Ruke su najčistije posle pranja sapunom i vodom

Pranje ruku i dalje predstavlja najbolju preventivnu meru u sprečavanju obolevanja od kovida-19, kao i za dalje širenje SARS-KoV-2 virusa uzročnika kovida-19. Takođe, ova mera je važna i za prevenciju drugih bolesti

Smanjivanjem broja obolelih i umrlih od kovida-19, kao i izmenama pandemijskih protokola i otvaranjem granica naše zemlje, neophodno je da znamo, prema preporukama stručnjaka iz centara za kontrolu i prevenciju bolesti, da pranje ruku i dalje predstavalja najbolju preventivnu meru u sprečavanju obolevanja od kovida-19, kao i za dalje širenje SARS-KoV-2 virusa uzročnika kovida-19. Takođe, ova mera je važna i za prevenciju drugih bolesti (npr. gripa), ali na prvom mestu crevnih zaraznih bolesti, koje se nazivaju „bolestima prljavih ruku” (npr. bacilarne dizenterije).

Dr Gregori Poland, stručnjak za zarazne bolesti i direktor Grupe za istraživanje vakcina Mejo klinike, posebno ukazuje na značaj pranja ruku sapunom, kao i na to šta sapun čini SARS-KoV-2 virusu, kao i drugim infektivnim agensima.

Šta je sapun po svom sastavu?

Sapuni su, po hemijskom sastavu, alkalne soli viših masnih kiselina. Najvažniji sastojak sapuna su amfifili. Amfifili su molekuli sapuna koji imaju dvojnu hemijsku strukturu, koja ih čini veoma delotvornim u otklanjanju nečistoća (masti ili ulja) sa tkanina i drugih površina. Sastoje se iz kraćeg dela (koji se naziva i „polarna glava” ili hidrofilni kraj) koji privlači („voli”) vodu, i dužeg (koji se naziva „nepolarni rep” ili lipofilni kraj) koji privlači („voli”) masti (ovaj kraj naziva se i hidrofobnim, jer odbija vodu).

Sapun je efikasan u inaktivaciji virusa, jer SARS-KoV-2 virus, uzročnik kovida-19, poseduje lipidnu membranu koju sapun rastvara, ubijajući virus

Pri pranju, amfifili hidrofobnim krajem ulaze u nečistoće. Trljanjem prljave površine, od nje se odvajaju molekuli sapuna sa delovima nečistoće i prelaze u vodu stvaranjem micela (kružnih loptica). U unutrašnjosti micele nalazi se deo nečistoće (masti ili ulja), a na površini polarne, hidrofilne skupine molekula sapuna koje privlače vodu. Ispiranjem, voda odnosi nastale micele i višak sapuna. Tako, zahvaljujući sapunu, masti ili ulja postaju rastvorljivi u vodi i mogu se isprati.

Zašto je pranje ruku sapunom i vodom najbolje?

Koža na rukama je idealna „organska” podloga (proteini i masti u pljosnatim, mrtvim ćelijama rožnatog sloja epidermisa) za koju se lepe virusi. Virusi imaju elektrostatičko naelektrisanje. Ali, kada se ruke peru sapunom, on smanjuje površinsko naelektrisanje, tako da se fizičkim trljanjem tj. trenjem spiraju virusi, odnosno sapun ne dopušta da se mikroorganizmi zadrže na površini ruku. Osim toga, sapun je efikasan u inaktivaciji virusa, jer SARS-KoV-2 virus, uzročnik kovida-19, poseduje lipidnu membranu koju sapun rastvara, ubijajući virus.

Važno je oprati ne samo dlanove, nego i gornju stranu šaka, prostore oko palčeva, između prstiju i ispod noktiju

Kako prati ruke?

Prilikom pranja ruku pridržavajte se sledećih koraka:

• Nakvasite ruke čistom, tekućom vodom – bilo toplom ili hladnom.

• Dobro nasapunajte ruke.

• Snažno trljajte (perite) ruke najmanje 20 sekundi. Ne zaboravite da operete sve površine: trljajte dlan o dlan, operite gornju stranu šake, trljajte dlan o dlan sa isprepletenim prstima, trljajte vrhove prstiju o prste suprotne šake, istrljajte palčeve rotirajućim pokretima i vrhovima prstiju pravite rotirajuće pokrete na dlanu suprotne šake. Jednostavnije, to bi značilo da je važno oprati ne samo dlanove, nego i gornju stranu šaka, prostore oko palčeva, između prstiju i ispod noktiju.

• Temeljno isperite ruke.

• Ruke treba osušiti čistim papirnim ubrusom ili ih osušiti na vazduhu.

Značaj dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola

Ako se koriste sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, onda treba proveriti da li dati proizvodi sadrže najmanje 70 odsto alkohola, jer on je taj koji ubija viruse.

Neophodno je pri njihovoj primeni poštovati sledeća pravila:

• Nanesite gel na dlan jedne ruke, ali dovoljno da može da pokrije svaki deo ruku.

• Ruke trljajte zajedno.

• Utrljavati gel po svim površinama ruku, kao što je gore navedeno, sve dok ruke ne postanu suve.

Međutim, sapun i voda su najbolje mere održavanja higijene ruku, jer alkohol ubija agense, ali oni ostaju na koži. Kijanjem, na ruci ostaje sluz koja zahteva mnogo više dezinfekcionog sredstva za deaktivaciju infektivnih agenasa, što se često zaboravlja.

Pomozite deci/unucima/unukama da ostanu zdravi, podstičući ih da često peru ruke

Kada treba obavezno prati ruke

Dodirivanjem ljudi, površina i predmeta nakupljaju se infektivni agensi na rukama, a njima se možemo zaraziti dodirivanjem očiju, nosa ili usta, ili ih možemo širiti na druge. Iako je nemoguće zadržati ruke bez infektivnih agenasa, često pranje ruku i te kako može pomoći.

Neophodno je ruke uvek oprati pre pripremanja hrane i jela, negovanja obolelih lica, stavljanja ili skidanja kontaktnih sočiva. Uvek treba oprati ruke posle korišćenja toaleta, zamene pelena, čišćenja deteta koje je koristilo toalet, dodirivanja životinja, hrane za životinje, životinjskog otpada, ispiranja nosa, kašljanja, kijanja, lečenja rana i obolelih lica, kao i posle rukovanja smećem i rada u bašti ili na njivi.

I deca treba da peru ruke

Pomozite deci/unucima/unukama da ostanu zdravi, podstičući ih da često peru ruke. Operite ruke pred detetom/unucima/unukama kako biste im pokazali kako se to radi. Da biste sprečili žurbu, predložite pranje ruku onoliko vremena koliko je potrebno da zajedno otpevate neku pesmu. Ako dete ne može samo da dohvati lavabo, rešite problem postavljanjem priručne stolice. Obavezno nadgledajte decu koja koriste sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola. Gutanje sredstava na bazi alkohola može prouzrokovati trovanje alkoholom. Nakon upotrebe, sredstva čuvati van domašaja ruku dece.

Obavezno nadgledajte decu koja koriste sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola

Jednostavan način da ostanemo zdravi

Često pranje ruku najbolji je način za prevenciju bolesti i njeno dalje širenje. Usvajanje ove navike može igrati glavnu ulogu u zaštiti vašeg zdravlja.