Nanočestice pospešuju lepotu na molekularnom nivou

Mogućnost komunikacije sa ćelijama i tkivima na molekularnom nivou otvara neslućene mogućnosti u medicini, farmaciji, kozmetologiji

Nanotehnologija je proizvodnja materijala i struktura na nivou nanoskale. Proizvodi su veličine 100 nm ili manje i oni omogućavaju manipulaciju na atomskom i molekularnom nivou. Jedan nanometar je milijarditi deo metra. Da bismo lakše shvatili koliko je to sićušno, uzmimo primer da je dlaka kose debljine 80 000 nm, a papir 100 000 nm. Inače, nano na grčkom jeziku znači patuljak.

Nano na grčkom jeziku znači patuljak

Jedan nanometar je milijarditi deo metra

Ima potencijala u raznim tehnologijama, interdisciplinarna je nauka koja uključuje fiziku, hemiju, biologiju, medicinu, kozmetiku, kao i skup inženjerskih disciplina. Reč nanotehnologija koristi se kao sinonim i za nauku i za tehnologiju. Upotrebljava se često u spravljanju materijala za previjanje rana, odeće koja se ne gužva i ne pegla, za antibakterijske čarape. U razvoju su vojničke uniforme otporne na metke, itd. Takođe, radi se na razvoju flastera preko kojih će moći da se primenjuje insulin, zamenjujući injekcije.

Nanotehnologija u kozmetici

U losionima nanočestice prodiru dublje u kožu i lakše se apsorbuju

Kreme za kožu koriste proteine koji potiču iz matičnih ćelija da bi sprečile starenje kože. Ti proteini su upakovani u lizozome, organele kesastog oblika, koje za funkciju imaju lako prenošenje proteina kroz ćelijske membrane u odnosu na kreme bez nanočestica. U losionima za negu kože, hranljivi sastojci su smešteni u nanočestice koje su ubačene u tečnost praveći nanoemulziju. Tako nanočestice prodiru dublje u kožu i lakše se apsorbuju u odnosu na čestice u konvencionalnim emulzijama.Takođe, imamo losione koji koriste nanočestice u koje su smešteni hranljivi sastojci koji služe da pospešuju rast kose, transdermalno prodirući u dublje slojeve kože na temenu. Sve češće se koristi u preparatima za sunčanje. Klasične kreme za sunčanje koje koriste cink-oksid ostavljaju beli trag na koži dok, kreme koje koriste nanočestice cink-oksida, koje blokiraju štetne UV zrake, ne ostavljaju nikakav trag.

Uopšte uzev, nanotehnologija donosi bezbroj mogućnosti na raznim poljima medicine, farmacije, kozmetike, naročito zato što se bolesti razvijaju na nanoskali, utičući na ćelije i njihove komponente. Ona pruža mogućnost za proizvodnju materijala, sprava i uopšte nalaženje tehničkih rešenja za komunikaciju sa ćelijama i tkivima na molekularnom nivou.