zena trci

Vežbajte, ne dozvolite hormonima da vas ometaju!

Ne postoji znak jednakosti između sportskog neuspeha i menstrualnog ciklusa, već je svaka žena koja trenira primer za sebe

Trenutna istraživanja o razlikama između muškaraca i žena u sportu, mogla bi se opisati jednom od poznatih tvrdnji – „Svi pričaju o vremenu, ali malo ko se zaista razume”. Problem sa decenijama ispitivanja, uglavnom na muškarcima, doveo je do toga da se podrazumeva da svi rezultati mogu automatski da se primene i na žene. Pravi izazov je, očigledno, posmatrati izdvojeno žene i način na koji one treniraju i takmiče se.

Upravo to bio je cilj novog naučnog članka objavljenog pre dve nedelje u renomiranom časopisu Sports Medicine.

zena u teretani

Obrazac osciliranja estrogena i progesterona tokom menstrualnog ciklusa – predvidljivje

Grupa univerzitetskih istraživača iz Velike Britanije objavila je metaanalizu svih studija i istraživanja koja su mogli da nađu u stručnom svetu, o uticaju različitih faza menstrualnog ciklusa na sportsku sposobnost. Rezultati su krajnje zanimljivi, kako u pogledu onoga što su autori očekivali, tako i onoga što ih je iznenadilo.

Za razumevanje ovog naučnog članka potrebno je bazično znanje o menstrualnom ciklusu i reproduktivnim hormonima. Dva ključna reproduktivna hormona kod žena su estrogen i progesteron, i oni na predvidljiv način osciliraju tokom menstrualnog ciklusa, koji u proseku traje 28 dana (razmak između dva ciklusa). Pošto u praksi menstrualni ciklus ne traje uvek 28 dana, za potrebe ovog istraživanja uključene su sve žene od 18–50 godina kojima je ciklus trajao 21–35 dana. Estrogen se smatra potentnijim hormonom za sportsku sposobnost, zahvaljujući njegovom anaboličkom efektu, uticaju na metabolizam ugljenih hidrata i uticaju na nervno-mišićni sistem. Progesteron inhibira dejstva estrogena.

Na ovom dijagramu vide se oscilacije estrogena i progesterona (preuzeto iz knjige Klinička farmakologija za medicinske sestre – tehničare; autori: Marija Anđelković i Nenad Dikić).

Žene koje treniraju i vežbaju moraju da nauče da prepoznaju i poštuju signale svog tela

menstrualni ciklus

Rana folikularna faza označava prve dane menstrualnog ciklusa tj. prve dane menstrualnog krvarenja i u ovoj studiji ova faza bila je kontrolna tj. sve druge faze poredile su se sa njom.

Postoje tri ključne faze gde hormoni imaju najoštrije krive kretanja tokom menstrualnog ciklusa. Tokom rane folikularne faze i estrogen i progesteron su na svojim najnižim koncentracijama. Tokom srednje, lutealne faze, oba hormona počinju da povećavaju svoje nivoe. Ovo poređenje u njihovim koncentracijama postavlja se kao osnovni razlog za uticaj na sportsku sposobnost. Očekuje se da je period oko ovulacije, kada je estrogen na najvišem nivou, bez velikog uticaja progesterona, najpovoljniji za dobru sportsku sposobnost, barem u teoriji.

Nema jasnih dokaza da treba izbegavati vežbanje tokom prvih dana menstrualnog ciklusa

bolovi u ledjima

Istraživači studije koju smo pomenuli na početku, uspeli su da pronađu 78 relevantnih naučnih radova, sa ukupno 1193 ispitanice, koji su im poslužili za analizu. Najočigledniji obrazac ponašanja uočen je kada su poredili sportsku sposobnost tokom rane folikularne faze (koja se smatra nepovoljnom za trening), u odnosu na sve druge faze menstrualnog ciklusa. Sportska sposobnost merena je pomoću testova snage, izdržljivosti, VO2max, vremena trčanja i ostalo.

Impresivno izgleda slika koja opisuje sve rezultate njihovog velikog istraživanja, u obliku trakastog grafikona.

Za one analitične, svaka tačka na grafikonu predstavlja pojedinačnu studiju. Ako je tačka sa desne strane vertikalne linije, to znači da je ispitanica imala bolju sportsku sposobnost tokom rane folikularne faze. Ako je tačka sa leve strane vertikalne linije, to znači da je sportska sposobnost bila manja tj. „slabija” tokom rane folikularne faze, nego u drugim delovima ciklusa.

Ono što je važno, kada se pogleda detaljno, vidi se da ima skoro podjednako tačaka sa leve i sa desne strane. To znači da faze ciklusa ne određuju sportsku sposobnost. Žene koje treniraju i vežbaju moraju da shvate da rezultati ne mogu automatski da važe za njih, već da moraju da nauče da prepoznaju i poštuju signale svog tela. Nema jasnih dokaza da treba izbegavati vežbanje tokom prvih dana menstrualnog ciklusa iz straha da će rezultati biti smanjeni, iako je svim ženama poznata nelagodnost treniranja tokom „onih” dana.

Sportistkinje i dalje pokušavaju da tempiraju menstrualni ciklus pre ili posle velikog takmičenja

zena pliva

Sportistkinje i dalje pokušavaju da odlože menstrualni ciklus pre ili posle velikog takmičenja i to, nažalost, ne tako retko, rade bez stručne pomoći, što je potencijalni rizik za zdravlje.

Ovakvi revijalni radovi pomažu i stručnom timu sportistkinja da shvate da ne postoji znak jednakosti između neuspeha i menstrualnog ciklusa, već da je svaka žena koja trenira – primer za sebe. Svim naučnicima i istraživačima ova metaanaliza treba da ukaže da pažnja mora više da se okrene ženama kao ispitanicama u studijama i proučavanju svega što ih čini „lepšom” polovinom.