Kako lečiti petni trn

Primena SCHOCK WAVE terapije, uz poštovanje kontraindikacija, predstavlja neinvazivni, siguran metod za lečenje petnog trna

Petni trn je postojanje koštanog izraštaja na peti sa tabanske strane, gde se plantarna fascija (opna koja obavija plantarni mišić) pripaja za petnu kost.

Na tom mestu dolazi do taloženja kalcijuma i tokom vremena se formira izraštaj u vidu trna. Postojanje petnog trna (calcar calcanei) stvara pacijentima velike tegobe. Prvi simptom je bol.

RTG snimak petnog trna © Privatna arhiva

Pre svega, bol se javlja prilikom stajanja i hodanja. Bol je prvi i glavni motiv pacijentima da se jave lekaru za pomoć. U početku bolesti pacijent zbog bola bira određeni položaj stopala da bi izbegao direktan uticaj težine tela na petu, tako da hoda na spoljnoj strani stopala.

S vremenom, pacijent počinje da hramlje i kada tegobe počnu da mu remete svakodnevni kvalitet života, javlja se lekaru.

U početku bolesti pacijent zbog bola bira određeni položaj stopala da bi izbegao direktan uticaj težine tela na petu, tako da hoda na spoljnoj strani stopala

Dijagnostika

Petni trn se najčešće javlja kod pacijenata koji idu bosi, nose ravnu obuću, npr. papuče japanke, kod promene obuće, kao i kod onih koji pate od prekomerne težine

Da bi se precizno utvrdilo postojanje petnog trna pacijent treba da uradi neku od dijagnostičkih metoda. Najčešće je reč o ultrazvučnoj ili rendgen dijagnostici.

Petni trn se najčešće javlja kod pacijenata koji idu bosi, nose ravnu obuću, npr. papuče japanke, kod promene obuće, kao i kod onih koji pate od prekomerne težine.

Kada se utvrdi postojanje petnog trna, pacijent treba da se javi fizijatru na lečenje.

Lečenje ove bolesti, istorijski gledano, prošlo je kroz više faza. Hirurško odstranjivanje petnog trna nije dalo dobre rezultate, jer je tkivo pete i tabana posle intervencije bilo narušeno i ostajale su višeslojne tegobe.

U petu se mogu ubrizgavati injekcije kortikosteroida. Ta metoda daje dobre rezultate u smislu ublažavanja bola. Nedostatak ove metode lečenja je što ima pozitivan efekat maksimalno do šest meseci i što ne smanjuje veličinu kalcifikata.

Primena fizikalne terapije

Pacijenti mogu da u obuću stave ortozu čiji je cilj da rastereti i amortizuje pritisak na petu i tako delimično smanji bol. Pacijetima se pruža velika lepeza različitih ortoza za petu, sa otvorom u centru ortoze. Ovaj metod smanjuje bol i olakšava hodanje, ali ne može da smanji postojanje petnog trna.

Primena fizikalne terapije podrazumeva kombinaciju fizikalnih agenasa čiji je kumulativni učinak smanjenje bola

Primena kombinovane fizikalne terapije u lečenju kalcifikovanog plantarnog fascitisa ili petnog trna daje dobre rezultate u smislu ublažavanja bola i smanjenja napetosti tabanskog mišića i njegove fascije.

Primena fizikalne terapije podrazumeva kombinaciju fizikalnih agenasa čiji je kumulativni učinak smanjenje bola. Primenjuju se: magnetoterapija, impulsni ultrazvuk, elektroforeza analgetika, laseroterapija i dr.

Lečenje i smanjenje bola

U poslednjih deset godina, zahvaljujući konstrukciji aparata za mehanički udarni talas (SHOCK WAVE), dobijena je mogućnost za lečenje petnog trna. Mehanički udarni talas deluje i na smanjenje bola i na smanjenje veličine kalcifikata.

Mehanički udarni talas se primenjue na mestu gde se nalazi petni trn. Primena se vrši preko terapijskog pištolja u kome se nalazi titanijumska cev sa titanijumskim metkom. Pri ordiniranju ove terapije mora se znati koji amplifikator se koristi, radijalni ili fokusirani, koliko udaraca treba ordinirati, kao i jačnu udarca koja je izražena u barima.

Apart za  SHOCK WAVE © Privatna arhiva

SHOCK WAVE ili, kako pacijenti kažu, „šokna terapija”, radi se jednom u sedam dana; znači, pauza između dve aplikacije je nedelju dana. Broj terapija određuje lekar.

Najmanja je serija od pet terapija, ali je često potrebno uraditi i svih deset terapija. Pacijenti često prekidaju terapiju čim im prestane bol, mada veličina kalcifikata nije smanjena. Kontrola veličine kalcifikata vrši se dijagnostičkim ultrazvukom, koji objektivizuje rezultat, pokazujući da li je došlo do smanjenja.

Kao i sve fizikalne procedure, tako i mehanički udarni talas ima kontraindikacije. Kontraindikacije za primenu ove terapije su: veštački zglobovi ili postojanje nekog ortopedskog materijala, bolesti krvi, zapaljenja različite etiologije, postojanje rana, ugrađen pejsmejker i dr.

Kao i sve fizikalne procedure, tako i mehanički udarni talas ima kontraindikacije

Najšešće pitanje pacijenata kod primene SCHOCK WAVE terapije je da li boli?

Pravilna primena mehaničkog udaranog talasa ne boli. Lekar koji radi praktičnu primenu ove terapije mora da poštuje preporuke proizvođača aparata, što između ostalog podrazumeva primenu adekvatnog kontaktnog gela. Onda terapija ne boli.

Primena SCHOCK WAVE terapije, uz poštovanje kontraindikacija, predstavlja neinvazivni, siguran metod za lečenje petnog trna.