devojka je srecna u vodi

Duhovna fizika – ko u čuda veruje, taj čuda i stvara

Da bismo transformisali sebe i svoj život, moramo da ostvarimo transformaciju na vibracionom nivou

„Ako želite da pronađete tajne Univerzuma, razmišljajte u pojmovima energije, frekvencije i vibracije”, rekao je Nikola Tesla.

Sigurna sam da svi već znaju za ovu poznatu misao našeg genijalnog Tesle, međutim da li je živimo i osećamo? Mi živimo u misterioznom i čudesnom Univerzumu i samim našim postojanjem nesumnjivo predstavljamo njegov deo. Ukoliko smo deo celine koja je čudesna, da li smo svesni da smo i mi zapravo čudesna bića? A ko u čuda veruje, taj čuda i stvara – želimo li da živimo život pun čudesa ili pak samo da puko preživljavamo i ponavljamo iz dana u dan sve već poznato?

Da bismo se zaputili na put „čudesnog života”, prvo je potrebno da poverujemo da smo vibrantna bića, a zapravo kosmička energija koja vibrira po određenom obrascu i koja sačinjava ono što mi nazivamo bićem. Da bismo transformisali sebe i svoj život, moramo da ostvarimo transformaciju na vibracionom nivou. Evo malog „uvodnog kursa” za veće razumevanje duhovne fizike.

Pokušajte da se setite situacije kada ste pustili muziku kako biste popravili svoje raspoloženje ili ste je slučajno čuli i to se spontano desilo – slušali ste neku omiljenu muziku i osetili da ste vidno bolje raspoloženi.

Sve ima vlastitu jedinstvenu vibracionu frekvenciju u zavisnosti od toga koliko brzo ili sporo vibrira

Kada biste nekome morali da pokažete „to nešto” što vam je promenilo osećaj u telu, to ne bi bio cd ili plejer… već sama muzika! Ali kako da je pokažete kada je nevidljiva, neopipljiva, već je samo VIBRACIJA!

Svaka pesma ili muzičko delo imaće drugačije dejstvo na vas, ali ne zbog naslova ili onoga što taj naslov treba da prenese, već zato što muzička vibracija direktno utiče na vašu vibraciju. Šum mora, cvrkut ptica, zvuk vašeg ljubimca, glas voljene osobe i sl., utiču na našu vibracionu realnost života. Upravo to je ono o čemu ću pisati u narednim kolumnama.

Prvi postulat: Sve u Univerzumu sačinjeno je od vibrantne energije

Moderna nauka potvrđuje da sve u Univerzumu – svekoliki zvuk, svetlost i materija (uključujući i nas) – predstavlja čistu energiju koja vibrira na različitim frekvencijama.

Ono što vidimo kao čvrstu materiju samo deluje čvrsto i nepokretno kroz sočivo naših čula, ali kada se zagledamo u materiju na subatomskom nivou i dalje, to uopšte nije čvrsta materija, već čista energija koja vibrira određenom brzinom.

Naša je odgovornost da stignemo do životne vibracije na kojoj sve pleše, raduje se i gleda svet očima srca, očima ljubavi

Posmatrano očima naših ograničenih čula, sve deluje čvrsto i nepomično, ali sve što vidite se zapravo kreće i vibrira, pulsira od energije. Knjiga ili tablet, kompjuter ili mobilni telefon u koji gledate, možda deluju čvrsto, ali su zapravo sačinjeni od miliona subatomskih čestica koje se nalaze u neprestanom kretanju.

Kada pogledate svoj lik u ogledalu, izgledate kao čvrsto obličje većinom sačinjeno od mesa i kostiju, a zapravo ste kosmička energija protona, neutrona i elektrona koji vibriraju po određenom obrascu koji nazivamo – ljudsko biće. Ne postoji ništa što nije u neprestanom kretanju!

Drugi postulat: Sve u Univerzumu vibrira jedinstvenom vibracionom brzinom

Ako sve u Univerzumu potiče od iste vibrantne energije, zašto onda ljudska bića izgledaju drugačije od nekog cveta, psa ili zvezde? Odgovor je u tome što svaka od stvari ima vlastitu, jedinstvenu vibracionu frekvenciju u zavisnosti od toga koliko brzo ili sporo vibrira. Kada se vibraciona frekvencija materije uspori, materija postaje fizički gušća i čvršća. Kada se frekvencija poveća ili ubrza, materija postaje sve ređa i sve manje čvrsta, sve dok konačno ne postane eterična.

Kada pogledate svoj lik u ogledalu, izgledate kao čvrsto obličje, a zapravo ste kosmička energija protona, neutrona i elektrona koji vibriraju

Najjednostavniji primer ovog fenomena je voda u svojim različitim oblicima. Voda je zapravo hemijsko jedinjenje dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika, a u kakvom obliku će se naći zavisi od same vibracije. Hlađenjem materije usporavamo njeno vibriranje, dok zagrevanje ubrzava vibracije. Zato vodu možemo naći i kao gas i kao tečnost i kao čvrstu ledenicu. Samu paru često i ne vidimo i možemo proći rukom kroz nju, ali to ne znači da je voda nestala. Voda nije promenila svoju suštinu, promenila je samo svoj oblik!

Treći postulat: Izvorna vrhovna energija nikada se ne menja

Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da je sva materija zapravo vibrantna energija i u zavisnosti od brzine i frekvencije vibracije može delovati čvrsto, grubo, vidljivo, gusto ili nevidljivo, suptilno, prefinjeno. Međutim, mada ta izvorna energija menja svoj oblik tako što se manifestuje kroz razne životne oblike, uključujući i nas kao ljudska bića, ona nikada ne menja svoju suštinu.

I zato je naša lična odgovornost da stignemo do te životne vibracije na kojoj sve pleše, raduje se i gleda svet očima srca, očima ljubavi!

Naša je odgovornost da kamenu težinu pretvorimo u lakoću ili da vatru besa pretvorimo u reku ljubavi! Bes je na nižoj vibraciji od ljubavi i zato ga osećamo teško, mučno, napeto, za razliku od lakoće i lepote ljubavi.

Sve polazi iznutra ka spolja i zato birajte vibraciju na kojoj želite da provedete današnji dan. A dan po dan, mesec po mesec, godina po godina, čine da stvaramo tu finu naviku našeg osvešćivanja kao veoma moćnih ljudskih bića. Setite se da je lepota u oku posmatrača, a kako da stignemo do lepote, čitajte u narednim kolumnama…

Evo divne melodije za podizanje vibracije i isceljenje našeg tela koje skoro 80 odsto čini baš voda.

Grlim vas glasom,
Ana