Uloga sreće kao faktora rizika po zdravlje i kvalitet života

Kao doktor koji se bavi faktorima rizika za hronične nezarazne bolesti, bio sam pre nekoliko godina iznenađen kada sam naučio da se samoća tretira podjednako kao i ostali dobro poznati faktori rizika: povišen krvni pritisak, povišene masnoće, šećer, gojaznost, pušenje, alkohol itd.

Upravo objavljeni podaci, stari 85 godina, u studiji koja je započeta 1938. godine na Harvardu, pokazuju da je ono što je važno u životu – sreća. Iako najveći broj ljudi misli da je najvažniji novac, praćenje 724 ispitanika iz celog sveta (60 je još uvek živih) pokazali su da je pozitivan odnos prema stvarima oko nas najvažniji, i da to pomaže da živimo duže.

Fizička, mentalna i socijalna kondicija

Po njima, ključ broj jedan za srećan život jeste – „socijalna kondicija”. Iako predajem sportsku medicinu koja propagira kondiciju kao jedan od najvažnijih faktora zdravog životnog stila, nisam zatečen njihovom interpretacijom kondicije. Naprotiv, oduvek sam verovao da je podjednako važna i fizička, mentalna i socijalna kondicija, jer i sama definicija zdravlja podrazumeva da je zdrav samo onaj ko uživa blagostanje u sve tri oblasti.

Međutim, istraživači sa Harvarda tvrde da je za naše odnose najvažnija zdrava i uravnotežena „socijalna kondicija”. Tako smo došli do toga da je naš društveni život živ sistem i da je njemu potrebna vežba, kao i našem organizmu. To je potvrdio i projekat u kome učestvujem, nazvan Mindful Muscles u kome su sagledavanje sopstvenog ja i iskrenost prema sebi podjednako važni da bismo napredovali, ali ne izolovano već u sklopu odnosa prema drugima. Ljudi su društvena bića. Svako od nas kao pojedinac ne može sebi da obezbedi sve što je potrebno. Potrebni su nam drugi da budu oko nas i da nam pomognu.

Tako su istraživači sa Harvarda došli do sedam ključnih faktora napretka

1. Sigurnost i bezbednost: Koga biste pozvali kada se probudite uplašeni usred noći? Kome biste se obratili u trenutku krize?

2. Učenje i razvoj: Ko vas podstiče da isprobavate nove stvari, da rizikujete, da sledite svoje životne ciljeve?

3. Emocionalna bliskost i poverljivost: Ko zna sve (ili većinu stvari) o vama? Koga možete da pozovete kada se osećate loše i da budete iskreni u tome kako se osećate?

4. Afirmacija identiteta i zajedničko iskustvo: Da li postoji neko u vašem životu ko je podelio iskustva sa vama i ko vam pomaže da razumete ko ste?

5. Romantična intimnost: Da li se osećate zadovoljnim svojim intimnim životom i odnosom sa datom osobom?

6. Pomoć (i informativna i praktična): Kome se obratiti ako vam treba stručnost ili pomoć u rešavanju praktičnog problema (npr. popravljanje WiFi veze ili zamena osigurača).

7. Zabava i opuštanje: Ko vas zasmejava? Koga zovete da vidite film ili idete na putovanje, s kim se osećate povezano i opušteno?

Napravljena je tabela sa sedam ključnih faktora. Prva kolona predviđena je za ljude za koje mislite da su imali ili imaju uticaj na vas. Stavite znak plus (+) u odgovarajuću kolonu ako vam se čini da veza sa datom osobom pozitivno doprinosi vašem životu, i simbol minus (-) ako nedostaje ta vrsta podrške. Naravno, u redu je ako vam svi ljudi ne nude svaku vrste podrške.

Moj odnos sa:   
Sigurnost i bezbednost   
Učenje i razvoj   
Emocionalna bliskost i poverljivost   
Afirmacija identiteta i zajedničko iskustvo   
Romantična intimnost   
Pomoć (informativna i praktična)   
Zabava i opuštanje   

Zamislite ovu vežbu kao neku vrstu rendgenskog snimka, odnosno alat koji vam pomaže da vidite ispod površine vašeg društvenog univerzuma. Neće vam se sve ove vrste podrške činiti važnim, ali razmislite koje od njih jesu, i zapitajte se da li dobijate dovoljno podrške u onome što je važno.

Gledajući praznine na tabeli, možda ćete shvatiti da imate mnogo ljudi s kojima se zabavljate, ali da ne možete da im se poverite, ili da imate samo jednu osobu od koje tražite pomoć, ili samo jedna osoba čini da se osećate sigurno i bezbedno.

Ne plašite se da ocenite ljude u vašem životu.

Bez obzira na sve, nikada nije kasno da promenite odnose ili da produbite veze koje su vam važne, a upravo takav odnos je važan za sreću, kao i činjenica da niste sami. Istraživanje je pokazalo da je sreća povezana sa faktorima kao što su zahvalnost, društvena povezanost, pozitivno razmišljanje i svesnost.

Konačno, važno je razumevanje da sreća nije konstantno stanje i da svako doživljava uspone i padove. Međutim, negovanje navika koje promovišu sreću može pomoći pojedincima da poboljšaju svoj opšti kvalitet života i da budu zdraviji.