Sastanak u ofisu, rukovanje dvojice muškaraca

Ko je najuticajniji u vašem timu – ko je glava, a ko vrat?

Možda ste imali ono malo životne sreće da vas mama ili baka mudro savetuju – muškarac je glava, a žena je vrat. Ona je ta koja može da okrene glavu tamo kuda ona želi, iako je on glava.

Jedna ovakva postavka muško-ženskih odnosa s lakoćom može da se preslika u korporativni svet. Čak iako su korporativne hijerarhije jasno postavljene, poslovna istina može da istupi iz ovako utvrđenih sistema u kojima je na prvu loptu jasno ’ko kosi, a ko vodu nosi’, ili u duhu gorepomenute metafore – ko je glava, a ko vrat.

Zapravo, praksa kaže da se često dešava da osoba koja bi po poziciji u timu trebalo da bude najuticajnija, to nije. Ispostavi se da najveći uticaj ima neko ’treći’.

Mušakarac u crno, poslovnom odelu, na kome stoji natpis front liners- esencijalni čovek za ostvarenje projekta

Ko zna – ko je ko?

Odrediti ko je glava, a ko vrat nije korisno samo u bračnom rasporedu snaga. Ako poslujete, onda znate koliko je važno da ste potpuno upućeni i u raspored snaga u redovima klijenta s kojim biste da sarađujete, da prodate proizvod ili ideju, da izgladite neki nesporazum ili prosto da saznate šta se tamo dešava iza zatvorenih vrata. Ovakve informacije su blaga vredne.

Ma koliko vam bilo vredno, nije lako da saznate ko zapravo ima najveći uticaj u jednom timu. Gledajući u zvaničnu hijerarhiju, to nećete saznati. Biće vam jasno ko je glava, ali ne i ko je vrat. Kako tačno da odredite ko je osoba s najvećim uticajem, jer vam upravo takva treba da biste započeli saradnju?

Grupa istraživača Šeninger, Henkok i Fild mogu vam u tome pomoći formulisanjem pravih pitanja. Tačnije, upućivanjem jednog pitanja.

Jedno pitanje

Identifikovanje osobe koja je ’prava’, i koja ima uticaj i moć odluke u svojim rukama, nije komplikovano. Dovoljno je da sprovedete mini-istraživanje s jednim jedinim pitanjem:

’Kome se obraćate kada želite da saznate šta se tu dešava?’”.

Sasatanak, dodnošenje odluka

Ovako jednostavno pitanje pouzdano otkriva sve što vam treba – identitet osobe koja ima taj svakodnevni uticaj, kako su naveli istraživači. Iz ovoga ćete izvući trostruku korist.

Ako želite da neku ideju ’bacite u etar’, trebaće vam ovakvi influenseri ili osobe od uticaja, koje će odigrati svoju ulogu megafona.

Za ove influensere, troje autora pišu:

Kada ovi ljudi pričaju, ostali zaposleni slušaju. Oni igraju vitalnu ulogu koju viši lideri mogu pametno da iskoriste tako što će im davati informacije koje će naći svoj put u svakodnevnim razgovorima među kolegama. Ove ’megafone’ možete koristiti i van kancelarije.”

Još koristi

Isto tako, istraživači tvrde da razotkrivanje identiteta osobe koja ima uticaj i moć da širi informacije, može da ukaže i na još neotkriveni talenat koji treba iskoristiti. Ovo je poruka za lidere koji u svojim timovima dijagnostikuju ovakve ’megafone’. Topla je preporuka da pronađu načine da neguju ovaj talenat ako ga primete u svojim redovima.

Grupa mladjih saradnika okupljena oko zejaedničkog projekta i stolova

I treće, ako već u timu postoji osoba koja nesumnjivo ima uticaj i vlada veštinama ubeđivanja i umrežavanja, pametno je spojiti je s kolegama koji nisu toliko socijalno aktivni ili inteligentni. Recimo, povučenom dizajneru sa odličnim idejama i te kako treba glasnogovornik koji je dobro umrežen. To je verovatno jedini način da svoje ideje realizuje na najbrži i najbolji mogući način.

Ukratko, otkriti ko je osoba s najvećim uticajem, i to ne na papiru već u praksi, znači i uštedeti mnogo dragocenog vremena i energije.

Zašto se obraćati glavi kad je vrat taj koji odlučuje?