Senolitici – lekovi koji mogu da regulišu starenje

Prva klinička ispitivanja anti-aging terapije na ljudima daju rezultate koji obećavaju, uprkos uverenju da starenje ne može da se reguliše

Takozvana pilula mladosti već duže je u žiži interesovanja istraživača i biotehnoloških kompanija u svetu.

Godina za nama ostaće upamćena po njihovim prvim ohrabrujućim rezultatima otkako su počela klinička ispitivanja na čoveku.

Zahvaljujući senolitici, sve prisutnijoj grani medicine, oni koji su danas u srednjim godinama mogli bi biti prva generacija koja će uz pomoć medicine produžiti mladost. Prva klinička ispitivanja na ljudima daju obećavajuće rezultate, pošto su vodeći svetski gerontolozi prethodno pokazali mogućnosti ove nauke na životinjskim modelima, što je izazvalo senzaciju pre nekoliko godina.

Godinu za nama obeležili prvi ohrabrujući rezultati početnih ispitivanja na čoveku

Dakle, nije reč o negiranju starenja, već o leku (tačnije lekovima) koji bi odložili degenerativne procese koji su posledica starenja i zaustavili osteoartritis, gubitak pamćenja, rak i druge bolesti. Preokupacija naučnika je produžetak kvalitetnijeg života u poznijim godinama.

Šta su „zombi ćelije”

Veliki tim laboratorija klinike Mejo radi već duže vreme na pomenutim istraživanjima novih načina da se zaustavi starenje i tako spreče bolesti. Njihov rad tiče se upravo senescentnih ćelija, koje su zbog oštećenja DNK na krajevima hromozoma, ušle u uspavanu fazu, ne mogu se više deliti, pa ih žargonski nazivaju „zombi ćelijama”. Filmski nadimak su dobile jer se njihov broj povećava tokom starenja što dovodi do zapaljenja koja utiču da i zdrave ćelije postanu senescentne, a to vodi oštećenju celog organizma.

Da podsetimo, ovaj tim je 2011. godine izveo eksperiment tako što je genetski ostarelom mišu uklonio senescentne ćelije i produžio mu vek. Slični rezultati dobijeni su i 2016. godine, ali ovoga puta na miševima koji su normalno starili. Miš kome su uklonjene senescentne ćelije izgledao je vrlo zdravo, dok je drugi na kome nije intervenisano posiveo, smanjio se i izgledao staro. Ova ubedljiva slika ohrabrila je milionska ulaganja najbogatijih svetskih investitora u dalja istraživanja.

Rani rezultati obećavaju

Ipak, ono što je radilo kod miševa, nije primenjivo na ljude i genetski eksperiment sa senescentnim ćelijama nije moguće bezbedno primeniti na čoveku, pa se trenutno prikupljaju fondovi za odgovarajuća ispitivanja na ljudima. Starenje nije bolest već prirodni proces i samim tim za njega nije moguće proizvesti neku univerzalnu pilulu mladosti, ali je ono uzrok brojnih degenerativnih promena na koje se u ranoj fazi može uticati upotrebom lekova.

Zahvaljujući senolitici, sve smo bliži lekovima koji bi odložili degenerativne procese

Što se tiče eksperimenata na ljudima, treba pomenuti onaj koji je sproveo profesor Nikolas Musi sa timom istraživača sa Univerziteta u Teksasu, posvećen istraživanju dugovečnosti. Naime, on je sa timom kolega tretirao manji broj pacijenata obolelih od plućne fibroze. Koristili su lek protiv leukemije sa idejom da unište senescentne ćelije. Po završetku tretmana pacijenti su se osećali bolje, bez značajnih nuspojava. To jesu rani rezultati, ali su obećavajući. 

Senolitički lekovi rade

Ove godine urađeno je i malo pilot kliničko ispitivanje kod pacijenata koji pate od osteoartritisa, tako što je senolitički lek ubrizgan u obolelo koleno, a pristup je takođe ohrabrujući. Naučnici se nadaju da će doći do velikog broja senolitičkih lekova koji bi se primenjivali kod različitih tipova bolesti i prisustva senescentnih ćelija.

Starenje nije bolest već prirodni proces, i samim tim za njega nije moguće proizvesti neku univerzalnu pilulu mladosti

Ovi lekovi koristili bi se u kasnijoj dobi i ne bi morali da se primenjuju svakodnevno, već nedeljno ili mesečno. Zbog različitog tempa, trebalo bi razviti i test krvi ili urina koji bi odredio kada neko počinje sa ovom vrstom terapije.

Primena senolitika u mlađim godinama ne bi imala efekat, budući da su senescentne ćelije povezane sa starenjem i bolešću. Ljudima nije bitna samo dužina života – bitan je i kvalitet!