Srećna, samouverena žena stoji ispred grupe ljudi.

Kako da budete posebni – pet načela na putu do posebnosti

Kada prihvatite činjenicu da ćete sebe najbolje ceniti trudeći se da postanete bolja verzija sebe, na pravom ste putu da postanete posebna osoba. Na taj način ćete imati bolji i ispunjeniji život.

Da bismo postali izuzetni i uspeli da ovladamo sobom, moramo da preuzmemo odgovornost i budemo mentori sami sebi. Nikada nije kasno da ovladate sobom i težite da dostignete svoj pun potencijal, da steknete osobine i usvojite ponašanje posebnih osoba.

Postoji pet različitih načela kojih se pridržavaju posebne osobe – vladanje sobom, zapažanje, komunikacija, postupanje i psihološka uteha.

Šta je vladanje sobom?

Vladanje nečim često izjednačavamo sa veštinom. Ali, to su ipak dve različite stvari.

Vladati sobom, znači da ste, između ostalog, koncentrisani, posvećeni, marljivi, radoznali, prilagodljivi, samosvesni i odlučni.

Ako nam život definišu mentalni sklop, stavovi koje usvajamo i znanje koje stičemo – osećanja i ono što odlučimo da činimo svakog dana ne možemo dostići ako ne vladamo sobom.

Najbrži čovek na svetu Jusein Bolt nije uspeo samo zahvaljujući fizičkoj spremnosti, već je dobro poznavao sopstvene emocije, prednosti, a posebno svoje mane.

• Samostalno se USAVRŠAVAJUĆI, stvaramo temelj znanja.

Ako zaista želite da postanete posebni, već danas počnite da se usavršavate. Krenite da gradite sopstveni temelj znanja.

U pozadini je nebo, a u vazduhu lebdi veliki broj kišobrana, a među njima se izdvaja jedan crveni.

Iskoračite!

Preuzmite kontrolu! Uživajte dok osmišljavate šta želite i treba da znate, i kako ćete to da ostvarite.

Osmislite svoj program usavršavanja.

RAZUMEVANJE sebe kroz analizu sopstvene ličnosti.

Većina ljudi nikada nije spoznala svoju SVEST – ona je skriveno blago. Ne znate šta ona sadrži osim ako je ne probudite, iznesete na svetlost i pretražite svaki njen ćošak.

Svest u svoj svojoj punoći daće vam uvid u to ko ste i razjasniti za šta ste sve sposobni i kuda treba da idete.

Svesne osobe mogu da uklapaju svoje znanje, stručne veštine i činjenično stanje sa dodatnom dinamikom svojih i tuđih osećanja.

Zahvaljujući toj sposobnosti, ove osobe su izuzetno pronicljive i veoma efikasne, znaju da iskoriste svoj potencijal i podstaknu druge da postignu to isto.

EMOCIONALNA RAVNOTEŽA je temelj stabilnosti.

Veliki deo života vrti nam se oko emocija pa me čudi što im ne posvećujemo više vremena, posebno u međuljudskim odnosima i na poslu. Bilo bi dobro držati ih pod kontrolom.

Stres može biti objašnjenje za neuspešnu samokontrolu, ali on nije izgovor.

Izuzetni ljudi se razlikuju po tome što u velikoj meri vladaju svojim emocijama.

Mada, svima nam se povremeno uzburkaju emocije, bilo zbog neprestanih, nerazumnih zahteva na poslu, pritisaka kod kuće, bilo zbog tragedija koje nam se dešavaju. Takve situacije mogu da ugroze ili poremete čak i najkreativnije i najstručnije pojedince među nama.

ISTRAJNOST

Posebni ljudi su istrajni. Možda će nakratko da razmisle da bi obradili informacije koje su prikupili. Međutim, oni se neće izgubiti, a i ako dožive neuspeh više puta… oni ipak nastavljaju dalje.

Suština istrajnosti nije u krupnim koracima, jer možete da izgubite zamah. Ona zahteva doslednost na duže staze.

Zapažanje – uviđanje šta je važno

Od trenutka kada izađemo iz majčine utrobe i sretnemo pogled drugog ljudskog bića, mi zapažamo.

Šta je ono po čemu se prosečna osoba razlikuje od izuzetne?

Posebni ljudi smatraju da je presudno imati bolju svest o sebi, drugima i okruženju. Oni se ističu zato što su spremni da gledaju, zapažaju, istražuju, ispituju i proveravaju i usput uče više o sebi, drugima i svetu oko sebe… uviđajući šta je važno.

U poslu, sposobnost zapažanja obavezan je preduslov koji vam daje prednost u odnosu na konkurenciju.

Inače, unapređujući svoju sposobnost da zapažemo tuđe potrebe, sklonosti, namere i želje, kao i strahove i brige, spremniji smo da se brinemo o drugima i da se čuvamo, umemo da brzo i tačno tumačimo ljude i situacije i jasno nam je šta je najbolje, šta je ispravno i šta je delotvorno.

Grupa ljudi na poslu, žena razgovara mobilnim, u pozadini su muškarac i žena koji gledaju u i pad i komuniciraju.

Komunikacija

Kada savladamo veštine verbalne i neverbalne komunikacije, svoje ideje možemo da iznosimo uspešnije i osmišljenije kako bismo delovali na zdravorazumsko razmišljanje i emocije sagovornika i tako uspostavili veze koje razvijaju poverenje, odanost i sklad u takvoj relaciji.

Komunkacija se smatra najvažnijom veštinom u životu. Ona je smola koja spaja društvo. Neophodna je za razvoj i održavanje međuljudskih odnosa.

Ona nam omogućava da se povezujemo, bilo da planiramo dan sa voljenom osobom, pomažemo detetu koje ima neki problem ili radimo sa kolegama na poslu.

Komuniciramo neprekidno, pa ipak komunikaciju često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ona ne zakaže ili potpuno izostane: na primer, kada se dete povredi pa zove nekoga, a niko mu se ne odazove; kada nas neko bojkotuje ćutanjem…

Budući da smo mi veoma komunikativna vrsta, kada komunikacija izostane ili je loša, dešava se da se lako zbunimo, razočaramo, iznerviramo i, na kraju, pobesnimo.

Posebne osobe koriste komunikaciju koja prevazilazi običan činjenični i funkcionalni sadržaj, ona unapređuje kvalitet međuljudskih odnosa. Ona omogućuje da sarađujemo i izvlači ono najbolje iz svih nas.

To nadahnjuje, čak i menja živote.

Tri su moćne, dokazane osobine koje izuzetni komunikatori ispoljavaju u raznim situacijama – od onih svakodnevnih, do neuobičajenih.

Brižnost: stalna empatija zasnovana na humanosti koja nam je svima zajednička.

Uvažavanje: sposobnost da prihvate tuđa iskustva, zapažanja i emocije.

Čestitost: žive život koji inspiriše druge jer su primer tako što ulivaju poverenje, pouzdani su i posvećeni moralnim i etičkim vrednostima.

Postupanje

„Radi ono što te ispunjava i znaću ko si.”

Ralf Valdo Emerson

Posebne osobe deluju pravovremeno, etički i prosocijalno. Oni „rade pravu stvar u pravo vreme”.

Dela pokazuju kakve smo osobe.

PRUŽATI NAJBOLJE OD SEBE:

To je nepisano pravilo koga se pridržavaju posebne osobe.

U društvu postoji jedno izričito, ali nepisano pravilo, koje je jasno opravdano samo po sebi: opstaćemo i napredovaćemo samo ako brinemo jedni o drugima.

Kada se neko izgubi, mi mu objasnimo gde da ide; kada neko padne, pomognemo mu da se digne; kada je neko tužan, mi ga tešimo; kada je najranjiviji, pružamo mu podršku.

A šta ćete preduzeti zavisi od toga koliko vam je stalo.

Mada, možete pričati da volite, da vam je stalo, ali ako nema postupaka koji potkrepljuju vaše izjave – to su samo prazne reči.

Posebne osobe ne odlažu, ne odbijaju, ne kolebaju se i ne odugovlače, ne propuštaju prilike, ne zabijaju glave u pesak ili pasivno posmatraju sa strane.

One delaju!

Postupci posebnih ljudi ne svode se samo na zadovoljavanje sopstvenih potreba.

Njihov cilj je da unaprede, poboljšaju, povećaju ili uzdignu, ne samo u sadašnjem trenutku već i u budućnosti.

Oni ne žive po sebičnim i ograničavajućim kriterijumima „usluga za uslugu”. Oni pomažu i čine drugima, jer ih to ispunjava.

Neobična žena u prelepoj beloj haljini i velikim braon šeširom na glavi, stoji u polju držeći korpu punu cveća.

Psihološka uteha – najveća moć koju ljudi poseduju

Kada shvatimo osnovnu istinu da ljudi, u suštini, traže psihološku utehu, otkrićemo ono što posebni ljudi već znaju: da je uspešan onaj ko drugima pruža psihološku utehu brinući o njima.

U svemu ovome, kada je reč o posebnim ljudima, ključna reč je – brižnost.

Brižnost je katalizator koji nas podstiče da drugima pružamo psihološku utehu.

Čovek je sposoban da traži i prima takvu utehu i za to nije potreban nikakav veliki ili skupi gest – samo onaj pravi.

Zaključak

Šta god da se desi, zadržite samopouzdanje!

Uradili ste sve što je bilo u vašoj moći. Poruka posebnih ljudi je jaka, oni su pripremljeni, zrače elanom, srdačni su i ulivaju poverenje.

Sve su to postigli vladajući sobom, dobrim zapažanjem i korišćenjem najboljih komunikacionih veština, adekvatnim postupcima i blagovremenom utehom.