Odaberite vibraciju zahvalnosti za vaše najviše dobro

Odaberite vibraciju zahvalnosti za vaše najviše dobro

Ovde ne govorimo o tome da registrujemo i nabrojimo misli zbog kojih smo zahvalni, već da osetimo kako na nas deluje konkretna vibracija zahvalnosti – da je osećamo

Negde sam čula da je osećaj zahvalnosti osnovna vibracija na putu ka vibraciji bezuslovne ljubavi.

Zamislite da se jednog jutra budite i ne ustajete odmah iz kreveta, već ostajete nekoliko minuta sa svesno odabranom pažnjom na središte vaših grudi – srčani centar. Prvo osetite kako se osećate u predelu oko vašeg srca, a zatim počnete da razmišljate o nekoj osobi, predmetu ili situaciji na kojoj ste zahvalni. To mogu biti vaš partner, deca ili stan u kome živite. Mogu biti dragi prijatelji, rođaci ili posao koji imate privilegiju da obavljate. To može biti oporavak od bolesti, prelepo mesto koje ste imali priliku da posetite ili ukusan obrok koji ste juče pojeli. To može biti knjiga koju ste pročitali i koja vam je promenila život, kao i značajna osoba koja vas je podstakla ili podržala za nešto vama važno. Može biti i sama činjenica da ste otvorili oči i imate priliku da baš taj dan iskusite lepotu života…

Osetite kako se sada osećate u predelu grudi, nakon fokusiranja na sve ono što u vama budi vibraciju zahvalnosti – prošireno ili skupljeno? Zgrčeno ili opušteno? Sigurna sam da je odgovor prošireno i opušteno. Bravo! Svesno ste odabrali svoju vibraciju za početak dana, za vaše najviše dobro.

Ne možemo da iskusimo zahvalnost u glavi, jer to nije osećanje, već samo misao

Kako zračimo tako i privlačimo

Zašto je važno da obraćamo pažnju na sve ono što nas širi u životu? Poznato je da kako zračimo tako i privlačimo. U životu uvek možemo posmatrati da je čaša dopola puna ili dopola prazna i naravno da ćemo uvek u životu imati jedan miks polariteta. Međutim, pitanje je čemu pridajemo pažnju, jer tamo gde nam ide pažnja, tamo počinjemo da usmeravamo i energiju! Posledično, postajemo jedno polje talasa koji privlače u svoj život upravo ono čemu pridaju pažnju.

Zar ne želimo da osećamo ono što nas širi, ozdravljuje i čini radosnijim?

Ovde ne govorimo o tome da registrujemo i nabrojimo misli zbog kojih smo zahvalni, već da osetimo kako na nas deluje konkretna vibracija zahvalnosti – da je osećamo! Možda u početku osetimo samo suptilan ili skoro nikakav osećaj, ali svakodnevno usmeravajući pažnju, sigurna sam da ćemo širenje i dobar osećaj osećati sve više i više, dok nas jednog dana možda ne iznenadi veliki „talas zahvalnosti koji preplavljuje”.

Biti duhovno zreo znači živeti u stanju bezuslovne zahvalnosti

Istinska zahvalnost kreće iz srca

Često čujemo da je važno da, ukoliko želimo da živimo probuđen život, praktikujemo stav zahvalnosti, da verbalno izrazimo zbog čega smo zahvalni i pokušavamo da budemo pozitivnog stava. Ono što je važno da razumemo jeste da poimanje zahvalnosti kao stava, mentalnog ili intelektualnog sagledavanja, zapravo ne znači ništa ukoliko ne osećamo zahvalnost kao dinamično vibraciono iskustvo. Ne možemo da iskusimo zahvalnost u glavi, jer to nije osećanje, već samo misao. Istinsko iskustvo zahvalnosti kreće iz srca, kroz osećaj punoće, širenja koje spontano proističe iz prepoznavanja dobrote, uzvišenosti i ljubavi. Već sam do sada pisala koliko je važno da u životu praktikujemo sve što širi našu vibraciju i čini mi se da je vibracioni mehanizam zahvalnosti jedan od najlakših načina da iskusimo trenutno energetsko podešavanje na našu najuzvišeniju vibraciju!

Možda će u početku rada na sebi osvešćivanje zahvalnosti biti jedna od duhovnih tehnika, ali ono o čemu ovde govorim jeste da zahvalnost treba da osećamo kao iskreno stanje svesti u kome živimo svakodnevno i celovito. Biti duhovno zreo znači živeti u stanju bezuslovne zahvalnosti. Mnogi dopuštaju da osete zahvalnost kada su srećni zbog nečega ili nekoga, ali šta ćemo sa polarnošću života i šta se dešava kada smo suočeni sa bolnim ili izazovnim okolnostima? Da li tada živimo samo uslovnu zahvalnost i nesvesno se prebacujemo ponovo na „mod skupljanja”?

Naša duhovna namera da negujemo svest prožetu zahvalnošću ne znači apsolutno ništa ako je ne živimo kao bezuslovnu zahvalnost. Svaka osoba ima odbojnost prema bolu, patnji i težnju da živi zadovoljno. Naravno da je prirodno da želimo da se osećamo dobro, a ne loše, i naša prirodna reakcija na nelagodu jeste da se naljutimo, baš kao i dete kome se oduzme igračka! Međutim, zrelost i svesnost bića upravo ukazuje na to da naša reakcija ne sme biti kontrolisana bolom ili zadovoljstvom, već isključivo našom svešću! Da li nešto stvara dobar ili loš osećaj nije uvek ispravno merilo na duhovnoj stazi, jer često ono što izaziva loš osećaj može biti dobro za naš napredak i obrnuto. Mi možemo da osećamo nelagodnost, a da ipak budemo zahvalni samo ako hoćemo i ako imamo razumevanje za lekciju koju nam život donosi.

Mi možemo da osećamo nelagodnost, a da ipak budemo zahvalni samo ako hoćemo i ako imamo razumevanje za lekciju koju nam život donosi

Uskočite u voz svetlije budućnosti

Odbacivanje zahvalnosti u izazovnim životnim okolnostima je upravo ono što ruši razvoj naše svesti i ispit je na kome mnogi padaju na putu duhovnosti. Važno je da napravimo unutrašnju promenu, od odbacivanja zahvalnosti u izazovnim situacijama do razumevanja da mi ISTOVREMENO možemo osećati i nelagodnost i zahvalnost. To bi značilo da shavatamo da mi imamo energetski potencijal da transformišemo izazovnu energiju skupljanja kroz sveprožimajuću i konstatnu energiju zahvalnosti, koja je ekspanzivna. Ne odbacujte zahvalnost samo zato što PRIVREMENO osećate nešto što vas skuplja. Pronađite u sebi zahvalnost čak i onda kada osećate patnju, strah ili bol, jer to je jedina istina. Da, vi to možete da odaberete, pitanje je samo da li želite, možete i hoćete. Da li zapravo želite da odrastete ili ćete stalno, baš kao malo dete, očekivati da se neko spolja pobrine za vaše potrebe? Kada čujete sebe kako kažete „Ja to ne mogu…”, setite se da to više nije pitanje u ovom čarobnom vremenu buđenja. Pitanje je samo DA LI HOĆETE ILI NEĆETE? Ako je odgovor DA, onda brzo uskačite u taj voz svetlije budućnosti! I svaki dan, korak po korak, krećite se kroz vagone osvešćivanja, lekcija, buđenja bez grča i očekivanja kada ćete stići do lokomotive… jer sve je putovanje! Uživajte u toj avanturi zvanoj – život!

Ako poželite da prilikom osvešćivanja na čemu ste sve zahvalni dodate i divne frekvencije koje će podržati buđenje tog osećaja u telu – evo linka!

Uvedite dnevnu vibrantnu praksu koja će podizati vaš energetski potencijal!

Gratitude – I Am Thankful – Binaural Beats & Isochronic Tones (Subliminal Messages)

Grlim vas glasom,

Ana