Kako da se oduprete toksičnoj manipulaciji | To sam ja

Kako da se oduprete toksičnoj manipulaciji

Važno je naučiti razliku: da li je cilj da vas neko motiviše da uradite nešto što bi trebalo ili da manipuliše vama da biste uradili nešto što ta osoba želi, a vama ne odgovara

Lepa reč i gvozdena vrata otvara.

Manipulacija ima svoj normalan i patološki oblik. Normalna manipulacija je ono što svakodnevno radi većina ljudi, naime, druge ljude često vidimo kao pomoćnike u ostvarivanju nekih naših potreba.

Ljubazno se obratiti šalterskoj službenici, medicinskoj sestri, trgovcu artikla koji želite da kupite… Učiniti to lepom intonacijom u govoru, pohvalama, komplimentima (jer svaka reč može biti potencijalna manipulacija). Na taj način pokušavamo da ih pridobijemo za sebe u realizaciji naših želja.

U ovakvom obliku, manipulacija predstavlja određenu SOCIJALNU VEŠTINU koja je neophodna da bismo uspešno ostvarili ono što hoćemo. Takva manipulacija ne mora nužno biti štetna za druge ljude, a nama je od koristi. Nije štetna, jer nije usmerena na njihovo povređivanje i sprečavanje da oni zadovolje svoje potrebe, naprotiv, može voditi i zadovoljenju nekih njihovih potreba (da se osete korisno, moćno i poželjno).

Normalna manipulacija nije štetna, jer nije usmerena na povređivanje i sprečavanje drugih da i oni zadovolje svoje potrebe

Socijalne veštine | To sam ja

I kad god ljudima tako prilazimo, mi pribegavamo manipulaciji, ali u njenom normalnom obliku.

Recimo, prijateljsko Zdravo i osmeh, dovoljni su da biste na nekog uticali da vam prijateljski uzvrati pozdrav.

Važno je naučiti razliku: da li je cilj da vas neko motiviše da uradite nešto što bi trebalo ili da manipuliše vama da biste uradili nešto što ta osoba želi, a vama ne odgovara.

Manipulacija ima psihološko značenje koje se odnosi na upravljanje ljudskim ponašanjem i podrazumeva veštinu da se druge osobe (objekti manipulacije) navedu na neke postupke koji služe nekoj posebnoj svrsi ili ličnoj koristi manipulatora.

Savremena kultura ne samo da ohrabruje distancu među ljudima, već podstiče manipulativne tehnike u komunikaciji kao sredstvo nesmetane kontrole drugih. Iako primoravanje ljudi da osećaju ili se ponašaju na određen način predstavlja nesumnjivu „manipulaciju”, mi ipak, i nesvesno, neprestano utičemo jedni na druge i međusobno „manipulišemo” putem našeg ponašanja!

Emocionalna manipulacija

Nekada je teško prepoznati emocionalnu manipulaciju, s obzirom da su takvi ljudi u stanju da vas suptilno nateraju da uradite ono što oni žele, a da se pritom osećate dobro i korisno u vezi s tim.

Nikada ne zaboravite da u kontaktu sa manipulatorom iskrenost ne pomaže (on uvek sve izokrene).

Nikada ne zaboravite da u kontaktu sa manipulatorom iskrenost ne pomaže

Emocionalna manipulacija | To sam ja

Emocionalni manipulatori ne govore o svojim potrebama i željama, oni kroz svoje manevre uzimaju sve što im treba. Često preuzimaju ulogu „žrtve”, a vi radite umesto njih. Da biste to izbegli, recite: „Ja zaista verujem da ćete to sasvim dobro uraditi”.

Emotivno ucenjivanje

Veoma često, budući da se porodični odnosi zasnivaju na uzajamnosti i poverenju, osoba koja manipuliše te odnose može koristiti da bi ostvarila vlastitu korist. „Ja sam tvoj roditelj i ti si dužan/na da brineš o meni, da mi menjaš pelene (ako je roditelj bolestan).”

U takvoj situaciji, odlučno i svrsishodno pronađite adekvatno rešenje i dajte do znanja da se sa vama ne može manipulisati!

Manipulator je često ljut!

Zato sa ljutom osobom ne treba započinjati komunikaciju, sačekajte da se smiri. Ako ste u situaciji, sedite, jer ćete na taj način smanjiti napetost, i pokušajte da razumete šta hoće da vam saopšti.

Manipulatori ne govore otvoreno o vama, već vam to rade iza leđa, a vama govore ono što želite da čujete. Ako vam obećaju da će nešto za vas uraditi, moći ćete da kroz niz neverbalnih znakova shvatite da neće ispuniti obećanje. Zato je važno da to i verbalizujete!

Manipulatori ne govore otvoreno o vama, već vam to rade iza leđa, a vama govore ono što želite da čujete

Emotivno ucenjivanje | To sam ja

Manipulator će se pravdati da će sve učiniti, ali mu vi stavite do znanja da je to sve predstava koju ćete vi prekinuti nekim postupkom (npr. počnite da gledate u drugom pravcu ili u svoj telefon, ili izađite iz prostorije) tako će manipulator videti da vi ne obraćate pažnju.

Osećaj krivice

Ako je neko zaboravio na vaš važan datum, recimo rođendan, izvinjavaće se, navodeći da je i sam imao probleme. Ipak će navoditi da je trebalo da se seti tako važnog datuma, bez obzira što se i on osećao loše!

Na ovaj način manipulator izaziva osećaj krivice u vama, pa se za trenutak možete naći u ulozi tešitelja. Tada je bitno da se ne osvrćete na izjave, ne tešite manipulatora i ne prihvatate nesuvisla objašnjenja.

Upravo u tom trenutku je važan vaš osećaj – ako osetite da vas obmanjuje, to je zaista tako!

Osećaj krivice čini osobu ranjivom, pa je prisutna nelagodnost u komunikaciji.

Bilo je i onih koji su mislili drugačije kada je reč o manipulatoru, smatrajući da je to samo sposobnost uticaja na druge u njihovom ponašanju.

A vi na kraju odlučujete hoće li manipulacija ili uticaj biti dobri ili loši, jer ste u međuvremenu stekli širok uvid u način na koji neprestano utičemo jedni na druge i manipulišemo putem našeg ponašanja.

Navođenje ljudi da govore o sebi je prečica do uspostavljanja dobre veze. Činjenica da svi najviše vole da govore o sebi je u stvari biser mudrosti, tada su šanse da dobijete ono što želite mnogo veće i to je način da osobu dovedete u stanje u kome ne obraća svesno pažnju na ono što radite. Prema tome, ako se nađete u situaciji da budete izloženi manipulaciji u normalnom obliku, onoj koja vas ničim ne ugrožava… prepustite joj se, jer je reč o manipulaciji kao socijalnoj veštini.