Osteoporoza i toksoplazmoza – veza i lečenje

O tome šta je toksoplazmoza, kako nastaje i kako se prenosi, kao i o toksoplazmozi kao mogućem uzroku osteoporoze i preventivnim merama, saznajte sve u tekstu koji sledi.

Osteoporoza, što znači „porozne kosti”, uzrokuje slabljenje i krhkost kostiju u tolikoj meri da čak i blagi stresovi i padovi mogu da izazovu prelome. Naziva se i „tiha bolest”, jer se često uoči tek kada dođe do preloma kosti.

Faktori rizika za nastanak osteoporoze su brojni.

Najnovije studije dovode u vezu osteoporozu sa toksoplazmozom (infekcijom koju izaziva T. gondii), što doprinosi mogućnosti prevencije ove bolesti lečenjem infekcije.

Toksoplazmoza – uzrok

Toksoplazmoza je jedna od najraširenijih zoonoza (bolest koju prenose životinje) u svetu. Uzrok toksoplazmoze je obligatorni intracelularni parazit Toxoplasma gondii (T. gondii).

Ova bolest se javlja u akutnom i hroničnom obliku, a infekcija veoma često može proći i asimptomatski. Kongenitalna toksoplazmozna infekcija novorođenog deteta je posledica prolaza parazita od inficirane majke do fetusa.

Toksoplazmoza – ciklus razvoja

Definitivni domaćin T. gondii su mačke i druge feline koje se zaraze hraneći se inficiranim sisarima (posebno glodarima) ili pticama, a ređe preko fecesa inficiranih mačaka. Parazit se zatim množi unutar creva mačke. Tokom sledećih nekoliko nedelja, putem mačjeg izmeta izbacuju se milioni zaraznih oocista. Oocistama je potrebno 1–5 dana da sporulišu u spoljnoj sredini i postanu zarazne. U vodi i vlažnom zemljištu mogu ostati zarazne oko godinu dana.

Intermedijarni domaćini (ptice, glodari i ljudi) se inficiraju putem zemlje, vode ili voća kontaminiranog oocistama.

Oociste se transformišu u tahizoite ubrzo nakon gutanja i lokalizuju se u nervnom i mišićnom tkivu, gde pod pritiskom imunog odgovora prelaze u bradizoite u formi tkivnih cista.

Kod ljudi, paraziti najčešće formiraju tkivne ciste u skeletnim mišićima, miokardu, mozgu i očima. Ove ciste mogu ostati tokom čitavog života domaćina.

Toksoplazmoza – kako se prenosi

Infekcija se može preneti kontaminiranom vodom i hranom (konzumiranjem nedovoljno termički obrađenog mesa koje u sebi sadrži ciste T. gondii; čak 25 odsto svinjskog i jagnjećeg mesa sadrži ove ciste), prljavim rukama, parenteralno (putem transfuzije, krvnih derivata, transplantiranih organa ili slučajnih uboda iglom) i transplacentarno (s majke na dete za vreme trudnoće). Usled infekcije, može da dođe do pobačaja. Potrebna je samo jedna cista za infekciju čoveka.

Toksoplazmoza i osteoporoza

Više od jedne trećine ukupne svetske populacije je zaraženo T. gondii, koja je povezana sa različitim bolestima, kao što su rak, mentalni poremećaji, dijabetes melitus tipa 2, itd. Studija objavljena aprila 2022. godine u časopisu Parasites & Vectors pokazala je da je infekcija T. gondii faktor rizika za složenu osteoporozu (ona uključuje femoralnu i lumbalnu osteoporozu ili osteoporozu celog tela). U ovu studiju slučajeva i kontrola bilo je uključeno 729 Han Kineza, od koji je 316 osoba imalo osteopeniju, a 413 osteoporozu.

Osobe sa T. gondii infekcijom imale su 2,6 puta veći rizik da obole od složene osteoporoze od onih bez infekcije.

Značajno veći rizik od složene osteoporoze je zabeležen kod osoba sa dva faktora (infekcija T. gondii i ženski pol) u poređenju sa referentnom grupom (bez infekcije i muški pol) prema modelu interakcije. Takođe, osobe sa infekcijom i starije od 70 godina su pokazale 8,14 puta veću mogućnost razvoja složene osteoporoze u poređenju sa referentnom grupom (bez infekcije i mlađi od 70 godina). Žene sa infekcijom T. gondii imale su 3,12 puta veću verovatnoću da razviju složenu osteoporozu od onih bez infekcije, ali takva veza nije potvrđena kod muškaraca.

Preporuka je da se kod pacijenata sa osteoporozom ispita postojanje infekcije na T. gondii i, ako postoji, da se adekvatno leči, pogotovo kod žena. Osobe sa osteoporozom imaju veći udeo infekcije T. gondii (19,4 odsto) u odnosu na osobe sa osteopenijom (10,4 odsto).

Toksoplazmoza – mogući uzrok osteoporoze

T. gondii može inficirati sve ćelije sa jezgrom (uključujući ćelije koštane srži). U studijama na životinjama, izdvojene su visoke koncentracije T. gondii DNK iz uzorka kostiju (pršljenova i rebara) miševa, a neke studije su pokazale da T. gondii može imati ozbiljne efekte na ćelije koštane srži kod transplantacije ljudske koštane srži.

Na ćelijskom nivou, osteoblast i osteoklast su dva glavna tipa ćelija koje održavaju koštanu masu. U normalnim okolnostima, osteoblasti i osteoklasti održavaju određeni broj i ograničavaju jedni druge, tako da su formiranje kostiju i resorpcija kostiju njima posredovana u ravnoteži.

Dokazano je da će hronični inflamatorni odgovor ili upala izazvana akutnom infekcijom povećati aktivnost osteoklasta, osteociti se razgrađuju i apsorbuju i na kraju dovode do gubitka koštane mase.

Mnogi inflamatorni medijatori su umešani u pokretanje destrukcije kostiju posredovane osteoklastima. IL-12, TNF-a i IFN-g su važni citokini proizvedeni infekcijom T. gondii. Stoga je predloženo da infekcija T. gondii može biti faktor rizika za osteoporozu. Mogući mehanizam je da imuni odgovor na infekciju T. gondii aktivira osteoklaste, što dovodi do resorpcije kosti, što treba dokazati daljim eksperimentima.

Toksoplazmoza – dijagnoza

Dijagnoza se obično postavlja serološkim putem. Najjednostavnije, IgM antitela ukazuju na akutnu, a IgG antitela na hroničnu infekciju.

Dijagnoza kongenitalnih infekcija može se postići detekcijom T. gondii DNK u amnionskoj tečnosti, korišćenjem molekularnih metoda kao što je PCR.

Toksoplazmoza – lečenje

Specifično lečenje (pirimetaminom uz sulfadijazin) preporučuje se isključivo kod akutne toksoplazmoze novorođene dece, trudnica i osoba sa imunodeficijencijom (npr. kod osoba sa HIV/AIDS-om).

Toksoplazmoza – prevencija

• Korišćenje mesa dezinfikovanog zračenjem ili termički obrađenog na najmanje 60 stepeni Celzijusa. Smrzavanje menja/smanjuje njegovu zaraznost, ali je ne eliminiše.

• Temeljno pranje ruku pre jela i posle rukovanja sirovim mesom ili posle kontakta sa zemljom koja bi mogla biti kontaminirana fecesom mačaka.

• Svakodnevno izbacivati feces mačaka i čistiti prostirke.

• Edukacija trudnica o preventivnim merama.