Ženska ruka u vodi

Talasi naše radio-stanice

Svako od nas ima svoju jedinstvenu simfoniju vlastitog zvuka i dejstva. Ta vibraciona simfonija jeste ono što ljudi osećaju i čuju kada su sa nama u društvu, pa čak i kada samo razmišljaju o nama

U ovo novo doba buđenja, osvešćivanja i napretka sigurna sam da već i „ptičice na grani” znaju da smo energija, a fizika kao egzaktna nauka kaže da svekolika energija, ili vibracija, putuje u TALASIMA. Da li ste nekada bacili kamenčić u more, reku, jezero…?

Ako je odgovor potvrdan onda ste videli fiziku na delu, odnosno primetili da se vibracija kamenčića (energija) u interakciji sa vodom prostire u koncentričnim, kružnim talasima, šireći se od središta ka periferiji. Kamenčić je udario u samo jednu tačku na površini vode, ali dejstvo vibracije nije ostalo ograničeno samo na tu tačku, već se proširilo i dalje od nje. Takva je priroda vibracije!

Univerzum je ogromna plesna dvorana ispunjena česticama i talasima koji plešu u milijardama različitih obrazaca i ritmova

Talas je puls ili oscilovanje energije koja putuje kroz prostor i materiju, kao što su recimo vazduh ili voda. Talasi su način na koji se energija, kao što su zvuk ili svetlost, prenosi i širi iz svog izvora. Neke od talasa možemo da vidimo, poput talasa fizičke energije koji nastaju kada kamenčić udari u površinu vode ili, recimo, svetlosnih talasa u onom delu spektra koji je vidljiv golim okom.

Međutim, postoje i oni talasi koje ne možemo da vidimo, poput mikrotalasa, rendgenskih talasa, radio ili elektromagnetnih talasa. Zvučni talasi su takođe za naše oko nevidljivi, međutim i zvuk se prostire baš poput talasa u vodi nakon bačenog kamenčića. Pitamo li se onda kako mi kao energija „talasamo” i na šta oko sebe utičemo? Kada se morski talasi sudaraju imamo priliku da vidimo interakciju dva energetska polja kroz raspršavanje i uzburkanost vode. Pitamo li se kako naše energetsko polje pleše i u kakvoj je interakciji sa drugim energijama oko nas?

Ples kosmičke energije

Sve oko nas se nalazi u vibracionom plesu, ples kosmičke energije je konstantan i sve je u interakciji sa svima, od najmanjih subatomskih čestica do kosmičkih sila, zvezda i galaksija. Ako pun mesec utiče na plimu i oseku okeana, da li je moguće da mislimo da ne utiče na nas, sićušne subatomske čestice sačinjene od molekularne strukture vode skoro 90 odsto? Mi smo u neprestanom plesu sa svim što postoji!

Mi smo deo Univerzalne simfonije! Univerzum je ogromna plesna dvorana ispunjena česticama i talasima koji plešu u milijardama različitih obrazaca i ritmova, koji sačinjavaju sve što je stvoreno! Iz jedne kombinacije vibracija (zvuka) i ritma mi vidimo drvo, iz neke druge čoveka, a iz treće, recimo, psa.

Osnovne komponente naše vibracije su naše misli i emocije

Ako prihvatimo da sva energija putuje u talasima koji se šire iz svog izvora, onda to znači da se naša vibracija (puls) takođe iz nas kao izvora širi u talasima ka svetu koji nas okružuje. Šta sačinjava naše vibracije? Osnovne komponente naše vibracije su naše misli i emocije. Misli i emocije su električni impulsi u našem mozgu za koje je prikačen određeni sadržaj.

Svaka misao ili emocija koju iskusite stvara energetske talase koji se odlikuju određenom vibracionom frekvencijom. Baš kao i struju, možemo izmeriti voltažu naše električne aktivnosti mozga. Da li smo električna bića i, ako je tako, da li svetlimo ili ne paleći unutrašnje svetlo ipak širimo mrak?

Energetski uticaj

Većina ljudi uviđa da naše misli i emocije utiču na nas – one mogu da nas uzdignu ili deprimiraju, da nas obraduju ili rastuže, umire ili možda uplaše… Često mislimo da ako ne kažemo i ne objasnimo drugima šta mislimo i kako se osećamo, da oni to neće primetiti i da to neće uticati na njih. A da li je tako?

Ako shvatimo da se to što mislimo i osećamo sve vreme, iz nas kao izvora, širi u talasima ka spolja, baš kao talasi nakon bačenog kamenčića, onda naš energetski uticaj nije nešto što samo mi doživljavamo. Vibracija utiče na vibraciju. Mi kao hodajuća radio-stanica, kao hodajuće vibrantno biće, neprestano utičemo na sve oko sebe. Hteli to ili ne!

Svakodnevno osluškujte kako se osećate i menjajte energiju ukoliko nema lakoće u telu

Svaka naša misao, osećanje i unutrašnja reakcija stvara vibracioni talas određene frekvencije i kvaliteta, zavisno od prirode dotične misli ili emocije, i emituje tu informaciju u spoljašnji svet. Mi smo non-stop u emisiji svoje vibracije, baš kao radio-stanica i samo je pitanje kada će neko pokupiti naše signale tj. ući sa nama u rezonancu. Svako od nas ima svoju jedinstvenu simfoniju vlastitog zvuka i dejstva.

Ta vibraciona simfonija jeste ono što ljudi osećaju i čuju kada su sa nama u društvu, pa čak i kada samo razmišljaju o nama. Ti drugi ljudi se zapravo sve vreme samo priključuju na naš vibrantni aparat i doživljavaju ono što mi sviramo. Da li onda uopšte „postoje drugi ljudi” ili su oni samo odraz, ogledalo naše energije?

Ukoliko želimo da trajno promenimo sebe i svet oko sebe potrebno je da promenimo svoju energetsku potku i da stalno vibriramo na zdravim vibracijama harmoničnih osećaja ljubavi, zahvalnosti, samilosti, radosti, hrabrosti…

Jedan od načina jeste da se svakodnevno prepuštamo isceljujućem dejstvu zvuka, muzike, dobrih vibracija. Svakodnevno osluškujte kako se osećate i menjajte energiju ukoliko nema lakoće u telu. Evo predloga za svakodevno opuštanje uz mantre, na linku:

Grlim vas glasom,

Ana