Devojka sluša muziku.

Kraljevske frekvencije i njihovo blagotvorno delovanje

Iako se 440 Hz koristi kao standardna frekvencija u savremenoj muzici, neki muzičari i teoretičari veruju da bi niže frekvencije, poput „stare” od 432 Hz, mogle imati blagotvorniji uticaj na ljudsko telo i um. Ova tema je i dalje predmet rasprave i istraživanja u muzičkoj i akustičkoj zajednici.

Frekvencija od 440 Hz je standardna frekvencija koja se koristi za označavanje note A, u muzičkom podešavanju poznata kao „A440”. Ne znam da li ste znali da je do 1940. godine frekvencija od 432 Hz bila međunarodni standard za podešavanje instrumenata i koncertnih izvođenja. Ko je ovo promenio i zašto?

Postoji teorija da je frekvencija od 440 Hz usvojena tokom nacističkog režima, kako bi se kontrolisali vojnici i zatvorenici i kako bi se smanjila njihova svest. Neki smatraju da je 440 Hz neprirodna frekvencija za nas i da muzička industrija koristi tu nametnutu frekvenciju koja dovodi populaciju do veće agresije, psihosocijalne i emocionalne uznemirenosti.

Da li nas takva stanja lakše dovode do bolesti? Kada vaše okruženje i vaše telo počinju vibrirati na nižoj ili neprirodnoj frekvenciji, to može uzrokovati bolest u celom telu, umu i duhu. Zapravo, bolest se često manifestuje na energetskom nivou, a zatim prelazi u fizičku ravan.

Suptilna, ali bitna razlika

Razlika između 432 Hz i standardne frekvencije od 440 Hz može biti suptilna, ali mnogi tvrde da 432 Hz ima prirodniji zvuk koji je blagotvoran za ljudski sluh i telo. Teoretičari tvrde da je 432 Hz bliža frekvenciji prirodnih vibracija Zemlje i univerzuma, te da je stoga harmoničnija za ljudsko telo. Ona deluje isceljujuće na ljudsko telo i um.

Devojka meditira u prirodi i sluša muziku.

Mnogi tvrde da slušanje muzike na 432 Hz može pozitivno da utiče na emocionalno stanje, da smanji stres i anksioznost, kao i da poboljša fokus i koncentraciju. Međutim, treba napomenuti da naučna istraživanja koja podržavaju ove tvrdnje još uvek nisu dovoljno obimna i precizna.

Isceljujuće delovanje frekvencije ljubavi

Frekvencija od 528 Hz često se naziva „frekvencija ljubavi” ili „frekvencija ozdravljenja”. Prema nekim teorijama, ova frekvencija može da deluje isceljujuće na različite aspekte ljudskog bića i može doprineti ozdravljenju emocija i tela i harmonizaciji. Evo i kako.

1. Ozdravljenje emocija: slušanje muzike na ovoj frekvenciji može pomoći u oslobađanju emocionalnih blokada, smanjenju stresa i anksioznosti, kao i povećanju osećaja unutrašnjeg mira i blagostanja.

2. Ozdravljenje tela: postoje tvrdnje da vibracija od 528 Hz može da podstakne i ozdravljenje fizičkog tela, poboljšavajući cirkulaciju krvi, smanjujući upalu i podržavajući procese regeneracije i oporavka.

3. Harmonizacija: smatra se da frekvencija od 528 Hz ima sposobnost da uskladi različite delove tela i uma, kao i da doprinese harmoniji između različitih aspekata ljudskog bića.

Koja frekvencija je najblagotvornija za vas

Kada je reč o tome „ko vibrira na kojoj frekvenciji”, treba napomenuti da se ne radi o tome da ljudi bukvalno vibriraju na određenoj frekvenciji, već se radi o potencijalnom uticaju vibracija na ljudsko biće, na emocionalnom, mentalnom i fizičkom nivou.

Mnogi ljudi praktikuju slušanje muzike, meditaciju ili vežbe disanja na „kraljevskim frekvencijama” od 528 Hz i 432 Hz, kako bi podržali svoje procese ozdravljenja i unutrašnjeg balansa. Moj predlog je da probate i kroz iskustvo osetite i odaberete koja frekvencija je najblagotvornija za vas.

Evo predloga:

Grlim vas glasom,

Ana