Seksualno prenosive infekcije ne mimoilaze nijednu generaciju

Seksualni odnos van monogamne veze uvek predstavlja rizik od neke polno prenosive infekcije (PPI), ne samo za tinejdžere nego i za starije osobe

Seksualni odnos van monogamne veze uvek predstavlja rizik od neke polno prenosive infekcije (PPI), ne samo za tinejdžere, nego i za starije osobe. PPI uzrokovane su patogenima koji se mogu dobiti ili preneti seksualnim kontaktom.

Porast obolelih od PPI

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svakog dana, u svetu, više od milion ljudi zarazi se od neke PPI, a godišnje oko 357 miliona. Najveći broj novoinficiranih je među mladima.

U Sjedinjenim Američkim Državama zabeležen je dvostruki porast obolelih muškaraca i žena, uzrasta 50 i više godina, od genitalne hlamidijaze i gonoreje. Lekovi poput vijagre pomažu mnogim starijim muškarcima da vode aktivan seksualni život, ali neki od njih previđaju rizik od seksualnog odnosa bez zaštite, odnosno bez kondoma.

Često ne znamo da imamo PPI, ali možemo ih otkriti testiranjem

Takođe, žene u menopauzi ne vide značaj u korišćenju kondoma, jer smatraju da ne mogu da ostanu u drugom stanju. Međutim, one i dalje treba da koriste kondom pri svakom seksualnom odnosu, da bi se zaštitile od PPI. Takođe, u menopauzi zidovi vagine su tanji, manje elastični i suvi, što pri seksualnom kontaktu može da doprinese pojavi mikrolezija i lakšem nastanku PPI – to može da se spreči primenom lubrikanata ili krema na bazi estrogena (prema savetu ginekologa).

Uzročnici PPI

Danas je poznato više od 30 različitih vrsta mikroorganizama koji su odgovorni za nastanak PPI. Osam infekcija doprinosi najvećoj učestalosti polno prenosivih bolesti: četiri bakterijske (sifilis, gonoreja, genitalna hlamidijaza i trihomonijaza) i četiri virusne (virusni hepatitis B – VHB, genitalni herpes, HIV infekcija i infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima – HPV). Svi ovi mikroorganizmi imaju sklonost prema toplom i vlažnom okruženju (sluznica vagine, uretre, anusa i usta).

Brojne su posledice nedijagnostikovanih i neizlečenih infekcija

Uzroci porasta broja osoba sa PPI

Razlozi porasta broja PPI možda nisu na prvi pogled vidljivi, ali brojna prethodna istraživanja pokazala su da tome doprinose faktori poput siromaštva, stigme, diskriminacije, upotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Masovnosti PPI doprinosi i rizično ponašanje (nezaštićeni seksualni odnosi, veliki broj seksualnih partnera, komercijalni seksualni partneri itd.), zdravstvena neprosvećenost, migracije, ratovi i rezistencija (otpornost) nekih uzročnika (gonokoka) na antibiotike.

Takođe, osobe sa jednom PPI imaju veći rizik od neke druge PPI (npr. osobe sa genitalnim herpesom ili sifilisom imaju za tri i više puta veći rizik od HIV infekcije).

Da li je seksualni kontakt jedini put prenošenja?

Sve PPI prenose se seksualnim kontaktom (vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim putem). HIV, VHB i virusni hepatitis C prenose se i korišćenjem kontaminiranih predmeta (zajedničkih igala i špriceva, nеаdеkvatno stеrilisаnоg mеdicinskоg pribоrа i оprеmе za višekratnu upotrebu, briјаča, čеtkica zа zubе, pribоra zа mаnikir i pеdikir, pribоra zа аkupunkturu, tеtоvirаnjе ili pirsing, itd.), kao i putem krvi, krvnih derivata, tkiva i organa (mada je u nаšој zеmlji ovo onemogućeno, jer je оd 1987. gоdinе obаvеznа kontrola svih dоbrоvоljnih dаvаlаcа krvi, krvnih dеrivаtа, tkivа i оrgаnа). Većina PPI može se preneti sa majke na dete transplacentarno, prilikom porođaja, prolaskom deteta kroz porođajni kanal majke. Jedino se HIV prenosi i dojenjem.

Onog trenutka kada postanete seksualno intimni sa novim partnerom, vi ste izloženi PPI svih njegovih prethodnih partnera

Da li imam PPI?

Moramo znati da je teško otkriti prisustvo PPI, jer su ove infekcije obično asimptomatske tj. bez bilo kakvih simptoma i znakova, ili sa blagim atipičnim simptomima i znakovima. To znači da često ne znamo da imamo polno prenosivu infekciju, ali je možemo otkriti testiranjem.

Neke PPI mogu se izlečiti, a druge se mogu uspešno lečiti samo ako se otkriju na vreme (npr. HIV infekcija). Onog trenutka kada postanete seksualno intimni sa svojim novim partnerom, vi ste izloženi polno prenosivim infekcijama svih njegovih prethodnih partnera. Zato je najbolje da se parovi testiraju pre nego što stupe u seksualni odnos.

Moguće posledice nelečenih PPI

Posledice nedijagnostikovanih i neizlečenih infekcija brojne su, od mogućnosti prenošenja infekcije na druge osetljive osobe (partnere), do brojnih komplikacija: hronični bol, pelvična inflamatorna bolest (zapaljenske bolesti male karlice), ektopična (vanmaterična) trudnoća, prevremeno rođenje deteta, mrtvorođeno dete, kongenitalne anomalije (urođene deformacije) kod novorođenog deteta i neplodnost.

U menopauzi, zidovi vagine su tanji, manje elastični i suvi, što pri seksualnom kontaktu može da doprinese pojavi mikrolezija i lakšem nastanku PPI

Najbolji načini zaštite

Najbolja preventivna mera u borbi protiv polno prenosivih infkecija je monogamni odnos, kao i pravilno korišćenje kondoma pri svakom seksualnom odnosu. Često se pogrešno smatra da se kondomi koriste samo za kontrolu rađanja. Međutim, kondom nije stoprocentna zaštita kod genitalnog herpesa ili infekcije HPV, jer kondom često ne može prekriti sve nastale patološke promene.

Obavezno treba voditi računa o zdravlju seksualnog partnera i kada je to neophodno oba partnera treba da se leče (npr. gonoreja, sifilis, genitalna trihomonijaza itd.). Neophodna je redovna kontrola zdravlja (skrining za rak grlića materice, testiranje na sifilis u trudnoći itd.).

Da li vakcinama možemo protiv PPI?

Oba partnera mogu se zaštiti vakcinom od VHB i infekcije uzrokovane HPV. Vakcina protiv VHB štiti od akutne i hronične infekcije, ciroze i nastanka hepatocelularnog karcinoma, a vakcina protiv HPV od nastanka genitalnih bradavica (kondiloma), kao i od karcinoma cerviksa, anusa, vulve, vagine, penisa i orofaringsa.

Postekspoziciona zaštita, u cilju smanjenja rizika od nastanka HIV infekcije, označava kratkoročni tretman antiretrovirusnim lekovima, najkasnije 72 sata od izloženosti infekciji

Preekspoziciona i postekspoziciona zaštita od HIV/AIDS

Preekspoziciona zaštita podrazumeva primenu antiretrovirusnih lekova kod neinficiranih osoba sa povećanim rizikom za HIV infekciju, tokom čitavog perioda izloženosti date osobe riziku od infekcije (npr. nezaštićeni seksualni odnosi sa osobom koja živi sa HIV-om). U našoj zemlji preekspoziciona zaštita još uvek nije dostupna.

Postekspoziciona zaštita označava kratkoročni tretman antiretrovirusnim lekovima, najkasnije 72 sata od izloženosti infekciji, u cilju smanjenja rizika od nastanka HIV infekcije (npr. ubod na inficiranu iglu, posle rizičnog seksualnog odnosa). Najčešće se lekovi daju četiri nedelje, a započinju je i propisuju lekari na Infektivnoj klinici u Beogradu, na odeljenju za HIV/AIDS.