Mitološka priča o sazvežđu Lava

Lav ima specifičnu snagu i status kralja, kao i ljudi koji su rođeni u tom sazvežđu. Liderske sposobnosti su im naglašene i teško ih je pridobiti ukoliko nisu istomišljenici

Lav – znak hrabrosti, ljubavi i taštine. Sve drevne kulture govore o sazveđu Lava.

U Egiptu je lav imao posebno značenje. Njegov dolazak poklapao se sa ciklusom poplava reke Nil. Neke priče govore o postojanju boginje s glavom lava – Sekhmet koja je stvorila pustinju, štitila faraone i vodila ih u bitku.

Sloboda Mićalović © Sasa Dzmabic Photography / Shutterstock.com

Kod starih Grka lav se vezuje za mit o Heraklu i njegovih dvanaest zadataka od kojih je prvi bio da ubije nemejskog lava, potomka diva Tifona i Ehidne.

U nameri da zaustavi Herakla, Hera je pustila lava u područje Nemeje, severozapadno od Korinta na Peloponezu. Tako je strašni lav harao po Nemejskom kraju i proždirao ljude i stoku ugrožavajući grad.

Simbolikom ovog mita može se smatrati borba čoveka sa svojim egom

Herakle je tražio lava na gori Tret. Priča se da je pokušavao Apolonovim strelama da probije kožu lava, ali bezuspešno. Isukao je čak i Hermesov mač, ali i on se savio pod neprobojnom kožom.

Lav je živeo u pećini sa dva ulaza. Herakle ga je namamio u pećinu i jedna od priča kaže da ga je zadavio sopstvenim rukama, a druga da je gurnuo ruku u lavlje grlo i tako ga ugušio. Ne zna se da li su ga Hera ili Zevs uzdigli u sazvezđe zbog velike tuge ili prevelike griže savesti.

Madona © Denis Makarenko / Shutterstock.com

Simbolikom ovog mita može se smatrati borba čoveka sa svojim egom . Odbacivši lavlju kožu koju je odrao, Herakle simbolizuje čoveka koji svoj ego drži u potpunoj kontroli.

Lav ima specifičnu snagu i status kralja, kao i ljudi koji su rođeni u tom sazvežđu. Liderske sposobnosti su im naglašene i teško ih je pridobiti ukoliko nisu istomišljenici.

Poznati rođeni u horoskopskom znaku Lava:
Jovan Skerlić, Sloboda Mićalović, Zoran Đinđić, Danilo Bata Stojković, Madona, Hale Beri, Dženifer Lopez