U poseti kod sina i snaje

Snahe i svekrve – poštovanje umesto rata

U velikom broju slučajeva, neslaganje na relaciji snaha–svekrva, zapravo je problem između dve žene koje vole istog muškarca, samo, naravno, na drugačiji način

U rešavanju komplikovanog odnosa između snahe i svekrve, uvek treba krenuti od porodice kao celine.

U momentu kada žensko dete udajom prelazi u novu porodicu i dobija ulogu snahe, u novu sredinu donosi promene. S obzirom na to da se kao i svaki ustaljeni sistem i ovaj opire promeni, snaha je ta koja u početku mora da izdrži otpor na koji nailazi dok se ne razviju novi odnosi u porodici.

U momentu kada žensko dete udajom prelazi u novu porodicu i dobija ulogu snahe, u novu sredinu donosi promene

U velikom broju slučajeva, neslaganje na relaciji snaha–svekrva zapravo je problem između dve žene koje vole istog muškarca, samo, naravno, na drugačiji način. Majka polazi s idejom apsolutnog posedovanja sina do kraja života, a žena sa činjenicom da je ona izbor svog muža, kao i da mu je, zajedno sa decom, sada na prvom mestu.

Svekrve nikako ne mogu da se pomire sa ulogom sekundarnog posmatrača i povremenog aktivnog učesnika u sinovljevom životu.

Snaha zamera svekrvi nametanje i mešanje u njihov život, umesto da se suprotstavi mužu zbog toga što nije utvrdio dovoljno snažnu granicu da bi ovo sprečio

Međutim, sve bi bilo jednostavnije kada bi shvatile da su one jedine i neprikosnovene kao majke, i da su večite, kao i ljubav koju sin za njih oseća. Snahe su, nažalost, promenljiva kategorija, iako i one imaju svoju prednost u ovoj večitoj borbi. To je njihova uloga žene, a pre svega ona najvažnija – uloga majke njegove dece.

Iz moje dugogodišnje prakse porodičnog terapeuta može se zaključiti da je svekrvi lakše da ne podnosi snahu koja „odvraća” njenog sina od pokazivanja ljubavi prema majci, nego da sebi prizna da sin više ne može da bude toliko u njenom društvu kao kada je bio neoženjen.

S druge strane, snaha zamera svekrvi nametanje i mešanje u njihov život, umesto da se suprotstavi mužu zbog toga što nije utvrdio dovoljno snažnu granicu da bi ovo sprečio.

Poštovanje treba da bude obostrano, sa međusobnim prihvatanjem, a sve što se desi više od toga je – dar

Zato treba prihvatiti svaku promenu, pomiriti se s njom, a onda menjajući sebe, uz međusobnu komunikaciju u porodici, pronaći dobar način prilagođavanja novim okolnostima.

Poštovanje treba da bude obostrano, sa međusobnim prihvatanjem, a sve što se desi više od toga je – dar.