so
Žena u kuhinji

Šta da radim – pobrkala sam šećer i so