Mladi par, u zagrljaju

Video – da li je prelazak na roditeljski identitet fatalan za erotiku

Da li prelazak jednog para sa bračnog identiteta na roditeljski identitet mora da rezultira fatalnim promenama po erotiku? Odgovor na ovo pitanje daje nam psihoterapeut Vesna Kostić, koja osvetljava tabue, predrasude i pogrešne koncepcije koje mogu uticati da se zbog redefinicije priroiteta zanemari romantična i erotska spona parova koji su postali roditelji.

Kako da zadržite i povratite romantiku u bračnom miljeu – saznajte u videu koji se bavi realnim nedoumicama i problemima u ovom domenu. Da li erotika i sponatana seksualnost počinju da posrću kada svakodnevni život sa decom neminovno prelazi u rutinu, uz manjak sna, slobodnog vremena i drugih vrsta lišavanja, u korist odgovornosti i pouzdanosti?

Da li je činjenica da pojedini muškarci imaju problem da erotizuju majku svoje dece danak pojavi da uloga majke kod nas ima auru tradicionalne moralnosti?

Psihoterapeut Vesna Kostić podseća nas i na druge značajne detalje roditeljske svakodnevice, kao što je slobodno, sponatano, pristojno ispoljavanje nežnosti i naklonosti pred decom, koju ne treba cenzurisati, i kako mnogi parovi, tokom prvih godina roditeljstva, dobijaju bitku za povratak izgubljene ili skrajnute erotske ljubavi i privlačnosti.

Ili na sitnicu, važnu a naizgled sporednu – kada uspavate dete, pre nego što izađete iz sobe, u njoj ostavite i dnevnu uniformu majke, staru majicu i farmerke uflekane kašicama i neurednu kosu!