Dlanovi iz kojih zrači isceljujuća energija

Šta je univerzalna energija života – Reiki?

Početkom 20. veka dr Mikao Usui otkrio je i oživeo staro umeće isceljivanja Reikijem. On je bio doktor i duhovni učitelj koji je proučavao tradicionalna učenja, a istovremeno je bio otvoren za upoznavanje i praktikovanje novih znanja.

Putovao je svetom 27 godina i proučavao raznu literaturu, svete spise na japanskom, kineskom i sanskritu. Tražio je odgovore na svoja pitanja u raznim religijama. Vrativši se u Japan, u jednom od svojih proučavanja susreo se sa starim budističkim spisima.

Tehnika isceljivanje

Znajući da teoretsko znanje mora upotpuniti spoznajom praktičnog vežbanja, uputio se na svetu planinu Korijamu. Tamo je u dubokoj meditaciji, koja je trajala 21 dan, doživeo spoznaju i iskustvo celokupnog znanja tehnike isceljivanja koju je nazvao – Reiki.

Reiki je japanska reč koja se sastoji od dve reči : rei – univerzum i ki – energija (chi, prana).

Reiki je životna energija univerzuma ili univerzalna životna energija. Kada bi je opisali rečima, bila bi Svetlost, Energija i Ljubav.

Reiki nije samo Energija već je i Inteligencija, baš kao i Zvuk.

Jedinstvo sa Univerzumom

Inteligencija koja u nama budi osećaj jedinstva i ostvaruje jedinstvo sa svime oko nas. Pored toga što Reiki dovodi čoveka u određeno stanje zadovoljstva u odnosu na psihofizičko stanje, najvažnije je da dovodi do stanja osvešćivanja i spoznaje da smo u jedinstvu sa prirodom i celim Univerzumom.

Da smo deo celine, nastali iz celine, kao preduslov sopstvenog is-celjenja.

Izvor Reiki energije je u transcendentalnom stanju svesti, što znači da nije vezan ni za kakav oblik energije, materijalni oblik ili oblik duhovnog stanja, pa samim tim i ne pripada nijednoj religiji. Dr Mikao Usui stvorio je sistem praktikovanja Reikija koji ne isključuje i svakodnevno življenje ove energije van praktikovanja.

Devojka,koja rukama dodiruje mesto gde je srce- reiki samopomoć

On je spoznao pet životnih načela koja su temeljna načela Reikija:

  1. Upravo danas nemoj se ljutiti.
  2. Upravo danas nemoj se brinuti.
  3. Budi zahvalna i poštuj majku i oca, učitelje i bližnje, ceni hranu tako da ništa ne bacaš, i za sve pokazuj zahvalnost.
  4. Pošteno zarađuj za svoj život.
  5. Pokaži ljubav prema svemu što živi.

Kroz tehniku Reikija njegovim praktikovanjem, a što je najvažnije kod Reikija, ruše se svi oblici vezanosti u životu, jer je on područje spoznaje i življenje samospoznaje.

Kao i u svemu, ako znanje i ne živimo, onda sve ostaje samo na intelektualizaciji, bez mudrosti života.

Svesnost šta je Život

Razvezivanjem i oslobađanjem od vezanosti, mi dolazimo do slobode duše da budemo zaista one koje jesmo i, što je još važnije, da osetimo svesnost o Jedinstvu. Tehnika Reikija može pomoći da rešimo neke fizičke bolesti (ili da podrži tradicionalnu medicinu u lečenju), da rešimo bolesti kauzalnog tela (emotivno, mentalno i duhovno), što sve dovodi do toga da nam se širi svesnost o tome šta je Život.

Boga ne možemo razumeti ili definisati, ali možemo osetiti to Jedinstvo i Ljubav u sebi i oko sebe, što Reiki omogućava. Sa te vibracije počinje proces isceljenja, jer je naše Telo takođe Inteligencija – potrebno je samo da dopustimo Telu da se podesi na tu „Božansku vibraciju” s koje proces samoisceljenja počinje.

Baš kao što zarasta rana, ili se nesvesno reguliše krvni pritisak, baš ta Inteligencija Tela uvek radi za nas. Potrebno je samo da „se sklonimo sebi sa puta” i dopustimo višim vibracijama svetlosti, ljubavi i energije da rade za naše najviše dobro.

Da li ste i vi odabrali danas da budete Svetlost, možda baš po kišnom i sumornom danu, ili i dalje čekate da neko drugi pritisne prekidač…?

Grli vas glasom, do nastavka priče o isceljujućoj energiji,

Ana