Energija je razlog zašto neki ljudi izgledaju mlađe

Energija je razlog zašto neki ljudi izgledaju mlađe

Istraživanja pokazuju da oni koji su aktivni imaju manje godina od hronoloških, za razliku od onih koji vode pasivne životne stilove i imaju često više godina od godina po krštenici

Ponovo sam diskutovao sa studentima o starosti. Jednostavna poruka sportske medicine je da starost u velikoj meri zavisi od fizičke aktivnosti. Dokazano je da aktivni šezdesetogodišnjak može da ima više mišića nego dvadesetogodišnjak, ali i da ima veću aerobnu potrošnju. Procenat telesnih masti je takođe siguran pokazatelj, posebno zbog toga što, u zavisnosti od načina merenja, može da se dovede u korelaciju sa metaboličkom ili biološkom starošću. Činjenica je da se ljudi upravo razlikuju po biološkoj starosti jer, u zavisnosti od životnog stila koji vode, ona najčešće nije podudarna sa hronološkom starošću. Istraživanja pokazuju da oni koji su aktivni imaju manje godina od hronoloških, za razliku od onih koji vode pasivne životne stilove i imaju često više godina od godina po krštenici.

Naime, sama metabolička starost može da se računa na različite načine, ali najjednostavnija metoda je bioimpedanca, odnosno merenje otpora tela, koji predstavlja deo algoritma za računanje. Naravno, važno je čiji je algoritam, a literatura i iskustvo je pokazalo da je najpouzdanija TANITA formula prve kompanije na svetu koja se bavi vagama sa bioimpedancom.

Te moderne vage, između ostalih parametara, daju još i procenu fizičke aktivnosti, mere koštanu masu, mišićnu masu, telesnu vodu i ono zbog čega su napravljene – procenat masti.

Upravo energija koju imamo nam daje snagu, lepotu i čini nas mlađim

Energija koju imamo nas izdvaja

Kad već spominjem bioimpedancu, čini mi se sasvim svrsishodno da se podsetimo Omovog zakona kojeg smo učili još u osnovnoj školi, a koji kaže da je struja koja prolazi kroz provodnik između dve tačke direktno proporcionalna naponu na istim tačkama tog provodnika, a obrnuto proporcionalna njegovom električnom otporu. I tako, otpor našeg tela metaforično predstavlja i meru energije koju imamo. Naime, sam metabolizam je proces u kome dolazi do modifikacije hemijskih jedinjenja u živim organizmima i ćelijama sa ciljem stvaranja energije neophodne za život.

Bore treba da nas podsete samo na to koliko smo se smejali i uživali u životu

Ovo je možda najjednostavnije objašnjenje zašto ljudi koji po metaboličkoj starosti imaju manje godina, imaju više energije. Upravo energija koju imamo nam daje snagu, lepotu i čini nas mlađim. Činjenica je da energični ljudi uvek izgledaju mlađe za svoje godine, a da ma kakve intervencije uradili na sebi i svom licu, godine ne mogu da se sakriju, ako nemaju neophodnu energiju. Ispada kao matematička formula, što u suštini i jeste, da je otpor u našem organizmu obrnuto proporcionalan energiji koju imamo.

Mnogi mislioci našeg doba, kao na primer Scila Elvorti (Scilla Elworthy), koja je zbog svojih mirovnih inicijativa tri puta predložena za Nobelovu nagradu, upravo u energiji koju čovek poseduje vidi svu moć i lepotu jednog bića. Ono što nam se nameće kao imperativ – da treba da se trudimo da izgledamo mlađe, po njoj je suprotno od onoga čemu treba da težimo. Činjenica je da prazninu i nedostatak energije unutar nas ne možemo da zamenimo nikakvim metodama podmlađivanja, pa ni opsesijom da izgledamo mlađe. Sve to postaje opterećujuće i naporno, a suština je potpuno drugačija.

Činjenica je da energični ljudi uvek izgledaju mlađe za svoje godine, a da ma kakve intervencije uradili na sebi i svom licu, godine ne mogu da se sakriju, ako nemaju neophodnu energiju

Zračimo koliko energije imamo

I po Omovom zakonu i po Scili, energija koju odajemo je jedina relevantna. Za to nam možda i ne treba ovoliko objašnjenja, jer je dovoljno da razmislimo o ljudima koje poznajemo, za koje znamo da vode zdrav način života i vežbaju i koji izgledaju drugačije od ostalih. Ne samo da imaju više samopouzdanja, već svojom energijom zrače sa više emocija i saosećanja u svakodnevnim izazovima. Po Scili, to je i pitanje koliko volite sami sebe, jer često od toga zavisi mogućnost da pronađete dovoljno energije za svakodnevne izazove.

Posebno je interesantan eksperiment Američkog udruženja penzionera (https://www.aarp.org/). Njihove predrasude da su stari svi oni koji imaju 40 i više godina razbio je susret sa ljudima koji imaju 50 i više godina. Jednostavno, milenijalci su naučili da je najvažnije kako se čovek oseća i šta sve još može i želi da uradi. Konačno su shvatili da sve dok ljudi uče i rade godine nisu važne, jer tek kada stanu, onda počinju da stare, upravo zato što zaustavljaju sve energetske procese.

Zbog toga je najbolji savet da ne prestanemo da budemo aktivni. Zračićemo uvek onoliko koliko imamo energije, jer je privilegija da razumemo da izgledamo onako kako se osećamo i koliko energije imamo, a da bore treba da nas podsete samo na to koliko smo se smejali i uživali u životu.