Mirjana Bobić Mojsilović

Novogovor

Nasilno menjanje jezika nije ništa drugo nego nasilje.

S jezikom sve počinje, i sve se završava.

Novogovor, o kome tako precizno piše Džordž Orvel u romanu 1984, danas postaje jedno od najmoćnijih sredstava, ne samo za disciplinovanje plebsa nego i za njegovo potpuno porobljavanje. Menjajući značenje i kontekst, kao i uvođenjem rigorozne autocenzure, novogovor današnjice postaje kičma novog kompleksa moralnih normi, koje globalistička agenda novog svetskog poretka pokušava da nametne svetu.

Naše Ministarstvo zdravlja, pre nekoliko nedelja, oštro je demantovalo vest da na novim formularima za upis dece u obdaništa i škole, umesto termina „otac” i „majka” sada stoje rubrike „roditelj 1” i „roditelj 2”. Dok normalni ljudi šize pri pomisli da je ovako nešto moguće (odmah da javim, ja nikada neću biti roditelj 1, a ni 2), satanistički koncept novog ropstva menjajući jezik, menja svet.

Tako je, na primer, reč pedofilija zamenjena eufemizmom „osobe koje privlače mladi”, reč majka ili žena zamenjena je terminom „ljudi koji rađaju”, jer inkluzivni jezik je inkluzivni jezik, koji, međutim, sve više isključuje logiku, biologiju i zdravu pamet. Seksualna eksploatacija danas se kaže – zabava za odrasle, prevara se danas zove otvoreni brak, a onaj ko govori istinu danas se naziva fašistom.

Jezička policija na Stanfordu potrošila je 18 meseci i milione dolara da bi kreirala listu štetnog jezika, i na tom spisku nalaze se i reči poput – deda, šef, zatvorenik. Ilegalni imigranti danas su – „lica bez dokumenata”.

Cilj „političkog redefinisanja je da se suzi prostor misli”, pisao je Orvel, „a krajnji rezultat je da zločin mišljenja postane bukvalno nemoguć, jer neće biti reči kojima se može iskazati.”

Jezik postaje ključno oružje policije misli, a svako kritičko mišljenje lako je odbačeno lepljenjem etiketa „problematičnog”, ili „punog mržnje”, tako da uz pomoć medija koji bespogovorno koriste nove termine, ućutkivanje i kontrola svake opozicije izgleda kao lak posao.

Možda je nama ostala, kao poslednja odbrana, ona stara uzrečica:

Govori srpski, da te ceo svet razume!