Kampanja za kardiovaskularno zdravlje žena – Go for red

O globalnoj kampanji za zaštitu kardiovaskularnog zdravlja žena već smo pisali, ne znajući da i Srbija učestvuje u njoj

O činjenici da infarkt srca sve češće pogađa žene mlađe od 40 godina u svim zemljama sveta i kampanji Američkog udruženja kardiologa za kardiovaskularno zdravlje žene, već sam pisao na portalu https://tosamja.media/zasto-se-tako-malo-zna-o-infarktu-kod-zena/, ali nisam mogao ni da pretpostavim da i neko u Srbiji učestvuje u njoj. I ne samo da pretpostavim, već i da u skladu s tim održimo predavanje o kardiopulmonalnoj reanimaciji.

Naime, firma Worldwide Clinical Trials (sa sedištem u SAD) koja se bavi kliničkim ispitivanjem lekova, početkom februara u svim svojim ekspoziturama u svetu obeležava crvenom bojom garderobe upravo dan posvećen kardiovaskularnom zdravlju žena.

Početkom februara u više od 60 zemalja crvenom bojom garderobe obeležava se dan posvećen kardiovaskularnom zdravlju žena

Pored predavanja, imao sam priliku da razgovaram o ovoj inicijativi sa dr Tanjom Dimitrijević. (na slici gore)

Dr Dimitrijević je objasnila da ova kompanija globalno obeležava Go for red, dan kao i Heart month, u preko šezdeset zemalja u kojima je prisutna. Naše kolege rado prihvataju inicijative vezane za prevenciju bolesti čime se, naravno, unapređuje i zdravlje ljudi. U Srbiji već treći put zaredom učestvujemo u aktivnostima kojima podržavamo prevenciju kardiovaskularnih bolesti kod žena. Verujemo da je edukacija jedan od nezaobilaznih faktora unapređenja zaštite, u ovom slučaju ženskog zdravlja.