Jedna, samo jedna vaša osobina vodi do poslovnog uspeha | To sam ja

Jedna, samo jedna vaša osobina vodi do poslovnog uspeha

Savremeni naučnici su se usaglasili, i sigurniji su nego ikada da poslovni uspeh zavisi od samo jedne osobine ličnosti

Ako bi vam neko rekao da postoji jedna, samo jedna osobina od koje zavisi vaše ostvarenje na poslu – zarada, saradnja s kolegama i sve što se svodi pod uspešan poslovni život – sigurno biste dali sve od sebe da je razvijate do krajnjih granica.

Pronalaženje zajedničkog poslovnog dogovora | To sam ja

Zvuči vrlo jednostavno – uspeh poslovne strane vašeg života i samo jedna osobina koja do nje vodi.

Možete reći da je ovakav stav u najmanju ruku površan ili naivan. Ali, daleko je od toga. Iza njega stoje brojna psihološka istraživanja, i to savremena, sprovedena u poslednjih nekoliko godina.

Aktuelna svetska dešavanja i pomeranja na više nivoa, od ličnih do međuljudskih i ekonomskih, dobila su kao posledicu i nove kriterijume koji vladaju poslovnim okruženjem.

Jedna od pet crta ličnosti

Ta jedna osobina koju izdvajaju savremena istraživanja je saradljivost. Ovo je jedna od pet velikih crta ličnosti, kako to psiholozi vole da pišu. Pored saradljivosti, sledeće crte ličnosti čine veliku petorku:

 • Neuroticizam
 • Ekstraverzija
 • Otvorenost
 • Savesnost

Ovakva klasifikacija proistekla je iz potrebe da se pronađe veza između ličnosti, poslovne uloge i opšteg životnog uspeha. Ako izmerite svaku od pomenutih pet crta ili dimenzija ličnosti, prepoznaćete i razumeti koji je to posao koji vama odgovara i koji će biti vaš prostor da se poslovno ostvarite.

Ako imate izraženu crtu saradljivosti, to znači da se drugi s vama lako dogovaraju, lako komuniciraju, kooperativni ste, prijateljski nastrojeni i verovatno optimista

Poslovni sastanak | To sam ja

Šta znači biti saradljiv?

Ako imate izraženu crtu saradljivosti, to znači da se drugi s vama lako dogovaraju, lako komuniciraju, kooperativni ste, prijateljski nastrojeni i verovatno optimista. Omiljen ste član tima, retko skeptični i saosećate sa kolegama.

Aktuelna svetska dešavanja i pomeranja na više nivoa, od ličnih do međuljudskih i ekonomskih, dobila su kao posledicu i nove kriterijume koji vladaju poslovnim okruženjem

Poslovno druženje sa kolegama | To sam ja

Nasuprot tome, ako je crta saradljivosti slabije izražena i razvijena, drugi će vas lako prepoznati kao egocentričnu i namrgođenu osobu, skeptičnu i takmičarski nastrojenu.

Kako se saradljivost oslikava na poslu?

U pomenutim istraživanjima psiholozi su dovodili u direktnu vezu saradljivost i posao, i pokazali kako to zapravo ova osobina donosi korist i zaposlenima, i biznisu uopšte.

 • Saradljiva osoba ima potrebu da raste i da se menja, brine za druge i to pokazuje, što značajno utiče na pozitivnu atmosferu među kolegama.
 • Saradljivost znači i prihvatanje života onakvog kakav je, lako uključivanje u nove kontekste, okruženja i institucije, što svakoj sredini donosi novi entuzijazam.
 • Saradljiva osoba ima istinsku potrebu da ulaže u odnose s drugima i da te odnose održava pozitivnim.
 • Timski rad je za saradljivu osobu najbolje moguće poslovno okruženje.
 • Dobro za svaki biznis je volja zaposlenih da rade kvalitetno i ulažu napore u zadatke koje im se postavljaju, a saradljiva osoba je u tome najbolja.
 • Saradljiva osoba neće stavljati akcenat na rezultate ličnih dostignuća već će se truditi da ceo tim postiže dobre rezultate, s tim da će biti vrlo popustljiva kad su u pitanju postignuća drugih članova tima.
 • Ovakva osoba neće kršiti pravila i vrlo je osetljiva na postavljene društvene norme, kojima ukazuje poštovanje svojim postupcima.
 • Kapacitet da se uspešno uklopi u novu sredinu ili poslovnu ulogu doprinosi napretku celokupnog biznisa u koji je saradljiva osoba uključena.

Poslovni uspeh kao zaključak

Jedan od naučnika koji su se bavili ovakvim istraživanjima profesor Majkl Vilmont, napisao je u zaključku svog rada:

Sada znamo da je ova crta ličnosti veoma važna, i to sada više nego ikada. Saradljiva osoba u osnovi iskreno želi da pomogne drugima i da zida pozitivne međuljudske odnose, koji su izuzetno važni u savremenim kompanijskim hijerarhijama i organizaciji.

Poslovna saradnja | To sam ja

Nikada ne znate šta vaš kolega ili zaposleni oseća, koji teret donosi na posao, šta ga muči. Ali, ako u timu imate saradljive ljude, ostali će lakše podnositi svoje probleme i imaće osećaj da su prihvaćeni i da ih poslovni saradnici razumeju i podržavaju.”

Sve ovo govori da poslovna atmosfera u kojoj vlada saradljivost donosi dobrobiti svakoj strani i poslovni uspeh na ličnom, ali i kompanijskom planu. Jeste li i koliko saradljivi?