par čita knjige u krevetu

Inflacija seksa tokom pandemije ili – najbolje tek dolazi

Čini se da o seksualnosti, kao najvažnijoj oblasti ljudskog života, nije dovoljno pisano; bilo je neophodno vreme da se sagledaju sve promene koje su uticale na najintimniji deo života ljudi tokom pandemije

Pandemija je uticala na sve sfere života tako brzo i na takav način da ne stižemo da primetimo koliko su se stvari promenile. Socijalno distanciranje učinilo je svoje, pa je mnogo analiza i članaka napisano o problemima raznih starosnih grupa, od najmlađih, pa do seniora koji su bili pod posebnim pritiskom. I sam sam pisao o svim tim problemima i neophodnosti vežbanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje.

Čini se da o seksualnosti, kao najvažnijoj oblasti ljudskog života, nije dovoljno pisano; bilo je neophodno vreme da se sagledaju sve promene koje su uticale na najintimniji deo života ljudi.

Tako su svetski mediji ukazali na porast upotrebe seksualne tehnologije tokom pandemije, usled nedostatka mogućnosti ličnog kontakta.

Istraživači smatraju da su seksualne aktivnosti u godini pandemije odražavale mehanizam suočavanja s psihološkim stresom i borbe za održavanje sopstvene seksualnosti

U istraživanju Less Sex, but More Sexual Diversity rađenom na uzorku od 1.559 odraslih osoba (prosečna starost 34 godine), 44% ispitanika izjavilo je da je kvalitet njihovog seksualnog života opao od početka pandemije, dok je skoro isti broj ljudi (43%) rekao da je ostao nepromenjen.

Generalno, i solo i partnersko seksualno ponašanje smanjilo se tokom pandemije, u poređenju sa seksualnim ponašanjem prijavljenim u prethodnoj godini.

Svojevrsna revolucija

Iako je seksualno ponašanje zabeležilo opšti pad, 20 odsto učesnika prijavilo je da je pokušalo bar jednu novu seksualnu aktivnost tokom pandemije: isprobavanje novih seksualnih pozicija, sex tech, slanje golišavih fotografija, deljenje seksualnih fantazija, gledanje pornografije, samozadovoljavanje ili traženje informacija u vezi sa seksom na internetu.

Neko bi rekao cyber seks, s obzirom da je pandemija verovatno izazvala povećani stres i usamljenost kod učesnika. Autori smatraju da su seksualne aktivnosti odražavale mehanizam suočavanja s psihološkim stresom i borbe da održe svoju seksualnost.

Očigledno je da seksualni život mnogih ljudi prolazi kroz svojevrsnu revoluciju u kojoj proširuju svoj seksualni repertoar koristeći internet. Zbog svega toga, neke zemlje, na primer Austrija, kao legitiman razlog kretanja u lokdaunu dozvoljavale su susret partnera ako žive u različitim delovima garda.

Očigledno je da seksualni život određenog broja ljudi prolazi kroz svojevrsnu revoluciju u kojoj proširuju svoj seksualni repertoar koristeći internet

Iako izveštaji medija sugerišu da je porast sex tech-a sveprisutan, verovatno je da se seksualni život nekih ljudi menja više nego drugih. Na primer, ljudi koji žive sami žele da koriste sex tech zbog ograničenih mogućnosti za lični kontakt. Pored toga, osećaj seksualne želje, usamljenosti i stresa podstiče seksualne adaptacije radi ispunjavanja psiholoških potreba ili ublažavanja negativnih stanja raspoloženja.

Seks Tech

Seksulana tehnologija podrazumeva tehnologiju koja je dizajnirana tako da poboljša, inovira i unapredi seksualnost i seksualno iskustvo.

Dr Fauči bez odgovora

Čini se da ni „struka” nije imala odgovor na pitanje u vezi sa seksom i koronom. Čak i izvikani dr Fauči nije znao da kaže više od: „Ako tražite prijatelja, sedite u sobi, stavite masku i ćaskajte. Ako želite da postanete malo intimniji, onda je to vaš izbor u vezi sa rizikom.”

I taman kada smo pomislili da polako klizimo u virtuelni svet Blejd ranera (Blade Runner) pronašao sam knjigu profesora sa Jejl univerziteta dr Nikolasa Hristakisa, Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live.

Evo nekoliko misli dr Hristakisa koje su mi se dopale.

1. „Pošasti i pandemije se završavaju. Uvek se završe. Završile su se i pre nego što smo imali vakcine da odgovorimo na njih. A način na koji reagujemo na ove patogene mikroorganizme (viruse, bakterije…) – na primer, kroz socijalno distanciranje – određuje snagu kojom oni pogađaju naše društvo.”

2. „Naš svet se promenio. Pojavio se novi smrtonosni patogen koji cirkuliše. Nismo prvi ljudi koji su morali da se suoče sa ovom pretnjom i moraćemo da budemo zreli i odrasli u toj situaciji.”

Iako je seksualno ponašanje zabeležilo opšti pad, 20 odsto učesnika je prijavilo da je pokušalo bar jednu novu seksualnu aktivnost

3. „Sa završetkom pandemije, svi trendovi će biti obrnuti. Ljudi će neumorno tražiti socijalne interakcije, što bi moglo da uključi seksualnu razuzdanost, liberalno trošenje i obrnutu religioznost.”

Pošto je dr Hristakis predskazao da će pandemija prestati 2024. godine, ostaje nam da sačekamo i da verujemo da najbolji dani dolaze. Proslava Nove 2021. bila je tek prvi korak.