Kakvi su klinci generacije Z i kako sa njima izaći na kraj?

Pripadnici Z-generacije ulaze u poslovni svet, a razlikuju se od starijih milenijalaca i generacije X. Kako sa njima sarađivati?

Poslovni scenario koji je sada već uobičajen je takav da vas u jednom timu može zateći ovakva generacijska podela uloga:

• pripadnik generacije X na čelu ili kao poslodavac;

milenijalac koji se takođe može naći na rukovodećoj poziciji;

• pripadnik generacije Z kao najmlađi, čiji vršnjaci tek ulaze u poslovni svet.

Kako je svet došao do tačke da su se rođeni od 1965. godine do danas podelili na tri grupe i otkud takva podela?

Generacija X rođena je u periodu od 1965. do 1980. Sada imaju od 42 do 57 godina.

Milenijalci su rođeni od 1981. do 1996. Sada imaju od 26 do 42 godine.

Najmlađi su pripadnici generacije Z. Rođeni su od 1997. do 2012. Sada imaju od 10 do 25 godina.

Na ulasku u poslovni svet

Upoznajte generaciju Z

Nije ovakva podela slučajna, niti veštački postavljena. Jasno je da krivca za ove razlike treba tražiti u sve bržem internetu i sve prisutnijoj digitalizaciji koja je ne samo sredstvo, već i životni stil najmlađih.

Kakvi su, u stvari, ovi najmlađi (Z-generacija) koji tek ulaze u poslovni svet i kako se sa njima u potpunosti razumeti?

Z-mladi su deca tehnologije. I ne samo to:

• Generacija Z je samostalnija od starijih. Imaju izraženiji preduzetnički duh.

• Z-mladi imaju visoka očekivanja od sebe i budućnosti.

• Z-mladi vole i cene brzinu. Zapravo je i ne cene, već im se podrazumeva – ako se nešto ne odvija brzo, onda nešto nije u redu.

• Z-generacija je pravi produkt i primer aktuelnog pozitivizma koji neguje pojedinca i njegovu veru u svoje snage i moć lične promene. Tako, oni očekuju lojalnost od kompanija i brendova, a ne nude svoju, niti to smatraju potrebnim.

• Z-mladi su skloni multitaskingu ili takvom pristupu da u isto vreme obavljaju više radnji ili delatnosti. Uglavnom rade bar dva posla.

• Usredsređenost? Fokus? Strpljenje? Nisu im jača strana. Majstorija je zadržati ih na radnom mestu jer njihov stil podrazumeva improvizaciju i nezavisnost.

Brzo uče sve što se tiče digitalnog sveta i veoma su naklonjeni samoobrazovanju. Može se reći da je za njih formalno obrazovanje gubljenje vremena. (Čemu formalna škola kada je sve dostupno na internetu?)

• Z-mladi razmišljaju globalno. Za njih granice nisu prepreka, a ni strani jezici. Zato se ne vezuju posebno za lokalnu sredinu, baš kao što se ne vezuju ni za posao, ni za kompanije.

• Neka istraživanja pokazuju i da je Z-generacija vrlo društveno aktivna i bori se za pravdu.

Milenijalci na potezu

U onom scenariju s početka, gde su članovi tima Z-mladi, tu su i milenijalci , nešto stariji, koji se razlikuju od svojih Z-saradnika. Kako će se jedan milenijalac prilagoditi Z-kolegi kako bi ceo tim bio funkcionalan i doneo planirane rezultate?

Oni su uvek na mreži

Milenijalac mora da iskoristi svoje prednosti, ali i da prihvati zabavu koju će sigurno doneti saradnja sa Z-saradnikom.

• Milenijalac pre svega ima bolje razvijenu pažnju, ali mu nije stran ni multitasking.

• Milenijalac je bolji slušalac i zato treba to da iskoristi u komunikaciji kako bi znao šta Z-kolegu inspiriše i zašto želi da bude deo nečeg velikog, globalnog.

• I milenijalac i Z su ’deca digitalne komunikacije’ i zato će se bolje razumeti. Ali, ipak, milenijalac mora da prihvati da Z nikada neće prestati da telefonira, jer nikada nije živeo bez telefona (milenijalcu je dovoljno da razmenjuje poruke na društvenim mrežama).

• Većina milenijalaca želi da radi tako da može da ostavi trag ili pomogne drugima ili ostvari svoj željeni životni stil. Najbolji su u timu i najprijatnije im je u ekipi koju osećaju kao porodicu. Zato će morati da razumeju Z-pripadnike koji se ne vezuju za kolege i poslove, a prvi zadatak će im biti da mlađim Z-kolegama obezbede poslovno okruženje koje će ih inspirisati bez granica .

Treba navesti i statistički podatak koji se odnosi na starosnu dob korisnika trgovine kriptovalutama, tekovine ovog veka.

Od ukupnog broja, 94 odsto kripto korisnika su milenijalci i predstavnici generacije Z. Tu se, dakle, dobro razumeju. Doduše, milenijalci su aktivni u nešto većem procentu (75 odsto), ali svakako, pripadnici generacije Z tek dolaze i pitanje je koje će tek novine oni doneti.