zena meditira

Meditacija glasom – om

Reč meditacija dolazi od latinske reči meditatio, što je označavalo bilo koju vrstu fizičke i intelektualne vežbe, a kasnije je za tu vrstu prakse počeo da se upotrebljava termin kontemplacija

Srećno nam dugo toplo leto! Puno sunca i svetlosti, leto je poziv da i mi, kao ličnosti, zasijamo još jače i sa energijom harmonične vibracije. Jedan od načina jeste svakodnevni energetski rad kroz meditaciju, kojoj ćemo posvetiti naredne kolumne.

Meditacija je smireno stanje organizma sa glavnim ciljem umirivanja i opuštanja uma ili tzv. „nerazmišljanja”. U religiji, posebno u drevnim religijama Istoka, meditacija je duhovna disciplina i veština koncentracije na unutrašnja, mentalna stanja, na izazivanje vizija, prosvetljenja i mističnog doživljaja stapanja sa Bogom, Univerzumom, Jednotom…

Kao tehnika psihološke relaksacije meditacija se praktikuje u okviru različitih „mentalno-higijenskih” programa koji su usmereni na neutralizaciju posledica stresnog života savremenog čoveka.

Reč meditacija dolazi od latinske reči meditatio, što je označavalo bilo koju vrstu fizičke i intelektualne vežbe, a kasnije je za tu vrstu prakse počeo da se upotrebljava termin kontemplacija.

Pevanje svetog zvuka

Jedan od načina meditacije jeste pevanje određenih mantri (mantra se odnosi na reč, zvuk ili frazu koja se ponavlja i koristi kao podrška meditacijskoj praksi), a danas ćemo govoriti o pevanju svetog zvuka OM. Šta je tačno značenje umirujućeg, vibracijskog zvuka OM koji se često izgovara tokom joge i meditacije? OM ili AUM je vedska sanskritska reč sa tri glasa: A, U i M. U sanskritu, samoglasnici A i U postaju O. AUM ili OM je jedna od najmoćnijih mantri svih vremena, poreklom iz hinduističkih i budističkih učenja.

OM (AUM) može predstavljati nekoliko značenja, od kojih su mnoga zasnovana na simboličkim parovima ili trijadama: govor, um, dah; najbolja pohvala i najbolja molitva; odsustvo želje, straha i besa. OM, takođe, može predstavljati trijadu oca, majke i duhovnog učitelja.

AUM ili OM je jedna od najmoćnijih mantri svih vremena, poreklom iz hinduističkih i budističkih učenja

Za OM se kaže da predstavlja ceo svet i sve njegove zvukove, beležeći tako našu vezu sa univerzumom. Slično tome, istraživanja značaja i istorije zvuka OM otkrivaju da je u nekoliko drevnih indijskih tekstova OM opisan kao zvuk iz kojeg proizilaze svi ostali zvukovi i tvorevine i predstavlja Vrhovnu silu, zvuk Kreacije, odakle je sve nastalo.

Otvaranje na dubljem nivou

OM se može vežbati kao deo pojanja ili zvučne meditacije. Pevanjem „semenih mantri” mi, zapravo, vibracijom svog glasa masiramo energetske centre (čakre) i energetske tokove (nadije) našeg suptilnog tela. Harmonizujemo ih. Ovo je odličan način za vežbanje meditacije zasnovane na svesti.

Kada se OM vežba kao zvučna meditacija, pomaže osobi u fokusiranoj pažnji na dah i zvuk i omogućava otvaranje na dubljem nivou. Jedno od istraživanja je pokazalo da OM meditacije mogu pomoći u deaktiviranju amigdale i desnog dela mozga povezanog sa negativnim emocijama.

Hiperaktivna amigdala može biti povezana sa velikim stresom i anksioznošću i potencijalnim gubitkom pamćenja kroz (dugoročno) povišen nivo kortizola. Ukratko, OM meditacije mogu potencijalno pomoći u ublažavanju negativnih misli, anksioznosti i stresa.

Vežba: pevanje OM

Cilj vežbe jeste da osetite kakav je efekat pevanja na vaše telo. Pronađite mirno mesto i udobno se smestite. Sama intonacija – visina tona, nije presudna toliko koliko je presudan način pevanja zvuka OM.

Zvuk „O” predstavlja spoljašnji tok energije – to je izdah, davanje, otpuštanje. Deo pevanja „M” je deo primanja energije – udah, prihvatanje i untrašnja refleksija. Pokušajte da stopite ta dva dela u jedan.

1. Počnite duboko da dišete u stomak kako biste obezbedili dovoljno vazduha za održavanje tona. To je uvek najvažnije i više opušta, za razliku od „plitkog” plućnog disanja.

2. Zatvorenih usta, par minuta samo pevajte „MMMM”, fokusirajte pažnju na to gde ide ovaj zvuk u telu. Zatim lagano otvorite usta i pređite u pevanje „O”, pa naizmenično zatvorenih usta „M” i tako menjajte lagano jedan pa drugi glas, kao da kreirate zvučni talas. Pevajte koliko god osećate da je potrebno, dok ne osetite jedinstvo spojenih glasova, tako da nema „praznine” između njih i da se harmonično stapaju.

3. Kada završite pevanje, zaustavite se par minuta i napravite nekoliko dubokih udaha i izdaha. Uradite refleksiju – osetite kako se osećate i pokušajte da osvestite koji deo tela najviše rezonira sa pevanjem (gde u telu najviše osećate efekat).

Evo i linka za dnevnu praksu, a na vama je da odvojite svakodnevno 15 minuta i strpljivo dopustite da se, korak po korak, telo „štimuje” na zdrave vibracije!

Za OM se kaže da predstavlja ceo svet i sve njegove zvukove, beležeći tako našu vezu sa univerzumom

Grlim vas glasom,
Ana