Žena drži ruke na srcu

Pozitivno razmišljanje vs pozitivno vibriranje

Svom umu povremeno možete da nametnete određene pozitivne misli, ali ako te misli ne vibriraju u skladu sa najdubljom vibracijom, osećajem vašeg srca, tela i duše, nećete moći da ih održite

Nauka i duhovnost su se napokon susrele u istini da je sve energija i da sve, apsolutno sve, uključujući i nas kao bića, vibrira i u neprestanom je kretanju. Naša svest pulsira sve vreme, a naša svest zapravo je energetsko polje našeg tela i uma. I zato, iako promenimo misli, mi ne možemo promeniti okolnosti ukoliko u našem telu i dalje stoji emotivni energetski zapis koji „nam se ne dopada”. Mi ne možemo trajno da promenimo svoje razmišljanje, a da pritom ne promenimo vibraciju svoje svesti.

Jedna od ključnih karakteristika našeg telesno-umnog sistema jeste to da on neprestano nastoji da uskladi i uravnoteži sve svoje elemente. Zato, čak i dok pokušavamo da spolja svesno kontrolišemo svoj um i stavove, ti pokušaji će neminovno doživeti neuspeh ako nisu sazdani na čvrstom unutrašnjem temelju – na temelju svesti. Istina je da svom umu povremeno možete nametnuti određene pozitivne misli, ali ako te misli ne vibriraju u skladu sa najdubljom vibracijom, osećajem vašeg srca, tela i duše, nećete moći da ih održite.

Ne možemo trajno da promenimo svoje razmišljanje, a da pritom ne promenimo vibraciju svoje svesti

Pozitivne misli

Vaš um ne može održati misao da treba da bude blagonaklon prema sebi, ako duboko unutar sebe vibriramo samokritičnošću.

Vaš um ne može održati misao da verujete u sebe i svoje sposobnosti, ukoliko unutar sebe vibrirate sumnjom i nesigurnošću.

Vaš um ne može da održi misao da se upustite u odnos koji će vas potpuno učiniti zadovoljnom i ispunjenom, ako duboko unutar sebe vibrirate strahom i nepoverenjem.

Mi možemo da pokušamo da zadržimo u umu neku misao, recimo: „Ja zaslužujem izobilje i sreću”, ali ako ta misao ne vibrira u skladu sa istinom koja leži duboko u nama, u našem telu, u svakoj našoj ćeliji, vibracije te pozitivne misli biće vrlo brzo potisnute i zamenjene onim koje poseduju manje harmonične vibracije, kao što su strah, ogorčenost ili neostvarenost. Pod naletom današnje „new age – budi pozitivan – revolucije”, često se ljudi nakon nekog vremena zapravo osete frustrirano i lošije, jer se promena ne dešava, a oni daju sve od sebe.

Pod naletom „new age – budi pozitivan – revolucije”, često se ljudi nakon nekog vremena osete lošije, jer se promena ne dešava

Istinska transformacija

Da bi bila trajna i autentična, istinska transformacija mora da se desi i može da se desi samo na nivou naših vibracija, jer… MI SMO ENERGIJA! Promena ide iznutra ka spolja, moramo se promeniti u našem izvoru i dozvoliti sebi da, umesto što pokušavamo da upravljamo sobom, nastojimo da ovladamo sobom i svojom energijom. Da nas talasi naših „teških” emocija ne potapaju, ne preplavljuju i ne dave, već da naučimo da plivamo sa svim što osećamo! Kao što se talas podiže iz okeana, tako i misli izranjaju iz našeg unutrašnjeg okeana svesti.

Talas ne možemo razdvojiti od okeana. Ne možemo promeniti kvalitet vode u jednom talasu, a da prethodno ne promenimo kvalitet vode u celom okeanu, zar ne? Isto tako, ne možemo da promenimo kvalitet svojih misli i emocija, a da prethodno ne transformišemo svest iz koje te misli i emocije potiču. Kako?

Tako što je potrebno da naučimo da uđemo u svoju unutrašnjost, svoj izvor, svoj osećaj o tome kako vibriramo i – da transformišemo taj fundamentalni nivo. Osećaj naše vibracije je suptilan, često teško dokučiv, ali šta je vrednije u ovom životu nego naučiti da osećamo svoju energiju i da ovladamo njome kako bismo posledično živeli život dostojan SVESNOG bića – božanskog čoveka.

Kao što se talas podiže iz okeana, tako i misli izranjaju iz našeg unutrašnjeg okeana svesti

Možete da rekalibrirate svoju vibraciju tako što ćete početi svakodnevno da stvarate moćna vibraciona iskustva, koja će vas vratiti na vašu najvišu vibracionu frekvenciju. Onu pravu, prirodnu i zdravu! To je suština uzbudljivog putovanja ka unutrašnjoj promeni – meditacija, zvučna terapija, plesne radionice, glasovna ekspresija, vežbe disanja, boravak u prirodi… mogu samo da doprinesu da osetite tu zdravu vibraciju i da je onda održavate iz dana u dan.

Jer MI SMO ENERGIJA, svaka promena i manifestacija ide iznutra ka spolja, a s obzirom da u nama već pulsira univerzalna životna energija, potrebno je samo da se češće podesimo, rekalibriramo na tu frekvenciju, dok nam to ne postane NOVO NORMALNO stanje.

U narednim kolumnama nastavljamo sa objašnjavanjem duhovne fizike, a do tada evo divne zvučne frekvencije za dnevnu dozu energetskih vitamina:

S obzirom da u nama već pulsira univerzalna životna energija, potrebno je samo da se češće podesimo na tu frekvenciju

Grlim vas glasom,

Ana