spuning
Spuning Archives - To sam ja
Par koji spava u kašika položaju

Možda odavno spavate kao dve kašike, a niste znali