Sredovečni par igra na obali mora i uživa

Uloga multivitamina u očuvanju vitalnosti mozga

Da li multivitaminski suplementi pomažu u očuvanju memorije u zrelim godinama? Mogu li i koliko da podignu vitalnost mozga, napadnutu procesima starenja? Hiljadu je ovakvih pitanja, sa javnim mnjenjem podeljenim u dva tabora.

Dok se jedni kunu u multivitamine kao u prečicu do zdravlja, drugima su oni samo još jedan primer uzimanja para od lakovernih.

Kao i kod svih zapaljivih tema, i sa multivitaminima je istina složena i još uvek nedovoljno poznata. Upravo su objavljeni rezultati tek drugog ozbiljnijeg istraživanja uticaja multivitaminskih suplemenata na memoriju.

Multivitamini i popravljanje memorije

Nauka se već dugo i vrlo ozbiljno bavi i vitaminima i procesima koji se odvijaju u ljudskom mozgu, a kako je čovekov životni vek znatno produžen, u fokusu su joj i istraživanja vezana za slabljenje memorije i drugih kognitivnih funkcija uzrokovanih starenjem.

Grupa naučnika sa Univerziteta Kolumbija, predvođena doktorom Adamom Brikmanom, u istraživanju objavljenom u maju ove godine u American Journal of Clinical Nutrition, tvrdi da svakodnevno uzimanje multivitamina umereno popravlja memoriju i usporava kognitivno opadanje izazvano starenjem.

Oni su tokom tri godine ispitivali mogući uticaj redovnog uzimanja multivitaminskih suplemenata na očuvanje i poboljšanje memorije kod ljudi starijih od 60 godina.

Više od 3000 ispitanika podelili su na kontrolnu grupu, kojoj su davali placebo pilule i one kojima je preporučeno da svakodnevno uzimaju multivitaminske pilule.

Različiti vitamini u kašici, snimljeni mobilnim telefonom

Da li cena ima značaj

Naučnici nisu išli na veoma visoke doze vitamina, kakve se ponekad daju kod određenih oboljenja u bolničkim uslovima, već su za ispitivanje izabrane relativno pristupačne multivitaminske tablete, koje se mogu kupiti u svim apotekama, čak i kod nas. Pre početka ispitivanja svi ispitanici su uradili stručno pripremljen test putem interneta.

Posle godinu dana, testiranje je ponovljeno. Pokazalo se da je opšta ocena kognitivne funkcije (memorije) onih koji su svakodnevno uzimali multivitamin porasla, dok je kod kontrolne grupe, koja je dobijala placebo tablete, stanje ostalo isto.

Ispitanici su nastavili da piju multivitaminske tablete, ali testiranja obavljena posle druge i posle treće godine pokazala su da nije bilo novog napretka, već je stanje ostalo na nivou rezultata iz prve godine.

Tako se otvorilo pitanje da li bi tokom te dve godine funkcije mozga opadale da nije bilo suplemenata.

Prvo istraživanje – različiti rezultati

Ovo je tek drugo istraživanje uticaja multivitaminskih preparata na bolje funkcionisanje mozga, a pre svega na memoriju. Prethodno istraživanje, sprovedeno na Harvardu, pokazalo je da redovno uzimanje multivitaminskih suplemenata ne poboljšava kognitivne sposobnosti.

Međutim, tada su rezultati mereni tek posle dve i po godine. „Moguće je da smo tada propustili da uočimo benefite jer smo prvo merenje obavili prekasno”, kaže profesor Haurad Seso sa Harvarda, koji je učestvovao u oba istraživanja. On ističe da je moguće da su i u prvom eksperimentu ispitanici posle prve godine imali napredak, koji je zatim ostao na istom nivou.

Naravno, pre ova dva istraživanja koja se odnose isključivo na multivitaminske suplemente, bilo je bezbroj istraživanja koja su ukazala da na vitalnost mozga povoljno utiču vitamini D i B12, kao i omega 3 masne kiseline.

Multivitaminski suplementi i kardiovaskularne bolesti

Tokom istraživanja na Kolumbija univerzitetu naučnici su došli do jednog neočekivanog podatka: da su na prvom memorijskom testiranju ispitanici koji boluju od kardiovaskularnih bolesti imali znatno slabije rezultate nego oni bez tog oboljenja, ali da se tokom prve godine uzimanja multivitamina njihov rezultat poboljšao više nego kod ostalih, tako da su se gotovo izjednačili. Ovo zapažanje traži dodatna istraživanja.

„Postoje dokazi da ljudi sa krdiovaskularnim oboljenjima mogu da imaju niži nivo mikronutrijenata, koji multivitamini mogu da koriguju, ali mi zapravo za sada ne znamo zašto je efekat jači u toj grupi”, istiže profesor Brikman.

Brikman najavljuje i nastavak istraživanja vezanih za uticaj multivitamina na popravljanje i očuvanje memorije, da bi se videlo šta se dešava posle treće godine uzimanja.

Takođe, planiraju da u istraživanje uključe osobe od 50 godina, kako bi proverili da li se bolji rezultati mogu postići ako se sa uzimanjem multivitamina počne u ranijem životnom dobu.

Simbolična slika bočice multivitamina, voća i tableta

Multivitamini nisu zamena za zdrav život

Svi istraživači slažu se u jednoj stvari: „Vitminski suplementi nikako ne mogu da zamene zdrav način života.” Oni obezbeđuju različite količine određenih vitamina, minerala, biljnih vlakana i probiotika. Napravljeni su da dopune ono što vam u ishrani nedostaje.

Prevelike doze vitamina mogu biti štetne ili čak toksične, a dešava se i da loše reaguju u kombinaciji sa drugim medikamentima. Zato je važno da pre nego što pristupimo uzimanju multivitamina za poboljšanje memorije, sebi obezbedimo:

zdravu i svežu ishranu, baziranu na povrću, ribi i voću;

• redovno vežbanje, jer sve vrste fizičkih vežbi pomažu da krv lakše dolazi do mozga, a memorija prvenstveno zavisi od toga;

• dovoljno sna (od 7 do 9 sati) kako bi organizam imao vremena da preradi sve toksine i izbaci ih iz organizma;

• vežbe za mozak – svakodnevno, bilo da su u pitanju slagalice, ukrštenice, igre koje traže memorisanje ili učenje stranog jezika;• redovna interakcija sa ljudima – nova poznanstva su ključna za sticanje nove perspektive, učlanite se u neki klub ili još bolje – sami organizujte klub, npr. ljubitelja prirode ili ljubitelja knjige.