Psiholog Vesna Kostić

Nisu važne godine života, već koliko života ima u našim godinama

Psiholog Vesna Kostić, naša saradnica, odgovara na najčešća pitanja u vezi sa promenama koje donosi ulazak u godine, kao i na ona o odnosu okoline, o tome kada okolina počinje da stigmatizuje ljude na osnovu godina

Jedna od predrasuda sa kojima se najčešće suočavaju pripadnici generacije 45+, žene češće nego muškarci, svakako je diskriminacija na osnovu godina. O ejdžizmu (ageism) se ne govori dovoljno često, kao da se očekuje da se ta vrsta diskvalifikacija prihvati bez komentara, što nije opcija za generacije rođene u drugoj polovini naprednog 20. veka. Jer, svaka osoba koja se diskvalifikuje na osnovu godina, dolazi u nemoguću situaciju da se pravda zbog pojava na koje nema uticaja.

Smatrali smo da ova, kao i teme koje neminovno proizilaze iz ovakve zbunjujuće društvene optike i odnosa prema starosnoj diskriminaciji, zaslužuju tumačenje stručnjaka.

Vesna Kostić, naša saradnica, specijalista kliničke psihologije i psihoterapeut, odgovara na najčešća pitanja koja ste nam uputili u vezi sa određenim društvenim, emotivnim i fiziološkim promenama, kao i na ona o odnosu okoline, o tome kada okolina počinje da stigmatizuje ljude na osnovu godina.

Verujemo da će vam ova tumačenja pomoći da nađete pravu meru i zadovoljstvo u godinama koje n as, u svakom slučaju, krase. Ne kaže se bez razloga da nisu važne godine života, već koliko života ima u našim godinama.

Drugim rečima, niko nije dužan da polaže račune o tom delu sopstvene privatnosti.