terapija-muzikom
planeta Zemlja i note

Muzika, moćna veza između materijalnog i sveta ideja

Alhemičarka – zvuk je baza svih isceljenja