Niko se ne sviđa svima, svako se sviđa nekom

Šta je to negativno samovrednovanje i kako da počnete da se odnosite prema sebi kao prema drugima koje volite

Naša saradnica Vesna Kostić posvetila se ovog puta temi negativnog samovrednovanja, jednoj od najkompleksnijih tema kada je u pitanju odnos prema samoj/samom sebi.

Budući da je reč o negativnim osećanjima koja mogu dovesti do ozbiljnih problema, uključujući i depresiju, korisno je saznati nešto više o njihovim korenima, vezanim pre svega za rano detinjstvo i kako dolazi do nerealnih zahteva koje postavljamo sebi i nezadovoljstva sobom kada svedemo sebe i svoje ponašanje samo na jednu komponentu.

Kako da počnete da se odnosite prema sebi kao prema drugima koje volite, pogledajte u videu koji je priremila Vesna Kostić, specijalista kliničke psihologije.