Normalno je upražnjavati seks celog života

Postoje efikasni načini kojima možemo prevazići tegobe vezane za ginekološko starenje. Ne postoji univerzalni zakon koji kaže da sa ulaskom u menopauzu prestaje seks

Kod nas odavno važi pravilo da je menopauza kraj „svega”, uključujući i seks, i želju za seksom. Ranije je menopauza značila kraj reproduktivne moći, a u starim kulturama žena koja ne rađa smatrana je staricom. Analizom ovog životnog perioda žene pokazaćemo da li je zaista tako.

S velikim zadovoljstvom tvrdim da takva pravila odavno ne važe. U poslednjim decenijama donet je zakon po kome žene mogu uzeti donatorsku jajnu ćeliju i postati majke sve do svoje pedesete godine. Otuda, period koji je ranije smatran potpunim krajem svih aktivnosti, za nekoga može da označava početak. Danas imamo sve više takvih pacijentkinja koje sa rađanjem bebe dobijaju potpuno novu energiju i zaborave da klimaks uopšte postoji. Fiziologija klimaksa objašnjava stvari pomoću hormona.

Period koji je ranije smatran potpunim krajem svih aktivnosti, može za nekoga da označava početak

Nedostatak seksualne želje pogađa sve generacije

Poznato je da su estrogeni odgovorni za seksualnu želju kod žena, a testosteron kod muškaraca. Ovi hormoni smanjuju se starenjem. Takođe, zbog pada estrogena tkivo vagine postaje manje prokrvljeno i istanjuje se, pH se menja i raste do šest, što pogoduje razvoju bakterija i gljivica, spušta se bešika i to su evidentni problemi. Danas je sve to lako prevazići. Redovnim vežbanjem, uzimanjem prirodnih estrogena izolovanih iz soje ili deteline i korišćenjem različitih preparata možemo rešiti sve ove tegobe. Ali šta je sa seksualnom željom i hormonskim statusom?

Pošto je pretpostavka da su hormoni odgovorni za seksualnu želju, bilo je mnogo radova koji su godinama merili estrogen kod žena i paralelno upoređivali njihov seksualni život, ali bez rezultata. Čak je i doktor koji je vodio ispitivanja došao do zaključka da je to kod žena, hormona i seksualne želje jedna vrlo komplikovana stvar. I bez tih radova, gledajući u ordinaciji žene svih godina i svih životnih situacija, uočila sam da je najvažniji pokretač njihove seksualne želje – emocija.

Gledajući u ordinaciji žene svih godina i svih životnih situacija, zaključila sam da je najvažniji pokretač njihove seksualne želje – emocija

Mnogo mladih žena, potpuno samlevenih svakodnevnim stresom i problemima, pokazuje potpuni nedostatak seksualne želje. Nasuprot njima, postoje žene koje se u menopauzi zaljube, a želja za seksom kod njih je ista kao u dvadesetim godinama.

Produženje ciklusa nije znak večne mladosti

Naravno da je menopauza znak da se jedno poglavlje života završava, ali to nipošto ne znači da nailazi loš period života. Ponekad i to vreme ima svoje prednosti. U tim godinama žena jasno zna šta želi, nema straha od neželjene trudnoće, može jasno da definiše ciljeve i da ih bez straha ostvaruje.

Veliki broj žena koje se pravilno hrane, treniraju i aktivne su na svim poljima, zaborave da su došle u menopauzu

Veliki broj žena koje se pravilno hrane, treniraju i aktivne su na svim poljima, uz sve to i zaborave da su došle u menopauzu. Postoji i druga grupa žena koje su preplašene pojavom menopauze, a gubitak menstruacije dovode u vezu sa brzim starenjem i trude se da hormonima produže ciklus do sedamdesetih godina, verujući da će tako biti mlade zauvek.

Posmatranjem velikog broja žena, dolazi se do zaključka da produženje menstrualnog ciklusa ne donosi automatski i produženje mladosti, već je to kod svake žene individualno. Najveći uticaj na način starenja ima genetika, a hormonska terapija ne može biti masovna i ista za svaku ženu. Najvažnije je imati individualan pristup svakoj od njih. Takođe, ne postoji univerzalni zakon koji kaže da sa ulaskom u menopauzu prestaje seks. Stručnjaci su dokazali da seks tada može biti čak i kvalitetniji i opušteniji nego ranije. Ankete su pokazale da je to period kada žena ispunjava svoje želje više nego ranijih godina. Prema tome, najvažnije je da se rešimo predrasuda – gubitak menstruacije ne znači starost, seks ne prestaje sa klimaksom i kvalitet života može da se promeni i nabolje!

Gubitak menstruacije ne znači starost, seks ne prestaje sa klimaksom, a kvalitet života može da se promeni i nabolje

Najveći aplauz u karijeri

Pre dve godine na festivalu zdravlja držala sam predavanje posle koga je publika mogla da postavlja pitanja o svemu što je zanima iz oblasti ginekologije. Jedna žena, šezdesetih godina, pitala je do kojih godina je normalno da se upražnjava seks. Objašnjavajući sve što je o tome nauka rekla, zaključila sam – ne postoje granice u godinama i normalno je upražnjavati seks do kraja života. Za ovaj odgovor dobila sam najveći aplauz u karijeri. Ovaj događaj pokazuje da svakim razbijanjem predrasuda već dobijamo na kvalitetu života u menopauzi.