Kako da se nosite sa besom

Kako da se nosite sa besom

Dok u dečjem dobu roditelji mogu da utiču na to kako ćemo se odnositi prema osećanju besa i povređenosti, u odraslim godinama dobro je osloniti se na savete stručnjaka

Emocija besa spada u one koje nisu prijatne i svojstveno im je da imaju uticaj na naše telo, misli, osećanja i ponašanje.

Prati nas od detinjstva do zrelog doba, ali dok u dečjem dobu roditelji mogu da utiču na to kako ćemo se odnositi prema osećanju besa i povređenosti, u odraslim godinama dobro je osloniti se na savete stručnjaka.

Naša saradnica Vesna Kostić, specijalista kliničke psihologije, pripremila je iscrpno objašnjenje o tome kakav karakter ima emocija besa, šta je sve može izazvati i kako je najbolje ponašati se u trenutku kada ovaj talas preplavi nas lično ili drugu osobu sa kojom smo u komunikaciji.

Budući da je bes stresna emocija koja nas pomera i emotivno i fiziološki, naročito u ovim vremenima čija je dinamika nepredvidiva, verujemo da će na vaše blagostanje pozitivno uticati saveti kako da izbegnete zamke destruktivnih emocija i sačuvate integritet, strpljenje i pozitivan odnos prema životu.