Reiki - dve ruke i sinonimi za reiki isceljenje -ljubaznost, duša, balans, mudrost, relaksacija

Isceljujuća energija – verujemo li u „dodir koji leči”?

Biti ili imati, pitanje je sad? I dalje, kao hipnotisani samo materijalnom ravni postojanja, živimo u svetu njenog favorizovanja, u kome čoveka određuju poslovi, kontakti/veze, ubrzani tempo, materijalni ciljevi i dobra. Zbog konstantne trke za svim tim „imati – imanjem”, čovek ulazi u začarani krug neispunjenih želja, nezadovoljstva, stresa, dok duševna ravan vapi za prepoznavanjem, ispunjenjem i „bivanjem”.

Ko sam stvarno JA? Da li ja JESAM ili ja IMAM, a zapravo – kako izbalansirati i materijalnu i duhovnu polarnost života? Upravo Reiki energija pomaže da izađemo iz začaranog kruga prepreka formiranih sa fizičke i kauzalne ravni, kako bismo pronašli smirenje u sebi, radost života i svest o jedinstvu sa svime što nas okružuje.

Kako bi oslobodili dušu!

Braon pero i simboli reikija

Reiki – osvešćenje svih nivoa postojanja

Već sam pisala da je Reiki univerzalna energija, konstantno prisutna svuda oko nas i u nama, čije je izvorište u transcendentalnom stanju svesti. Nije čovek otkrio Reiki već je Reiki čoveku otkrio svoje postojanje. Reiki nije samo energija već je i inteligencija, što znači da nije čovek otkrio tehnike primene Reikija već je inteligencija, koja je Reiki energija, čoveku otkrila u njegovom telu da je ona tu.

Primenu Reikija omogućavaju energetski tokovi kroz ljudsko telo, kojima Reiki energija prolazi. Ti tokovi povezuju sedam energetskih centara (čakri). Prolazeći kroz energetske centre, Reiki omogućava osvešćenje svih nivoa našeg postojanja, kao i ono najvažnije – osvešćivanje jedinstva.

Dodir koji leči, ruka izmedju dva dlana

Možemo reći da ova energija prolazi kroz telo poput vatre koja pali i sagoreva sve ono što nije za naše dobro, pročišćava toksine na svim nivoima postojanja kako bi stigli u osećaj blaženstva i jedinstva s Bogom. Kada kažemo na svim nivoima postojanja, misli se na fizički nivo, kao i na kauzalni, koji podrazumeva emotivni, mentalni i duhovni nivo našeg postojanja. Danas svedočimo da se u našem kauzalnom telu stvaraju energije koje imaju manifestaciju u fizičkoj ravni.

Svaki uzrok ima svoju posledicu. Pitanje je samo da li ćemo lečiti posledice ili isceljivati uzroke naših disharmonija i senki?! Mi smo celina, i svaki nivo utiče jedan na drugi. Svaki se čovek rađa sa određenim predispozicijama (pozitivnim i negativnim). Međutim, svaki čovek kao svesno biće ima i slobodnu volju da odluči kako će se osećati, kako će razmišljati i kakva će uverenja i stav imati prema situacijama i okolnostima u životu.

Neke stvari ne možemo promeniti, ali ono što zasigurno možemo jeste – promeniti sebe! Možemo promeniti naše misli, emocije i dela u cilju postajanja bolje osobe – osobe koja unosi svetlost u sve odnose i događaje!

Mir u duši- Reiki i emocije

Delovanje Reikija na emotivno telo dovodi do stabilnosti emocija i mira u duši. Delovanjem Reikija na mentalni ili psihički deo, telo dolazi do pročišćavanja negativnih misli i stabilnosti psihe. Otvaranjem Reiki energije menjamo naše biće i „putujemo” prema jedinstvu s Bogom. Delovanje Reikija na fiziološku ravan dovodi do isceljenja određenih bolesti.

Reikiiscelitelj izvodi tretman nad srcem

Da bismo postigli tu jednotu i jedinstvo, naš ego mora nestati, što znači da više mislimo na ono što je oko nas, počinjemo više davati sebe drugima, služimo drugima, pomažemo svemu što nas okružuje, i vidimo sebe u svemu što je oko nas. Odnosimo se prema svemu s puno ljubavi, baš i kao prema sebi. Na Reiki seminarima uči se, između ostalog, kako se polažu dlanovi na određene tačke na telu (sebe/drugih), odnosno, uče se određeni položaji ruku.

Kada postavimo ruke na svoje ili telo druge osobe (kao i u radu na daljinu), mi gubimo svoje „ja”, jer postajemo kanal životne energije – provodnik. Mi nismo ti koji daju Reiki već smo samo kanal za njen prolazak. Kanal koji kroz dodir sa svesnim prolaskom energije omogućava da se isceljenje desi! Verujemo li u svetlost ili mrak, i dalje je sumnja? Verujemo li u svoju elektrozvučnu prirodu i isceljujuću moć svesno odabranih vibracija? Verujemo li u „dodir koji leči”?

Grli vas glasom do sledećeg nastavka priče o isceljujućoj energiji,

Ana