Kada vam može pomoći psihoterapeut, a kada life coach

Saznajte sve o suštinskim razlikama između pristupa psihoterapije i life coaching-a, ko ima pravo na ovu titulu i na koji način, kao takvi, mogu da vam pruže pomoć na putu ličnog razvoja i savladavanja problema

U novom videu naše saradnice Vesne Kostić saznaćete sve o načinu na koji u ličnom razvoju možemo koristiti sve prednosti psihoterapije, a što pre svega podazumeva skup znanja, veština i tehnika koje ona koristi i ko može njome da se bavi.

Psihoterapija podrazumeva lečenje razgovorom, a po potrebi i upotrebu medikamentozne terapije koju prepisuje psihijatar. Mada psihoterapija pre svega podrazumeva lečenje razgovorom, šta se dešava u slučajevima kada psihoterapeut sreće klijente koji imaju somatska oboljenja, kada je potrebna interakcija sa različitim specijalističkim profilima, ne samo sa psihijatrima, već i onkolozima, ginekolozima, endokrinolozima i posebno gastroenterolozima…

Naša saradnica, koja je i licencirani life coach, objašnjava koje su osnovne razlike između psihoterapije i life coaching-a – reč je o terminu koji je odavno osvojio javni prostor i medije, pa je potrebno razumeti na koje izazove odgovara i šta su njegovi alati. I, shodno tome, ko stvano može da se predstavlja kao life coach da bi pružio pomoć ove vrste.