog mleka i mlečnih proizvoda).

Interesantno je da BCG vakcina nije napravljena od uzročnika same bolesti, bacila koji se zove Micobacterium tuberculosis

Ova živa, atenuisana, BCG vakcina koja se daje deci prilikom otpuštanja iz porodilišta (najkasnije do navršenih 12 meseci života), koristi se skoro jedan vek u cilju zaštite odojčadi i male dece od teških kliničkih oblika tuberkuloze (tuberkuloznog meningitisa i diseminovanih oblika tuberkuloze), ali ne i od same infekcije uzrokovane M. tuberculosis.

Ova vakcina dovodi do ćelijski posredovane imunološke reakcije koja obezbeđuje zaštitu od tuberkuloze kod 40–70 odsto slučajeva, a imunitet tokom vremena opada. Takođe, BCG vakcinacija ne sprečava reaktivaciju latentne pulmonalne tuberkuloze. Aplikuje se isključivo intradermalno u predelu deltoidnog mišića, na spoju spoljašnje i unutrašnje strane leve nadlaktice. Na mestu gde je ubrizgana vakcina, posle 2–5 meseci stvara se ožiljak dijametra 2–10 mm. Ožiljak je beličaste boje, najčešće lako uvučen ispod nivoa kože.

Ko ne sme da primi BCG vakcinu?

BCG vakcinu ne sme da primi osoba sa ozbiljnim alergijskim reakcijama na bilo koju komponentu vakcine, lica sa kongenitalnim ili stečenim imunodeficijentnim stanjima (npr. lica na hemioterapiji, radioterapiji ili dugotrajnoj imunosupresivnoj terapiji), kao i osobe sa HIV infekcijom, trudnice (mada štetni efekti po fetus nisu do sada uočeni) i lica sa aktivnom tuberkulozom.

BCG vakcinu ne sme da primi osoba sa ozbiljnim alergijskim reakcijama na bilo koju komponentu vakcine, kao i osobe sa poremećajem celularnog imuniteta usled HIV infekcije i drugih uzroka

Značaj BGC vakcine

Tokom pandemije kovida-19 pojavilo se veliko interesovanje za BCG vakcinu, jer je od ranije uočeno da ona doprinosi ne samo prevenciji teških oblika tuberkuloze, nego i prevenciji nekih drugih bolesti. Prvo istraživanje, sprovedeno između 1935. i 1947. godine, pokazalo je da revakcinacija dece BCG vakcinom progresivno smanjuje njihovu ukupnu smrtnost. Takođe, uočeno je da se posle prve doze BCG vakcine smrtnost dece smanjuje za 3 odsto, a nakon treće za 47 odsto. Drugo kliničko ispitivanje koje je sprovedeno u Gvineji Bisao, takođe je pokazalo da BCG vakcina doprinosi smanjivanju umiranja dece i to značajno više od onoga što je bilo za očekivati u skladu sa smanjenim broja obolelih od tuberkuloze, u odnosu na decu koja nisu dobila BCG vakcinu. Istraživanja su pokazala da ova vakcina doprinosi da osobe koje su primile ovu vakcinu imaju manji broj virusnih respiratornih infekcija od onih koji nisu.

Istraživanja su pokazala da ova vakcina doprinosi da osobe koje su je primile imaju manji broj virusnih respiratornih infekcija od onih koji nisu

Nedavno je sprovedena ekološka studija, koja je koristila podatke za kovid-19 u različitim zemljama, a koja je sugerisala da u zemljama gde se godinama sprovodi obavezna imunizacija BCG vakcinom postoje niže stope obolevanja i umiranja od kovida-19. Naučnici iz Škole javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg otkrili su da je stopa umiranja 5,8 puta niža u zemljama koje decenijama koriste BCG vakcinu. Međutim, kod tumačenja ovih rezultata nisu bile uzete u obzir demografske razlike između zemalja, stope testiranja na infekciju virusom kovid-19, faza pandemije u svakoj zemlji, vrsta primenjenih protivepidemijskih mera u njima i mnogi drugi parametri.

Istraživanja pokazuju da BCG vakcina indukuje trenirani imunitet. Trenirani imunitet je opisan kao nespecifično pamćenje koje nosi urođeni imunosistem koji može pružiti zaštitu od novih infekcija. Revakcinisanje BCG vakcinom izaziva jaču aktivaciju nespecifične unakrsne zaštite, što možda može doprineti u zaštiti od kovid-19.

Šta se trenutno istražuje u vezi sa BCG vakcinom?

Naučnici iz četiri različite zemlje sveta već su sastavili i započeli brojne studije da bi videli da li BCG vakcina može da pomogne u zaštiti od kovida 19

Zbog hitnosti, naučnici iz četiri različite zemlje sveta već su sastavili i započeli brojne studije da bi videli da li BCG vakcina može da pomogne u zaštiti od kovida-19. Tim iz Holandije napredovao je u regrutovanju 1.000 zdravstvenih radnika u osam holandskih bolnica da bi videli da li BCG vakcina utiče na dužinu bolovanja. Medicinske sestre, lekari i drugo osoblje bolnice dobiće vakcinu ili lek (placebo). Poređenje broja dana bolesnika između grupa dobar je način da se proceni da li BCG vakcina može da smanji ozbiljnost nuspojava kovida-19 i pruži određenu zaštitu protiv bolesti. Istraživači u Australiji takođe su pokrenuli vrlo slično istraživanje i nadaju se da će proučiti više od 4.000 zdravstvenih radnika, prateći njihov napredak anketama putem imejla i tekstualnih poruka. Nova, eksperimentalna BCG vakcina, nazvana VPM1002, takođe je od posebnog značaja. Studija u Nemačkoj testira može li zaštititi zdravstvene radnike i starije pacijente od kovida-19, nakon istraživanja na miševima, koje je pokazalo da štiti od drugih virusnih infekcija pluća. Takođe, otkriveno je da miševi zaraženi virusom gripa imaju niži nivo ovog virusa u krvi ako im je prethodno data BCG vakcina, što nagoveštava da vakcina može pomoći imunosistemu da ukloni virus.

Otkriveno je da miševi zaraženi virusom gripa imaju niži nivo ovog virusa u krvi ako im je prethodno data BCG vakcina, što nagoveštava da vakcina može pomoći imunosistemu da ukloni virus

Zašto već nismo počeli sa davanjem BCG vakcine za kovid-19? Činjenica je da još uvek ne znamo da li su dokumentovani pozitivni efekti BCG vakcine od značaja za kovid-19. Neophodna su dalja istraživanja i odluka zasnovana na dokazima.

BCG vakcina štiti i od raka

Više od 40 godina, BCG vakcina se koristi i za podizanje imunosistema da bi se zaustavilo vraćanje raka mokraćne bešike. Utvrđeno je da se kod 67 odsto slučajeva sprečava ponovno javljanje ovog malignog tumora. U toku su studije koje će pokazati da li će ova vakcina zaustaviti vraćanje i drugih vrsta raka, poput raka debelog creva i pluća.