Efikasnost vakcina protiv velikih boginja u prevenciji majmunskih boginja

Neophodno je da se što pre izborimo sa ovom epidemijom majmunskih boginja, jer će sa sve većim brojem zaraženih, u sve većem broju zemalja, to biti sve teže, a rizici će biti sve veći

Majmunske boginje daju kliničku sliku koja podseća na velike boginje. Međutim, velike boginje lakše se prenose i češće su fatalne (letalitet oko 30 odsto) u poređenju sa majmunskim boginjama. Eradikacija (iskorenjenost) velikih boginja na globalnom nivou je proglašena 1980. godine, nakon sprovođenja globalne kampanje vakcinacije i suzbijanja. Ubrzo nakon što su velike boginje iskorenjene, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je konsolidovala preostale zalihe virusa variole u dve laboratorije, u Ruski državni istraživački centar za virologiju i biotehnologiju i laboratoriju u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti.

SZO je odlučila da zalihe virusa treba uništiti, ali tek kada istraživači razviju nove ili poboljšaju postojeće dijagnostičke testove, antivirusna sredstva i vakcine zasnovane na informacijama prikupljenim iz živih uzoraka virusa, u slučaju da se velike boginje ponovo pojave usled nesreće u laboratoriji ili bioterorizma.

Strah međunarodne zajednice od povratka velikih boginja i dalje je prisutan, jer su velike boginje samo u 20. veku ubile preko 300 miliona ljudi. Pogotovo je bioteroristički napad antraksom, u Sjedinjenim Američkim Državama 2001. godine, ponovo zabrinuo sve zdravstvene zvaničnike zbog moguće zloupotrebe i virusa velikih boginja, za koji je dobro poznato da predstavlja najmoćnije biološko oružje na svetu.

Majmunske boginje izazivaju veliku zabrinutost

Do maja 2022. godine, majmunske boginje su se retko širile van Afrike, gde je ova bolest endemska. Ali izveštaji o nekolicini slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu početkom maja 2022. godine signalizirali su da se epidemija preselila u Evropu.

Od 7. maja 2022. godine do danas, prema podacima Our World in Data, jasan je trend porasta registrovanih slučajeva majmunskih boginja, ali i pojave prvih smrtnih ishoda. Broj prijavljenih slučajeva majmunskih boginja 10. avgusta iznosio je 33.409 u 84 zemlje sveta, a broj umrlih je bio deset. SZO je 24. jula 2022. proglasila epidemiju majmunskih boginja globalnom zdravstvenom vanrednom situacijom.

Postoji velika zabrinutost da majmunske boginje ne postanu endemske (stalno prisutne) van do sada poznatih endemskih područja u Africi. Tome može da doprinese činjenica da majmunske boginje imaju sposobnost da zaraze širok dijapazon sisara, poput veverica, pacova, puhova i majmuna u Africi.

Takođe, postoji opasnost da bi virus majmunskih boginja mogao da se odomaći u drugim životinjama i počne da prelazi sa vrste na vrstu. Neophodno je da se što pre izborimo sa ovom epidemijom majmunskih boginja, jer će sa sve većim brojem zaraženih, u sve većem broju zemalja, to biti sve teže, a rizici će biti sve veći.

Opšte mere prevencije

Ključne mere u prevenciji majmunskih boginja su podizanje svesti o faktorima rizika i edukacija ljudi o merama koje treba da preduzmu da bi smanjili izloženost virusu. Jasno je da su zdravstveni radnici i članovi domaćinstva u većem riziku od infekcije.

Najvažnije je sprečiti blizak kontakt osetljivog lica sa zaraženim osobama. Svaku zaraženu osobu treba izolovati. Svako ko je bio u kontaktu sa inficiranim životinjama ili obolelima od majmunskih boginja treba da prati svoje zdravlje tj. da prati pojavu simptoma ili znakova vezanih za majmunske boginje 21 dan nakon poslednjeg kontakta. Potrebno je sprovoditi redovnu higijenu ruku nakon kontakta sa inficiranim ljudima ili zaraženim životinjama.

Važno je izbegavati nezaštićeni kontakt sa divljim životinjama, posebno bolesnim ili mrtvim, uključujući njihovo meso, krv i druge delove. Temeljno kuvanje hrane koja sadrži zaraženo životinjsko meso ili delove sprečava nastanak infekcije.

Svako ko je bio u kontaktu sa inficiranim životinjama ili obolelima od majmunskih boginja treba da prati svoje zdravlje tj. da prati pojavu simptoma ili znakova vezanih za majmunske boginje 21 dan nakon poslednjeg kontakta

Da li vakcina protiv velikih boginja štiti od majmunskih boginja?

Prema CDC-u, prethodna vakcinacija protiv velikih boginja pruža određenu zaštitu od majmunskih boginja, iako ta zaštita s vremenom slabi. Stručnjaci savetuju da svako ko je primio vakcinu protiv velikih boginja pre više od tri godine i ima povećan rizik od majmunskih boginja, treba da dobije vakcinu protiv majmunskih boginja.

Vakcine koje se koriste u prevenciji majmunskih boginja

Za prevenciju bolesti majmunskih boginja mogu se koristiti dve vakcine, JYNNEOS i ACAM2000. JYNNEOS vakcina (poznata kao Imvamune/Imvanex u Evropi) je odobrena za prevenciju bolesti majmunskih i velikih boginja od septembra 2019. godine. ACAM2000 vakcina je odobrena za prevenciju velikih boginja i dostupna je za upotrebu protiv majmunskih boginja u skladu sa protokolom proširenog pristupa istraživačkom novom leku (od avgusta 2022. godine). Interesantno je da se ispituje Aventis Pasteur vakcina protiv velikih boginja (APSV) za koju se očekuje da će biti slična ACAM2000 vakcini.

Stare vakcine protiv velikih boginja – vakcine prve i druge generacije

Dryvax, vakcina prve generacije protiv velikih boginja, licencirana je 1944. godine za Wyeth Laboratories, Inc. of Madison, N.J. i proizvodila se do sredine 1980-ih kada je proglašena eradikacija velikih boginja. Savetodavni komitet CDC za praksu imunizacije odobrio je, 2001. godine, revidirane preporuke da se laboratorijsko i zdravstveno osoblje koje je profesionalno izloženo ortopoksvirusima koji mogu zaraziti ljude vakcinišu vakcinom protiv velikih boginja.

Američka Uprava za hranu i lekove je avgusta 2007. godine licencirala ACAM2000 (Acambis, Inc., Cambridge, Massachusetts) vakcinu koja je zamenila jedinu do tada korišćenu Dryvax vakcinu protiv velikih boginja. Ova vakcina preporučuje se laboratorijskom i zdravstvenom osoblju (npr. lekari i medicinske sestre) koji su u riziku od infekcije.

Razlika između vakcina prve i druge generacije

Prva generacija vakcina dobijana je zaražavanjem životinja, uglavnom goveda, a druga se priprema na kulturi tkiva. Obe vakcine aplikuju se grebanjem pokožice ili skarifikacijom. Skarifikacija je podrazumevala da se naprave dve ogrebotine (lancetom) na spoljnoj strani leve nadlaktice, a na mesto skarifikacije nanosi se po jedna kap vakcine. Tek 1968. godine pojavila se dvokraka (dvoroga) ili bifurkaciona igla.

Između dva roga igle zadržava se minimalna količina vakcine koja je dovoljna za vakcinisanje. Igla se koristi za ubod kože 10-15 puta za nekoliko sekundi. Od 1972. godine primenju se vakcinalni pištolj, kojim je moguće, prislanjanjem uz kožu, u nju ubaciti pod velikim pritiskom tačno određenu dozu vakcine (sa po 10-15 plitkih uboda iglom).

Ako je vakcinacija uspešna, za 3 do 4 dana na mestu vakcine se razvija crvenilo koje prerasta u čvorić (papula). U prvoj nedelji, papula postaje mehurić (vezikula), a zatim se puni gnojem (pustula). Tokom druge nedelje, lezija počinje da se suši i formira se krusta. Krusta otpada u trećoj nedelji, ostavljajući karakterističan ružičasti ožiljak.

Ljudi koji se prvi put vakcinišu imaju jaču reakciju od onih koji se revakcinišu. Važno je voditi računa o mestu aplikovanja vakcine kako bi se sprečilo širenje virusa sa mesta vakcinacije na druge delove tela ili na druge ljude.

Vakcinu ne treba davati osobama ako imaju oslabljen imunosistem, trudnicama i dojiljama. Pored toga, zdravstveni radnici treba da odluče da li mogu da se vakcinišu osobe sa kožnim oboljenjima kao što su ekcem, dermatitis (upala kože) ili psorijaza, jer su pod povećanim rizikom od komplikacija.

Nove vakcine protiv velikih boginja – vakcine treće generacije

JYNNEOS vakcina je odobrena u Evropi 2013. godine, a 2019. godine od strane američke Uprave za hranu i lekove (engl. Food and Drug Administration, FDA ili USFDA). Odbor za lekove za humanu upotrebu Evropske medicinske agencije je 22. jula 2022. godine (dan nakon što je SZO proglasio globalnu vanrednu situaciju zbog majmunskih boginja), preporučio uključivanje ove antivirusne vakcine u zaštitu odraslih protiv majmunskih boginja.

Vakcina je živa. Sadrži atenuirani (oslabljeni) oblik virusa vakcinije pod nazivom „vakcinija Ankara”, koji je povezan s virusom velikih boginja i ne može da se replicira u ćelijama. Proizvođač ove vakcine je Bavarian Nordic (Danska). Preporučuje se za osobe stare 18 i više godina koje su u riziku od infekcije bilo kojim od ovih virusa.

JYNNEOS vakcina je licencirana kao serija od dve doze koje se primenjuju u razmaku od 28 dana (4 nedelje). Standardni režim doziranja, koji je odobrila FDA, podrazumeva subkutano (pod kožu) davanje vakcine u dozi od 0,5 ml i to osobama uzrasta 18 i više godina. Od 9. avgusta 2022. godine standardni režim doziranja je odobren i za osobe mlađe od 18 godina (pod odobrenjem za hitnu upotrebu). Alternativni režim apliciranja vakcine za osobe starosti ≥18 godina podrazumeva intradermalnu primenu vakcine u dozi od 0,1 ml. Primena vakcine na ovakav način doprinosi povećanju broja dostupnih doza vakcine JYNNEOS do pet puta. Rezultati kliničke studije su pokazali da manja intradermalna doza ne daje lošiji imunološki odgovor u odnosu na standardnu subkutanu dozu vakcine.

Ako se druga doza ne primeni tokom preporučenog intervala, treba je primeniti što pre. Nema potrebe za ponovnim davanjem obe doze vakcine ako postoji produženi interval između doza.

Kada osoba primi vakcinu, stvaraju se antitela na virus „vakcinija Ankara” koja štite i od majmunskih i velikih boginja. Ova vakcina je posebno korisna za osobe koje ne mogu primiti vakcinu koja sadrži replicirajuće viruse (ACAM2000), kao što su osobe s oslabljenim imunosistemom.

Takođe, ova vakcina se ne koristi samo za preekspozicionu zaštitu (zaštitu pre izlaganja infekciji), nego i za postekspozicionu zaštitu (zaštita posle izlaganja virusu). CDC preporučuje da se vakcina da u roku od četiri dana od dana izlaganja infekciji kako bi se sprečio početak bolesti. Ako se daje između 4. i 14. dana nakon dana izlaganja, vakcinacija može smanjiti simptome bolesti, ali ne može sprečiti nastanak bolesti. Ako su se simptomi majmunskih boginja već pojavili, JYNNEOS vakcina se ne preporučuje!

Da li je dovoljna zaštita jednom dozom JYNNEOS vakcine?

Smatra se da su pojedinci potpuno vakcinisani dve nedelje nakon primanja druge doze JYNNEOS vakcine. Trajanje imuniteta nakon dve doze ove vakcine nije poznato.

Pojedinci sa jednom dozom vakcine ne smatraju se potpuno vakcinisanim, ali postoje neki dokazi koji ukazuju na to da oni mogu da steknu određenu zaštitu sa jednom dozom vakcine. Pošto možda nisu potpuno zaštićeni, vakcinisanim osobama se i dalje preporučuje da preduzmu dodatne mere za zaštitu od zaraze ili širenja majmunskih boginja i da se izoluju kod kuće kada imaju osip ili druge simptome dok ne potvrde da li imaju majmunske boginje.

U nekim područjima (npr. Vašington i Njujork) ne daje se druga doza vakcine dok ne postane dostupan veći broj doza vakcina. Ova strategija se koristi i u Britaniji i Kanadi, kako bi se vakcinisao što veći broj ljudi barem jednom dozom vakcine.

CDC i SZO su objavili podatke koji pokazuju da je vakcina protiv velikih boginja 85 odsto efikasna u prevenciji infekcije majmunskim boginjama

Efikasnost vakcina

Pošto je virus majmunskih boginja usko povezan sa virusom koji izaziva velike boginje, vakcina protiv velikih boginja može zaštititi ljude od dobijanja majmunskih boginja. CDC i SZO su objavili podatke koji pokazuju da je vakcina protiv velikih boginja 85 odsto efikasna u prevenciji infekcije majmunskim boginjama. Efikasnost JYNNEOS vakcine je zaključena na osnovu imunogenosti vakcine (njene sposobnosti da izazove imuni odgovor) u kliničkim studijama i efikasnosti na osnovu ispitivanja na životinjama (prerijski psi i majmuni).

Kolika je zaštita od ranije primljene vakcine protiv velikih boginja?

Prema CDC-u, prethodna vakcinacija protiv velikih boginja zaista pruža određeni nivo zaštite. Međutim, zaštita se smanjuje tokom vremena. Prema podacima iz 2003. godine, tokom epidemije majmunskih boginja, nekoliko ljudi koji su bili zaraženi majmunskim boginjama bilo je prethodno vakcinisano protiv velikih boginja decenijama ranije.

Dostupnost JYNNEOS vakcine

Do 29. jula ove godine, nešto više od 300.000 doza je isporučeno punktovima za vakcinisanje, a još 700.000 je već dodeljeno državama širom SAD, međutim potražnja daleko nadmašuje ponudu. Zvaničnici javnog (narodnog) zdravlja u SAD priznaju da je nedostatak vakcina doveo do pojave dugih redova za vakcinisanje, ali i da postoje tehnički problemi sa sistemima za onlajn zakazivanje, posebno u Njujorku.

SAD su naručile skoro 7 miliona doza vakcine JYNNEOS, za koje se očekuje da stignu u narednim mesecima. Njujork dozvoljava muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i koji su imali više seksualnih partnera u poslednjih 14 dana da se vakcinišu (broj do danas prijavljenih majmunskih boginja u Njujorku

je 10.726).

Istovremena primena više vakcina

JYNNEOS vakcina može da se da u isto vreme sa drugim vakcinama, ali na različitim anatomskim mestima. Nije neophodno da postoji razmak između davanja vakcine protiv kovida-19 (Moderna, Novavax ili Pfizer-BioNTech) i vakcine protiv majmunskih boginja (JYNNEOS vakcine).

Neželjene reakcije

Tradicionalna vakcina protiv velikih boginja, koja je korišćena u kampanji eradikacije velikih boginja od 1958. do 1977. godine, sastoji se od živog virusa vakcinije koji se može razmnožavati u ljudskih ćelijama, ali obično ne uzrokuje bolest. Međutim, ova vakcina može dovesti do mnogo češćih i težih neželjenih reakcija (progresivna vakcinija, vakcinalni ekcem, preneta infekcija, generalizovana vakcinija, upala mozga, itd.) nego savremene vakcine.

Mogući neželjeni efekti JYNNEOS vakcine uključuju: bol na mestu injekcije, crvenilo, otok, induraciju (otvrdnuće), svrab, umor, glavobolju, mučninu, jezu i bolove u mišićima

Iako je JYNNEOS vakcina s manje nuspojava nego njeni prethodnici, nije u potpunosti bez neželjenih reakcija kao, uostalom, i druge vakcine i lekovi.

Mogući neželjeni efekti JYNNEOS vakcine uključuju: bol na mestu injekcije, crvenilo, otok, induraciju (otvrdnuće),svrab, umor, glavobolju, mučninu, jezu i bolove u mišićima. Zabeleženo je produženo trajanje induracije ili eritema nakon intradermalne primene ove vakcine.