Žena sa slušalicama na ušima

Koje promene u ORL regiji nastaju sa godinama

U ovoj regiji svi organi sa godinama pokazuju popuštanje funkcije, kao što su oslabljen sluh, teškoće sa žvakanjem i gutanjem, vrtoglavice koje su najčešće vezane za nagle pokrete glavom

Nakon lepih i bezbrižnih godina mladosti, svi dolazimo u godine života kada polako, usled starenja, pojedini organi pokazuju slabosti i popuštanje u svojim funkcijama. To je normalan proces koji se javlja kod svih živih bića.

U ORL regiji, kod svih organa koji joj pripadaju javljaju se ti procesi, a ovde ćemo se osvrnuti na neke od njih.

Gubitak sluha

Jedan od najčešćih gubitaka sluha je staračka nagluvost. Nastaje kao posledica starenja, trošenja i oštećenja slušnih ćelija u unutrašnjem uvu. Zbog toga ove ćelije ne mogu da prenose zvuk i dolazi do gubitka sluha. Od 40. godine života slušna sposobnost kontinuirano pada. Gubitak sluha, koji obično nastupa polako, često se ne uočava odmah, jer tonovi ne postaju samo tiši, već se zvuci i govor teško raspoznaju. Obično počinje sa oštećenjem sluha na frekvencijama koje su vrlo malo zastupljene u običnom govoru. Kada nastupi faza u kojoj primećujemo da slabije čujemo, tada je već oštećenje značajno veće i obično je praćeno i sitnim zujanjem u ušima koje čujemo u tišini. Zujanje nastaje zbog toga što oštećeni živac emituje zvukove koje naš mozak prepoznaje kao spoljašnje zujanje. To je obično alarm da se javimo lekaru – glavni problem zbog koga dolazimo kod lekara je upravo zujanje, a ne oslabljen sluh koji je i doveo do tog stanja.

Novija istraživanja ukazuju da je gubitak sluha povezan i sa staračkim oštećenjima funkcije mozga, kognitivnim funkcijama, odnosno sa zaboravnošću koja se, kod svih nas, javlja u starosti. To je i testirano, naučnici su utvrdili da svaki gubitak sluha za 10 decibela dovodi do značajnih kognitivnih oštećenja, odnosno do zaboravnosti. Ova istraživanja se još uvek obavljaju da bi se dokazala jasnija veza između ta dva procesa. Staračka nagluvost ima i svoj poseban naziv – prezbiakuzija (presbyacusis) – kako bi se naznačilo da je to posebno stanje u životu čoveka.

Gubitak sluha, koji obično nastupa polako, često se ne uočava odmah, jer tonovi ne postaju samo tiši, već se zvuci i govor teško raspoznaju

Poteškoće sa žvakanjem i gutanjem

Problemi sa žvakanjem i gutanjem muče mnoge ljude i mogu da dovedu do ograničenog unosa hrane i tečnosti. Žvakanje i gutanje su dva odvojena procesa, a simptome koji ukazuju na probleme sa žvakanjem i gutanjem treba na vreme otkriti i adekvatno tretirati, kako ne bi došlo do pothranjenosti i dehidratacije. Problemi sa žvakanjem su uglavnom vezani za usnu duplju i zube. Uzroci su gubitak zuba, loše zubne proteze, karijes zuba, upale gingiva, povlačenje desni, smanjeno stvaranje pljuvačke, afte i drugo.

Poremećaj žvakanja može nastati i zbog loše uklopljenog zgloba vilice, a često je praćeno i bolom pri žvakanju i tokom noći. Jako je bitno da se hrana dobro sažvaće, jer se tokom žvakanja oslobađaju apetitni ukusi i arome, odnosno ako se hrana ne sažvaće dobro, gubi se i pravilan ukus hrane i dolazi do problema sa probavom.

Zujanje nastaje zbog toga što oštećen živac emituje zvukove koje naš mozak prepoznaje kao spoljašnje zujanje

eškoće sa gutanjem obično su vezane za slabosti nervnih završetaka koji se nalaze u delovima zaduženim za gutanje. Dodir tečnosti i hrane izaziva refleksnu radnju koja dovodi do akta gutanja. Tokom vremena ti nervni završeci gube svoju osetljivost, tako da dodir hrane i tečnosti ne uzrokuje pravilan akt gutanja, što kod starijih dovodi do zapadanja hrane ili zagrcavanja od tečnosti. Za takva stanja se preporučuje da se hrana u ustima prvo dobro sažvaće, a onda proguta, a kada je reč o tečnosti, da se unosi češće i u manjim količinama.

Vrtoglavice

Ovo je čest problem u starijim godinama. Osim klasičnih uzroka vrtoglavice, a to su problemi sa unutrašnjim uvom i živcem za ravnotežu, kao i paroksizmalna vrtoglavica – poremećaj kristala, uzroci vrtoglavice u starijim godnama delimično su povezani i sa drugim organima, tako da možemo zaključiti da je vrtoglavica, ili nestabilnost, u starijim godnima multisistemska.

Vrtoglavica može biti povezana i sa poremećajem cirkulacije u mozgu, degenerativnim oštećenjima vratnog dela kičme, poremećajem glikemije, poremećajem rada štitne žlezde, poremećajem cirkulacije u vratu, kao i celokupne cirkulacije, poremećajem vida, poremećajem sluha, a česte su i migrenozne vrtoglavice, emotivni poremećaji i drugo.

Problemi sa žvakanjem i gutanjem muče mnoge ljude i mogu da dovedu do ograničenog unosa hrane i tečnosti

Obično to nisu prave vrtoglavice i opisuju se kao nestabilnost pri hodu ili osećaj ljuljanja. Ipak, najčešće su takozvane paroksizmalne vrtoglavice, koje su vezane za pokrete glave u prostoru, kao i pokrete celog tela u prostoru. Kvalitet života je u takvim stanjima značajno smanjen, ali na svu sreću paroksizmalne vrtoglavice su rešiva stanja.

Na kraju, treba napomenuti da smo se ovde osvrnuli samo na neka od najčešćih stanja koja se mogu desiti i koja se češće dešavaju sa ulaskom u godine. Redovne kontrole, praćenje i osluškivanje svog organizma čine da ova stanja ne predstavljaju preveliki problem, jer i sa njima – život je lep.